Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Starosty Buskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego (Wiślica)

2021-05-05

 Busko-Zdrój, dnia 04.05.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.208.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Wiślica położony w jednostce ewidencyjnej Wiślica-miasto, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 26.05.2021 r. do dnia 16.06.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 1 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Wiślica do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo–kartograficznego (Wiślica)

Informacja Starosty Buskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatów opisowo–kartograficznych (Nowy Korczyn, Podzamcze)

2021-05-05

Busko-Zdrój, dnia 04.05.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.205.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące obręby ewidencyjne Nowy Korczyn oraz Podzamcze położone w gminie Nowy Korczyn, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 26.05.2021 r. do dnia 16.06.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 1 zostaną wyłożone projekty operatów opisowo–kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące obręby ewidencyjne Nowy Korczyn oraz Podzamcze do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatów opisowo–kartograficznych (Nowy Korczyn, Podzamcze)

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.26.2021 z dnia 30.04.2021 r.

2021-05-04

Busko-Zdrój, dnia 30.04.2021 r.

Znak: GKN.6853.26.2021

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 385/1 o pow. 0,32 ha, położonej w obrębie 0032 Siesławice, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Lizak, przedstawiciela firmy FHU Hydroland Józef i Dariusz Lizak s.c., zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.26.2021 z dnia 30.04.2021 r.

Obwieszczenie AB.670.4.1.2020 z dnia 30.04.2021 r.

2021-04-30

Busko – Zdrój, dn. 30.04.2021r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.04.2021 roku wydałem postanowienie znak: AB.670.4.1.2020, w którym sprostowałem oczywistą omyłkę zawartą w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.670.4.1.2020 z dnia 30.04.2021 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.25.2021 z dnia 29.04.2021 r.

2021-04-30

Busko-Zdrój, dnia 29.04.2021 r.

Znak: GKN.6853.25.2021

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 820 o pow. 0,53 ha, położonej w obrębie 0014 Tuczępy, gm. Tuczępy, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Skarżysko Kamienna, działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Burek, reprezentującą firmę ELPRIM Stanisław Sobierajski, zezwolenia na budowę ziemno-kablowej linii średniego napięcia.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.25.2021 z dnia 29.04.2021 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.12.2021 z dnia 28.04.2021 r.

2021-04-29

Busko-Zdrój, dnia 28.04.2021 r.

Znak: GKN.6853.12.2021

ZAWIADOMIENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 332 (ark. 1) o pow. 0,66 ha, położonej w obrębie 0005 Górki, gm. Wiślica, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieśla, przedstawiciela firmy FPW Centgaz Jan Cieśla, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.12.2021 z dnia 28.04.2021 r.

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

2021-04-28

Znak: GKN.6641.1.29.2021

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie Elżbiecin, gmina Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:53002