Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

2021-12-06

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.
Czytaj więcej o: CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Komunikat Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2020-11-04

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w Rzeczpospolitej Polskiej i związanymi z tym zaleceniami Rządu RP, służb sanitarnych oraz wytycznymi Starosty Buskiego, aby skutecznie chronić zdrowie i życie, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w/w okresie w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju:

Zmiany dotyczą sposobu załatwiania spraw :

 • ograniczona zostaje do minimum możliwość osobistego bezpośredniego załatwiania spraw poprzez unikanie kontaktu pracowników z osobami zainteresowanymi z wyłączeniem spraw pilnych
 • kontakt z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności – telefoniczny na podane numery telefonów: 41 370 82 82, 41 370 82 92 lub pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 • w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań w siedzibie Zespołu udostępniona została Wrzutnia, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów/wniosków.

Komunikat dotyczący pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości

2020-03-23

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie i życie, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą sposobu załatwiania spraw :

 • ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw poprzez unikanie bezpośredniego kontaktu;
 • kontakt z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wyłącznie telefoniczny na podane numery telefonów : 41 370 82 82 , 41 370 82 92 lub pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań w siedzibie Zespołu udostępniona została wrzutnia, w której możliwe będzie pozostawienie dokumentów/wniosków.

Ogłoszenie dot. zasad funkcjionowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju

2020-03-19

OGŁOSZENIE
z dnia 19.03.2020 r.

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju

INFORMUJE

 1. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności /o stopniu niepełnosprawności /o wskazaniach do ulg i uprawnień (posiedzenia Składów Orzekających) będą się odbywały z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane.
 2. Posiedzenia Składów Orzekających w miesiącu marcu 2020 r. – do odwołania będą się odbywały wg trybu wskazanego w pkt 1 niniejszego ogłoszenia.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (41) 370-82-82; (41) 370-82-92.

Ogłoszenie dot. zasad funkcjionowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju

2020-03-16

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju z dnia 16.03.2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności /o stopniu niepełnosprawności /o wskazaniach do ulg i uprawnień (posiedzenia Składów Orzekających) ulegają z dniem 16.03.2020 r. wstrzymaniu do dnia 31.03.2020 r.
 2. Pozostałe zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju będą wykonywane w ograniczonym zakresie, kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju oraz pracowników instytucji.
 3. Interesanci mogą kontaktować się z Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
  1. korespondencyjnie na adres: ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój
  2. telefonicznie: (41) 370-82-82; (41) 370-82-92

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:44429