Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Buski.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Technika

2006-06-06

Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl

http://www.zsp1busko.pl

Kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług fryzjerskich

 

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język rosyjski
 • język niemiecki

 

Koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne

 

Organizacje i koła zainteresowań: 

 • ZHP
 • Szkolne Koło PTTK
 • SKS
 • Szkolne Koło PCK
 • Szkolne Koło TPD
 • Radiowęzeł „Bit
 • Klub Multimedialny Meg@Bajt
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Szkolny Klub Europejski
 • Szkolny Klub Fascynacji Kulinarnych
 • Koło Młodych Ekologów
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców

 

Szkoła posiada:

 • sale lekcyjne wyposażone w zestawy multimedialne
 • pracownię gastronomiczną
 • 2 pracownie komputerowe
 • 2 pracownie językowe
 • salę gimnastyczną
 • siłownię
 • salę fitness
 • boisko sportowe na zewnątrz Szkoły
 • bibliotekę
 • kącik multimedialny przy bibliotece szkolnej

 

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23.

 

Planowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • przygotowanie i wydawanie dań (w ramach zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych),
 • realizacja usług w recepcji (w ramach zawodu Technik hotelarstwa),
 • prowadzenie rachunkowości (w ramach zawodu Technik ekonomista)
 • wykonywanie usług fryzjerskich (w ramach zawodu Technik usług fryzjerskich)

 

Szkoła uczestniczy w projekcie ERASMUS +

Szkoła współpracuje z:

 • Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych,
 • Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
 • Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach,
 • Travel Service z Krakowa  w zakresie organizacji praktyk zagranicznych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsti@zsti.pl
http://www.zsti.pl

 

kierunki kształcenia:

 • technik informatyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe

 

    Szkoła prowadzi projekt pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych, prowadzone pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach technicznych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hutniczej.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72, fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

Kierunki kształcenia:

 • technik budownictwa
 • technik hotelarstwa
 • technik geodeta
 • technik architektury krajobrazu
 • technik logistyk

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Koła przedmiotowe:

 • języka angielskiego
 • matematyczne
 • informatyczne
 • budowlane
 • geograficzne
 • historyczne
 • recytatorskie
 • hotelarskie

Koła zainteresowań:

 • Zespół taneczny
 • Zespół muzyczny
 • PCK
 • Szkolny Wolontariat
 • Szkolna drużyna reprezentacyjna
 • Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 • Piłka koszykowa
 • Tenis stołowy
 • Szkolne koło samoobrony
 • Szkolne koło rekreacyjno-sportowe 

Szkoła posiada:

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • 2 pracownie komputerowe
 • pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • nowoczesny sprzęt, urządzenia służące do ćwiczeń i zajęć praktycznych w zawodach: technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik logistyk
 • pracownie projektowe wyposażone w nowoczesne oprogramowanie (obsługa hotelu CHART, CAD i GIS Driftsight, GstarCAD, AutoCAD, Winkalk, Ewmapa, Mikromap) i pakiet OFFICE 365 dla szkół
 • 3 pracownie symulacyjne do nauki zawodów budowlanych
 • 2 pracownie symulacyjne służące do nauki w zawodach hotelarskich
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • dostęp do obiektów sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 2 siłownie, boisko wielofunkcyjne, pełnowymiarowa hala sportowa

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego
ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

Szkoła organizuje zagraniczne staże zawodowe dla uczniów w ramach programu POWER i Erasmus+.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Hotelarze przyszłości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 8.5.1.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:9360