Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Ogłoszenia i informacje o naborze

Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

2022-07-21

Unieważnienie naboru
na wolne stanowisko pracy
Podinspektor
w Wydziale Architektury i Budownictwa

Informuję, że unieważniam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa ogłoszony w dniu  21.07.2022 r. przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju,  ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój.

Nabór unieważnia się przed rozpoczęciem oceny złożonych ofert.

Oferty złożone w trakcie konkursu zgodnie z życzeniem kandydatów zostaną zwrócone do rąk własnych, odesłane na wskazany adres lub zniszczone.

 Busko-Zdrój, 22.07.2022 r.


STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 PODINSPEKTOR

W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

2022-07-15

STAROSTWO POWIATOWE
W  BUSKU-ZDROJU  
UL. MICKIEWICZA 15

INFORMACJA
O  WYNIKACH  NABORU NA STANOWISKO

INSPEKTOR

W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH,
ZDROWIA I OBRONY CYWILNEJ

Działając w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na przedmiotowe stanowisko pracy do zatrudnienia wybrana została Pani Sylwia Mrożek zamieszkała w Busku-Zdroju.

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

2022-06-28

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR

W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH,
ZDROWIA I OBRONY CYWILNEJ

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchmościami

2022-06-27

STAROSTWO POWIATOWE
W  BUSKU-ZDROJU
UL. MICKIEWICZA 15

INFORMACJA  

O  WYNIKACH  NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTOR

W WYDZIALE GEODEZJI, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

                                                         

Działając w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na przedmiotowe stanowisko pracy do zatrudnienia wybrany został Pan Przemysław Sędrowicz zamieszkały w Busku-Zdroju.

Uzasadnienie

Kandydat wyłoniony do zatrudnienia spełnił niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Zarówno wyniki testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdziły dobrą wiedzę i predyspozycje w/W do zatrudnienia na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa.

 

Busko-Zdrój, 2022-06-27

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchmościami

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

2022-05-20

STAROSTWO POWIATOWE
W BUSKU - ZDROJU
UL. MICKIEWICZA 15

INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju

Działając w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530), informuję, iż w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na przedmiotowe stanowisko pracy do zatrudnienia, wybrany został Pan Krzysztof Tułak zamieszkały w Kąty Nowe.

Uzasadnienie

Kandydat wyłoniony w konkursie, spełnił niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał, iż posiada wystarczającą wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

Busko - Zdrój, 2022-05-20

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

2022-04-25

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza, konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.


1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju, Wełecz 146, 28 - 100 Busko - Zdrój.
2. Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju (1 etat).
3. Wymagania niezbędne od kandydatów:


1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) staż pracy: co najmniej 10 lat pracy w tym 7 lat stażu pracy w jednostkach zarządzających drogami na tożsamym lub podobnym stanowisku,
4) posiadanie aktualnego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie specjalności drogowej oraz mostowej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi,
5) znajomość ustaw:
- o samorządzie powiatowym,
- o pracownikach samorządowych,
- o drogach publicznych,
- prawo o ruchu drogowym,
- ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nieposzlakowana opinia,
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych.

2022-02-21

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Powiat Buski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów n/w jednostek oświatowych:

  1. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 6,
  2. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 23,
  3. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju, ul. Kusocińskiego 3B,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie, 28-100 Busko-Zdrój, Bronina 59,
  5. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju, ul. Kusocińskiego 3.
Czytaj więcej o: Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Chrobot
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:82892

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-27 09:42:05Mateusz OlszewskiZmieniono tytuł sekcjiOgłoszenia i informacje o naborze