Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-11-19

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Tuczępy gmina Tuczępy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-11-19

Zawiadomienia (38 szt.) o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach:

  • Żerniki Dolne, Czyżów, Jastrzębiec gm. Stopnica
  • Chałupki, Tuczępy, Niecisławice gm. Tuczępy.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-11-17

Zawiadomienia (13 szt.) o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie: Szaniec gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2020-11-10

Zawiadomienia (18 egz.) o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie: Szaniec gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Decyzja GKN.6810.4.10.2020 z dnia 02.11.2020 r.

2020-11-10

Busko-Zdrój, dnia 02.11.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.10.2020

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.), działając z urzędu

o r z e k a m

uznać nieruchomość położoną w obrębie Brzezie, gmina Wiślica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 76, 134/2, 201, 251, 307, 308, 312/2 o łącznejpowierzchni 1,5063 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Brzezie oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica oraz Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego, Miasta i Gminy Wiślica oraz w prasie lokalnej

Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.10.2020 z dnia 02.11.2020 r.

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

2020-11-04

Busko–Zdrój, dnia 03.11.2020 r.

Znak: GKN.6620.2.301.2020

Starosta Buski

Działając zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.  2020 poz. 276 z  późn. zm.)

Informuję
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów
i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski
w obrębie Janina.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  2019  poz. 1843), jest firma:

GEORES Sp. z o.o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

2020-11-04

Busko – Zdrój, dnia 03.11.2020 r.

Znak: GKN.6620.2.300.2020

Starosta Buski

Działając zgodnie z art. 24a ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.  2020 poz. 276 z  późn. zm.)

Informuję
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów
i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski
w obrębach Budzyń, Gadawa.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  2019  poz. 1843), jest firma:

GEOKART Kamil Kasperczyk Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Mietel 34b, 28-130 Stopnica

Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:48825