Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-05-29
Podaje się do publicznej wiadomości informację że:
sprawa wydania Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie istniejącego rowu odwadniającego w rejonie ul. Gaik w Busku-Zdroju oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO.6341.36.2012 z dnia 27.02.2013 r., nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-05-11
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na wniosek Zakładu Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Obrońców Tobruku 25/144, 01-494 Warszawa dla instalacji do odzysku odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę zlokalizowanej w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-05-11
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Pana Zbigniewa Morawieckiego decyzji legalizacyjnej wykonanych urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”, „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”, „Przebudowa początkowego odcinka rowu otwartego”, „Budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu PVC-U od 100 mm oraz w postaci wylotu PVC-U od 160 mm”. Zasięg inwestycji i oddziaływania długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej obejmuje nw. działki: Działki obrębu 43 Zbludowice nr: 630/16, 630/17, 630/26, 630/27, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32, 630/33, 630/35, 630/38, 630/40, 630/42, 630/44, 630/46, 630/48, 630/49, 630/37, 630/39, 630/41, 630/43, 630/45, 630/47, 630/50, 630/52, 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, 630/24, 630/41, 630/43, 630/45,630/47, 630/34, 630/51, 630/19, 303, 304, 305/3, 305/6, 305/7, 305/5, 305/2, 306/1, 630/12, 630/11, 630/8, 629/44, 608 , 629/32, 628/74 i 628/87, 628/76, 628/77, 628/67. Działki obrębu 32 Siesławice nr: 584/2 i 585/38, 585/61 i 585/75, 585/62, 585/64, 585/65, 585/66, 585/67, 585/68, 585/76, 585/80, 585/78, 585/79, 585/81 i 585/82, 587/1 droga wojew. i nr 583/2. Działka nr 1/2 obręb 42 Wolica.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-05-07
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, na wniosek Pełnomocnika – Pana Bohdana Głuchowskiego, wniesiony do tut. Starostwa pismem z dnia 09.02.2015 r., z dnia 03.04.2015 r. i uzupełniony w dniu 09.04.2015 r., wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Pana Zbigniewa Morawieckiego, decyzji legalizacyjnej wykonanych urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”, „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”, „Przebudowa początkowego odcinka rowu otwartego” , „Budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu PVC-U od 100 mm oraz w postaci wylotu PVC-U od 160 mm”.
W związku z powyższym zawiadamia się że dnia  28 maja 2015 roku o godz. 1100 odbędzie się w przedmiotowej sprawie rozprawa administracyjna w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, budynek przy ul. Kopernika 2, pokój Nr 20 oraz oględziny wykonanych urządzeń wodnych w terenie. 
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-05-07
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Handlowo-Usługowej Rej Jacek Siesławice 221 28-100 Busko-Zdrój, na wprowadzanie do urządzeń miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zaprojektowanej na terenie działki nr 536/7 w Siesławicach gm. Busko-Zdrój.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-04-23
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwa Beaty i Krzysztofa Szabrów, na przebudowę rowu przydrożnego dla potrzeb budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 73 (działka nr 1417, km 72+460 strona lewa drogi) na działkę nr 598 zlokalizowaną w msc. Wolica gm. Stopnica.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

2015-04-13
Podaje się do publicznej wiadomości, że:
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik, na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wody rzeki Skrobaczówki w km 1+790, za pomocą stopnia piętrzącego (istniejącego na terenie działek nr 631/1 i nr 457 obręb 5 Jastrzębiec) oraz na pobór wody, ujęciem istniejącym na działce nr 457 obręb 5 Jastrzębiec, z rzeki Skrobaczówki, dla potrzeb Szkółki Leśnej Jastrzębiec - teren szkółki leśnej jest położony na gruntach obrębu 15 Skrobaczów gm. Stopnica.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:15850