Ewidencje, rejestry, archiwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ewidencje, rejestry, archiwa

2006-05-23

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Rejestr gruntów wyłączonych.
2. Rejestr gruntów rekultywacji.
3. Rejestr sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.
4. Rejestr wydanych kart wędkarskich.
5. Rejestr zwierząt (dotyczy tylko ssaków, ptaków, gadów i płazów) podlegających ograniczeniom
   na podstawie międzynarodowych, przetrzymywanych, hodowanych na terenie powiatu.
6. Rejestr 3.0 - program wspomagający udzielanie informacji o środowisku.
7. Rejestr obszarów, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi.
8. Rejestr zatwierdzonych projektów i dokumentacji geologicznych w Archiwum Powiatowym
   w Busku-Zdroju.
9. Rejestr wydanych pozwoleń wodnoprawnych - stawy.
10. Rejestr wydanych pozwoleń wodnoprawnych - oczyszczalni ścieków i pozostałe.
11. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia
    w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:7201