Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-03-29

Znak: GKN.6641.1.18.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej  nr 237, położonej w obrębie Kargów, gmina Tuczępy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-03-23

Znak: GKN.6641.1.17.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych działek ewidencyjnych  nr 309, nr 310, nr 311, nr 312, położonych w obrębie Wólka Bosowska, gmina Gnojno.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-03-17

Znak: GKN.6641.1.16.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej  nr 112, położonej w obrębie Trzebica, gmina Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-03-17

Znak: GKN.6641.1.15.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych jako działka nr 36/8, położona w obrębie Rzeszutki, gmina Gnojno.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2023-03-17

Znak: GKN.6641.1.14.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działką nr 240 a działkami sąsiednimi nr 203, nr  238, nr 242, położonymi w obrębie Wola Bokrzycka, gmina Gnojno, oraz działką nr 607 położoną w obrębie Gorzakiew, gmina Gnojno.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 14.03.2023 r.

2023-03-15

Busko-Zdrój, dnia 14.03.2023 r.

 Znak: GKN.6810.4.44.2016

Z A W I A D O M I E N I E

          Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a. oraz na podstawie art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140), zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wiślica, gm. Wiślica, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zgromadzenia całości materiału dowodowego, w tym z ponownego przesłuchania wszystkich świadków.  

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.44.2016 z dnia 14.03.2023 r.

Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowodu, GKN.6810.4.44.2016

2023-03-15

Busko-Zdrój, dnia 14.03.2023 r.

Znak: GKN.6810.4.44.2016

ZAWIADOMIENIE STRON
O PRZEPROWADZENIU DOWODU

Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w dniach:

25 kwietnia 2023 r. o godz. 930, 945, 1000, 1015, 1030, 1045, 1100, 1115, 1130

26 kwietnia 2023 r. o godz. 930, 945, 1000, 1015, 1030, 1045, 1100, 1115, 1130

w budynku znajdującym się przy ul. Władysława Łokietka 2 w mieście Wiślica, na sali konferencyjnej na I piętrze (budynek, w którym znajduje się Klub „Senior +”), zostanie przeprowadzony dowód z przesłuchania świadków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 67, 420, 643, 794/4, 795/5, 796, 875, 897, 913, 914, 915, 959, 960, 1196, 7.875, położonych w obrębie Wiślica oraz numerami działek: 254/2, 256, 286/4, 477, położonych w obrębie Gorysławice, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.).

P O U C Z E N I E

W myśl art. 79 § 2 kpa strona ma prawo brania udziału w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkowi oraz składać wyjaśnienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:66551