Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie na szkolenie

2019-10-07

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielceach

Oddział w Busku-Zdroju

Zaprasza na szkolenie

Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin obowiązujące od 14 grudnia 2019 roku.

Zasady rejestracji podmiotów profesionalnych i paszportowania roślin w oparciu

o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2031.

Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 19.06.2019r.

2019-06-19

Znak: RLO.6530.05.2019                                                                Busko-Zdrój, 19.06.2019r.

OBWIESZCZENIE

Starosta Buski za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 1, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) zawiadamiaże w dniu 19 czerwca 2019r. po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-603 Kielcez dnia 17.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” została wydana decyzja znak: RLO.6530.05.2019 zatwierdzającaProjekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”. Projekt robót geologicznych opracowany został zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie przez mgr inż. Emila Skrzypczaka nr upr. VII-1619 z firmy GEOPROJEKT Emil Skrzypczak Oś. Stawki30/1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 19.06.2019r.

Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 21.05.2019 r.

2019-05-21

Busko-Zdrój, 21.05.2019r.

Znak: RLO.6530.05.2019

OBWIESZCZENIE

Starosta Buski za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4, art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  2096z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3, 4, art. 80 ust. 1, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701) zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 21.05.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

2018-04-30

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Z NAMI LEPIEJ"  pn. Piknik Ekologiczny "Z Ekologią za pan brat od najmłodszych lat".

Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

2018-04-17

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Silni Razem w Zborówku "  pn. Piknik Ekologiczny "Poznaj Tajemnice Pszczół".

Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

2018-04-12

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Z Nami lepiej " w Wójczy  pn."Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat".

Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.67.2017

2017-11-29

Znak: RLO.6341.67.2017    

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  28  LISTOPADA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz: Firma Handlowo-Usługowa DELTA Adrian Marcinkowski ul. Reymonta 22 28‑300 Jędrzejów, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej bezdotykowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 248/4 i nr 248/22 w miejscowości Stopnica ul. Kościuszki. 

Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.67.2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:52045