Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.10.2020 z dnia 26.03.2020 r.

2020-03-27

Busko-Zdrój, dnia 26.03.2020 r.

Znak: GKN.6853.1.10.2020

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 31 o pow. 0,2500 ha poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Gminie Solec-Zdrój, zezwolenia na przeprowadzenie sieci wodociągowej, która jest realizowana w ramach inwestycji ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice – Solec-Zdrój”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.10.2020 z dnia 26.03.2020 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.9.2020 z dnia 26.03.2020 r.

2020-03-27

Busko-Zdrój, dnia 26.03.2020 r.

Znak:GKN.6853.1.9.2020

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 01 Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1523, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z siedzibą 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2, na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m dla gazociągu średniego ciśnienia.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.9.2020 z dnia 26.03.2020 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.8.2020 z dnia 26.03.2020 r.

2020-03-27

Busko-Zdrój, dnia 26.03.2020 r.

Znak:GKN.6853.1.8.2020

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 01 Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z siedzibą 25-550 Kielce, ul. Loefflera 2, na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m dla gazociągu średniego ciśnienia

 


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.8.2020 z dnia 26.03.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.12.2019 z dnia 17.03.2020 r.

2020-03-19

Busko-Zdrój, dnia 17.03.2020

Znak: GKN.6853.1.12.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 17 marca 2020 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.1.12.2019 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gnojno, gmina Gnojno oznaczonej jako działka nr 125 o pow. 1.5800 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Panią Paulinę Jarczak, zezwolenia na przeprowadzenie nadziemnej telekomunikacyjnej linii kablowej, tj. kabla światłowodowego ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.12.2019 z dnia 17.03.2020 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-03-16

GKN.6641.1.18.2020

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działki nr 197 obręb 0012 Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-03-16

GKN.6641.1.17.2020

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działki nr 822, obręb Stopnica, gm. Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-03-16

GKN.6641.1.16.2020

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic działki nr 79 obręb Wólka Bosowska, gm. Gnojno.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:42909