Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

2019-07-26

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO. dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Przetarg nieograniczony: ZP.272.14.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

2019-07-24

 Opis przedmiotu zamówienia

Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.14.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2019 - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej

2019-07-05

         Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane wznoszenia obiektów i zagospodarowania terenu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, Bronina 59, o połączony funkcjonalnie budynek 2-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Do wykonania są następujące elementy

 • Ławy, stopy i ściany  fundamentowe.
 • Mury zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy.
 • Konstrukcja stropodachu i pokrycie dachu.
 • Klatki schodowe i szyby windowe.
 • Posadzki.
 • Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Roboty  ocieplające.
 • Izolacja przeciwwilgociowa.
 • Instalacje i wykończenie wewnętrzne.
 • Instalacje i wykończenie zewnętrzne.      
 • Roboty zewnętrzne
 • Zbiornik p.poż na wodę zewnętrzny, otwarty.

 

               Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków PFRON do dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz budżetu państwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku braku finansowania z powyższych źródeł.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2019 - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu: ZOZ/DO/OM/ZP/24/19 - Dostawa leków z programów lekowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2019-07-04

Ogłoszenie: 564838-N-2019 z dnia 2019-06-25

Przedmiot zamówienia: Dostawa leków z programów lekowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/24/19

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZOZ/DO/OM/ZP/24/19 - Dostawa leków z programów lekowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Przetarg nieograniczony: ZP.272.11.2019 - Roboty adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych na potrzeby zakwaterowania uczniów

2019-06-28

Przedmiotem zamówienia są „Roboty adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych na potrzeby zakwaterowania uczniów„

Zakres robót:

 • rozebranie posadzek
 • rozebranie ścianek
 • uzupełnienie ścian działowych
 • wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych
 • wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 • rozebranie licowania ścian płytek
 • roboty malarskie
 • instalacje sanitarne remont wraz z montażem nowych przyborów łazienkowych
 • instalacja elektryczna modernizacja oświetlenia
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.11.2019 - Roboty adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych na potrzeby zakwaterowania uczniów

Ogłoszenie o zamówieniu: Serwisowanie kotłowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

2019-06-24

Przedmiot: Serwisowanie kotłowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/23/19.

Treść przetargu:
Ogłoszenie nr 563070-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Serwisowanie kotłowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3

2019-06-12

Przedmiotem zamówienia są Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku administracyjno-oświatowego o łącznik przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju  działka Nr 22/1, 22/3 oraz roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych".

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:111205