Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie AB.670.4.3.2023 z dnia 29.11.2023 r.

2023-11-29

Busko – Zdrój, dn. 29.11.2023r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zmianami),

podaje się do publicznej

wiadomości informację o w szczęciu postępowania w sprawie

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Spacerowej w Busku-Zdroju,

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.670.4.3.2023 z dnia 29.11.2023 r.

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2015-01-21
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
w dniu 21.01.2015r. wydałem decyzję znak: AB.6740.1.549.2014 na o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego stawu rybnego z przeznaczeniem na hodowlę ryb typu karpiowego w ilości 300 kg z 1ha wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach Nr 513/1, 513/2 i 359 w m. Podgaje gm. Busko-Zdrój.terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-12-30
Podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
Starosta Buski wydał decyzję znak: AB.6740.15.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Aleksandra Uchnasta w Busku-Zdroju wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:
 • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działka Nr 216/1 (z podziału działki Nr 216) obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działki Nr 213 obręb 10 i Nr 191/9 obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 191/9 obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działka Nr 196/9 (z podziału działki Nr 196/8) obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-12-04
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego stawu rybnego z przeznaczeniem na hodowlę ryb typu karpiowego w ilości 300 kg z 1ha wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach Nr 513/1, 513/2 i 359 w m. Podgaje gm. Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-11-27
Podaję do publicznej wiadomości informację, że:
w dniu 26.11.2014r. wydałem decyzję znak: AB.6740.15.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ramach zadania pn.: ,,Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:
- w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działka Nr  355/2 obręb 9  na terenie miasta Busko-Zdrój,
- do czasowego zajęcia  na czas przebudowy dróg innych kategorii: działka Nr 555/1 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
- do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 411/4 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki Nr 585/1 (z podziału działki Nr 585), Nr 586/1 (z podziału działki Nr 586), Nr 587/1 (z podziału działki Nr 587) obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-11-17
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Aleksandra Uchnasta w Busku-Zdroju wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:
 • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działka Nr 216/1 (z podziału działki Nr 216) obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działki Nr 213 obręb 10 i Nr 191/9 obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 191/9 obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działka Nr 196/9 (z podziału działki Nr 196/8) obręb 10 na terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2014-10-07
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Busku-Zdroju w ramach zadania pn.: ,,Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:
 • w całości przeznaczonych pod projektowany pas drogowy: działka Nr 355/2 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas przebudowy dróg innych kategorii: działka Nr 555/1 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • do czasowego zajęcia na czas budowy infrastruktury technicznej: działka Nr 411/4 obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój,
 • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: działki Nr 585/1 (z podziału działki Nr 585), Nr 586/1 (z podziału działki Nr 586), Nr 587/1 (z podziału działki Nr 587) obręb 9 na terenie miasta Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:15807