Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.62.2022 z dnia 05.12.2022

2022-12-06

Busko-Zdrój, dnia 05.12.2022

Znak: GKN.6853.62.2022

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Kołaczkowice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 2211 o pow. 0.3100 ha poprzez udzielenie inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą przy ul. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zezwolenia na przeprowadzenie ziemno-kablowej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kołaczkowice, gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.62.2022 z dnia 05.12.2022

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2022-12-01

Znak: GKN.6641.1.88.2022

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 360/2 położonej w obrębie Galów, gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2022-12-01

Znak: GKN.6641.1.87.2022

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działkami  nr 211 i nr 212 położonymi w obrębie Skorzów, a działką nr 171 położoną w obrębie Słabkowice, gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.48.2022 z dnia 30.11.2022

2022-12-01

Busko-Zdrój, dnia 30.11.2022

Znak: GKN.6853.48.2022

Z A W I A D O M I E N I E

STAROSTY BUSKIEGO

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Busko-Zdrój, obręb 0012 oznaczonej jako działka nr 212/19 o pow. 0.2009 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

 

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.48.2022 z dnia 30.11.2022

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.61.2022 z dnia 30.11.2022 r.

2022-12-01

Busko-Zdrój, dnia 30.11.2022 r.

Znak: GKN.6853.61.2022

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Busko-Zdrój, obręb 0013, działka o numerze ewidencyjnym 2, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.61.2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie Starosty Buskiego w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa

2022-11-25

Zarządzenie Nr 34/2022
Starosty Buskiego

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość
stanowiącą własność Skarbu Państwa

Czytaj więcej o: Zarządzenie Starosty Buskiego w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Starosty Buskiego w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa

2022-11-25

Zarządzenie Nr 35/2022
Starosty Buskiego

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość
stanowiącą własność Skarbu Państwa

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie Starosty Buskiego w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:64749