Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

2020-09-18

KR.ZUZ.4.421.119.2018.KZ 5419

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.09.2020 r.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2020-09-18

GKN.6641.1.61.2020

Zawiadomienie (3 szt.) o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych położonych w obrębach: Słupia, Żabiec, Rataje Karskie gmina Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2020-09-18

GKN.6641.1.60.2020

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 274, 275 położonych w obrębie Chotelek gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.33.2020 z dnia 16.09.2020

2020-09-16

Busko-Zdrój, dnia 16.09.2020

Znak: GKN.6853.1.33.2020

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY    BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 10 miasta Busko-Zdrój oznaczonej jako działka nr 57/15 o pow. 0.1148 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna zezwolenia na przeprowadzenie linii elektroenergetycznej ziemno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania GKN.6853.1.33.2020 z dnia 16.09.2020

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania

2020-09-14

Busko-Zdrój, dnia 10.09.2020

Znak: GKN.6853.1.16.2020

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY    BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Żuków, gmina Solec-Zdrój oznaczonej jako działka nr 1188 o pow. 0.7132 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gminie Solec-Zdrój zezwolenia na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej, która jest realizowana w ramach inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania

2020-09-14

Busko-Zdrój, dnia 10.09.2020

Znak: GKN.6853.1.15.2020

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY    BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Żuków, gmina Solec-Zdrój oznaczonej jako działka nr 1186 o pow. 0.1843 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gminie Solec-Zdrój zezwolenia na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej, która jest realizowana w ramach inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania

2020-09-14

Busko-Zdrój, dnia 10.09.2020

Znak: GKN.6853.1.14.2020

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY    BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Strażnik, gmina Solec-Zdrój oznaczonej jako działka nr 629 o pow. 0.4600 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gminie Solec-Zdrój zezwolenia na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej, która jest realizowana w ramach inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały, gm. Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Buskiego o wszczęciu postępowania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:47064