Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacja dla osób niesłyszących

2015-04-27

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

 • tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 • korzystania z poczty elektronicznej,
 • przesyłania faksów.
W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
 • Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
  ul. Mickiewicza 15
  28-100 Busko-Zdrój
 • telefonicznie na nr: (+48) 041 378 30 51
 • fax nr: (+48) 41 378 35 78
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243).

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

2015-04-27

Główny budynek Starostwa Powiatowego jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

 • zapewnienie przy wejściu głównym - od strony ul. Mickiewicza - podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku,
 • przystosowanie drzwi wejściowych do gmachu, które umożliwia swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
 • wydzielenie od strony ul. Mickiewicza dwóch miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
 • montaż poręczy na schodach wejściowych do budynku,
 • zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-04-24
Data publikacji:2015-04-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3958