Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Wydział Architektury i Budownictwa

Informacja z art. 34a ustawy Prawo budowlane znak:AB.6740.581.2020

2021-01-14

Busko-Zdrój, dn. 14.01.2021r.

Znak:AB.6740.581.2020

 

 

 Informacja

 

Zgonie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 ze zmianami)

 

 Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości poprzez:

 

  • udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

  • ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

 

informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej, na wniosek Inwestora: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, z dnia 17.09.2020 roku, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 14574 BUSKO PD, wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce Nr 87/10 położonej w miejscowości Wolica, gmina Busko-Zdrój.

 

 

Do publicznej wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

3. a/a.

art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) Znak sprawy: AB.6743.1.2.2021

2021-01-13

Informuje się, że w dniu 07.01.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25–550 Kielce, w imieniu której występuje pełnomocnikPan Marcin Lizak, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia 0,5MPa, na działkach Nr:739/1, 778/2 i 777/1 położonych w Mikułowicach, gmina Busko-Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.114.2020

2021-01-13

W odpowiedzi na złożone zgłoszenie z dnia 23.12.2020r., Starosta Buski informuje, że w dniu 12.01.2021r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym, na działkach Nr 870/1 i 870/2, w miejscowościMietelgm. Stopnica.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ppkt d) znak sprawy: AB.6743.1.4.2021

2021-01-12

Znak sprawy: AB.6743.1.4.2021

W dniu 08.01.2021 roku Pan Waldemar Mazur dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce Nr 579/2 w miejscowości Siesławice gmina Busko-Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) ppkt e), znak sprawy: AB.6743.1.1.2021

2021-01-11

W dniu 05.01.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach Nr 523, 525, 565/4, 564/11, 564/1, 564/8, 1236/13, 1236/16, 1250/4, 561, 560/6, 560/5, 560/4, 560/3, 560/2, 560/1, 559/4, 559/2, 1223/4, 1223/6, 1245/12, 1245/11, 553/7, 553/1, 553/4, 553/6, 552, 1239, 547/7, 547/1, 546, 545/6, 545/5 i 545/1 w miejscowości Mikułowice,  gmina Busko-Zdrój.


Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e), znak sprawy: AB.6743.1.3.2021

2021-01-11

Znak sprawy: AB.6743.1.3.2021

W dniu 07.01.201 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w miejscowości Mikułowice, gm.Busko - Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy:AB.6743.1.118.2020

2021-01-05

Znak sprawy: AB.6743.1.118.2020

W dniu 31.12.2020 roku Pani Elżbieta Gręda dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowejw użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1507 w Pacanowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:48769