Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Strona internetowa zawierająca informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

2023-07-19

Warszawa, 22-06-2023

NetWorkS! Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
Nr akredytacji: AB 419
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728, Warszawa
laboratorium@networks.pl


Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Z wyrazami szacunku
Urszula Magdalena Rudyk
Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych

Zaproszenie na szkolenie

2019-10-07

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielceach

Oddział w Busku-Zdroju

Zaprasza na szkolenie

Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin obowiązujące od 14 grudnia 2019 roku.

Zasady rejestracji podmiotów profesionalnych i paszportowania roślin w oparciu

o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/2031.

Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 19.06.2019r.

2019-06-19

Znak: RLO.6530.05.2019                                                                Busko-Zdrój, 19.06.2019r.

OBWIESZCZENIE

Starosta Buski za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 1, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) zawiadamiaże w dniu 19 czerwca 2019r. po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-603 Kielcez dnia 17.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” została wydana decyzja znak: RLO.6530.05.2019 zatwierdzającaProjekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”. Projekt robót geologicznych opracowany został zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie przez mgr inż. Emila Skrzypczaka nr upr. VII-1619 z firmy GEOPROJEKT Emil Skrzypczak Oś. Stawki30/1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 19.06.2019r.

Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 21.05.2019 r.

2019-05-21

Busko-Zdrój, 21.05.2019r.

Znak: RLO.6530.05.2019

OBWIESZCZENIE

Starosta Buski za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4, art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  2096z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3, 4, art. 80 ust. 1, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701) zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie RLO.6530.05.2019 z dnia 21.05.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

2018-04-30

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Z NAMI LEPIEJ"  pn. Piknik Ekologiczny "Z Ekologią za pan brat od najmłodszych lat".

Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

2018-04-17

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Silni Razem w Zborówku "  pn. Piknik Ekologiczny "Poznaj Tajemnice Pszczół".

Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

2018-04-12

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Z Nami lepiej " w Wójczy  pn."Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat".

Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:57401