Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.58.2021 z dnia 27.01.2022

2022-01-27

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2022

Znak: GKN.6853.58.2021

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY    BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 735 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój oznaczonej jako działka nr 80 o pow. 0.1200 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.58.2021 z dnia 27.01.2022

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

2022-01-27

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2022 r.

Znak: GKN.6853.43.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.43.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niziny, gmina Tuczępy oznaczonej jako działka nr 588 o pow. 1.1900 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

2022-01-27

Znak: GKN.6853.42.2021                                                          Busko-Zdrój, dnia 27.01.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.42.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szczytniki, gmina Stopnica oznaczonej jako działki nr 950/1 o pow. 0.2097 ha i nr 950/2 o pow. 2.2703 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

2022-01-27

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2022 r.

Znak: GKN.6853.41.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.41.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niziny, gmina Tuczępy oznaczonej jako działka nr 591 o pow. 0.5600 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.76.2021 z dnia 26.01.2022 r.

2022-01-26

Busko-Zdrój, dnia 26.01.2022 r.

Znak: GKN.6853.76.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w powiecie buskim, w gminie Tuczępy, obręb Niziny o numerze ewidencyjnym 594,  poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.76.2021 z dnia 26.01.2022 r.

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

2022-01-25

Busko-Zdrój, dnia 20.01.2022r.

GKN.6623.1.2022                                                                     

ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 62, art. 49, 49a oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 735), art. 7d pkt 1 lit.a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1990) oraz § 3, § 4 pkt. 4, § 6, § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 poz. 1246),

zawiadamiam

1. O wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach ewidencyjnych na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaje gmina Busko-Zdrój – obszar wiejski.

  

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowodu GKN.6810.4.44.2016 z dnia 24.01.2022 r.

2022-01-25

Busko-Zdrój, dnia 24.01.2022 r.

Znak:GKN.6810.4.44.2016

ZAWIADOMIENIE STRON
O PRZEPROWADZENIU DOWODU

Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 1000 i 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, przy al. Mickiewicza 27 (budynek, w którym siedzibę miała dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), zostanie przeprowadzony dowód z przesłuchania świadków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 67, 420, 643, 794/4, 795/5, 796, 875, 897, 913, 914, 915, 959, 960, 1196, 7.875 o łącznej pow. 103,5344 ha, położonych w obrębie Wiślica oraz numerami działek: 254/2, 256, 286/4, 477 o łącznej pow. 17,7325 ha, położonych w obrębie Gorysławice, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.).

Czytaj więcej o: Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowodu GKN.6810.4.44.2016 z dnia 24.01.2022 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:58921