Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie GKN.6810.4.52.2016 z dnia 01.10.2021 r.

2021-10-04

 Znak: GKN.6810.4.52.2016                                                 Busko-Zdrój, dnia 01.10.2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Działając na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – zwanej dalej k.p.a., uprzejmie zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Ostrów, gm. Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 536/1, 539/1 o łącznej powierzchni 25,46 ha, położonych w miejscowości Ostrów, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703).

            Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, w oparciu o które zostanie wydana decyzja.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.52.2016 z dnia 01.10.2021 r.

Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.203.2020 z dnia 30.09.2021 r.

2021-10-01

Busko-Zdrój, dnia 30.09.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.203.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujących obręby ewidencyjne Kameduły oraz Las Winiarski, położone w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 1 zostaną wyłożone projekty operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące obręby ewidencyjne Kameduły oraz Las Winiarski do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.203.2020 z dnia 30.09.2021 r.

Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.202.2020 z dnia 30.09.2021 r.

2021-10-01

Busko-Zdrój, dnia 30.09.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.202.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujących obręby ewidencyjne Skotniki Duże oraz Skotniki Małe, położone w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 2 zostaną wyłożone projekty operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące obręby ewidencyjne Skotniki Duże oraz Skotniki Małe do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.202.2020 z dnia 30.09.2021 r.

Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.201.2020 z dnia 30.09.2021 r.

2021-10-01

Busko-Zdrój, dnia 30.09.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.201.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Żerniki Górne, położony w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 2 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Żerniki Górne do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.201.2020 z dnia 30.09.2021 r.

Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.200.2020 z dnia 30.09.2021 r.

2021-10-01

Busko-Zdrój, dnia 30.09.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.200.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujących obręby ewidencyjne Pęczelice oraz Szczaworyż, położone w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 2 zostaną wyłożone projekty operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące obręby ewidencyjne Pęczelice oraz Szczaworyż do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.200.2020 z dnia 30.09.2021 r.

Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.198.2020 z dnia 30.09.2021 r.

2021-10-01

Busko-Zdrój, dnia 30.09.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.198.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujących obręby ewidencyjne Kawczyce oraz Radzanów, położone w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 2 zostaną wyłożone projekty operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące obręby ewidencyjne Kawczyce oraz Radzanów do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.198.2020 z dnia 30.09.2021 r.

Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.197.2020 z dnia 30.09.2021 r.

2021-10-01

Busko-Zdrój, dnia 30.09.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.197.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujących obręby ewidencyjne Elżbiecin oraz Zbrodzice, położone w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 1 zostaną wyłożone projekty operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące obręby ewidencyjne Elżbiecin oraz Zbrodzice do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.197.2020 z dnia 30.09.2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:56405