Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2015-01-21
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
w dniu 21.01.2015r. wydałem decyzję znak: AB.6740.1.549.2014 na o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego stawu rybnego z przeznaczeniem na hodowlę ryb typu karpiowego w ilości 300 kg z 1ha wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach Nr 513/1, 513/2 i 359 w m. Podgaje gm. Busko-Zdrój.terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-12-30
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
Starosta Buski wydał decyzję znak: AB.6740.15.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Aleksandra Uchnasta w Busku-Zdroju wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:
 • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działka Nr 216/1 (z podziału działki Nr 216) obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działki Nr 213 obręb 10 i Nr 191/9 obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 191/9 obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działka Nr 196/9 (z podziału działki Nr 196/8) obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-12-04
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego stawu rybnego z przeznaczeniem na hodowlę ryb typu karpiowego w ilości 300 kg z 1ha wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach Nr 513/1, 513/2 i 359 w m. Podgaje gm. Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-11-27
Podaję do publicznej wiadomości informację, że:
w dniu 26.11.2014r. wydałem decyzję znak: AB.6740.15.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ramach zadania pn.: ,,Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:
- w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działka Nr  355/2 obręb 9  na terenie miasta Busko-Zdrój,
- do czasowego zajęcia  na czas przebudowy dróg innych kategorii: działka Nr 555/1 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
- do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 411/4 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki Nr 585/1 (z podziału działki Nr 585), Nr 586/1 (z podziału działki Nr 586), Nr 587/1 (z podziału działki Nr 587) obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-11-17
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Aleksandra Uchnasta w Busku-Zdroju wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:
 • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działka Nr 216/1 (z podziału działki Nr 216) obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działki Nr 213 obręb 10 i Nr 191/9 obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 191/9 obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działka Nr 196/9 (z podziału działki Nr 196/8) obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-10-07
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Busku-Zdroju w ramach zadania pn.: ,,Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:
 • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działka Nr 355/2 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działka Nr 555/1 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 411/4 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki Nr 585/1 (z podziału działki Nr 585), Nr 586/1 (z podziału działki Nr 586), Nr 587/1 (z podziału działki Nr 587) obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-09-12
Podaje się do publicznej wiadomości informację:
Starosta Buski w dniu 11.09.2014 r., wydał decyzję o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Prusy na działkach Nr 358, 18/1, 359, 360, 361, 196/2, 202, 197/3, 143/1, 38, 362, 22, 364, 24, 378, 367, 2, 366, 4, 5, 368, 369, 370, 6, 371, 7, 25, 372, 26, 375, 175, 180, 391, 161, 177, 178, 179, 162, 182, 183, 32, 164, 165, 166/1, 167, 190, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 31, 30, 35, 192/1, 37, 194, 191, 192/2, 193, 365, 373, 392, 338, 351, 352, 342, 340, 389 i w miejscowości Skrobaczów na działkach Nr 1120, 1121 i 1048 gm. Stopnica.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:13254