Budżet Jednostek Organizacyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Bilans skonsolidowany za:

 • 2022 rok [ pdf ]
 • 2021 rok [ pdf ]
 • 2020 rok [ pdf ]
 • 2019 rok [ pdf ]
 • 2018 rok [ pdf ]
 • 2017 rok [ pdf ]
 • 2016 rok [ pdf ]
 • 2015 rok [ pdf ]
 • 2014 rok [ pdf ]
 • 2013 rok [ pdf ]
 • 2012 rok [ pdf ]
 • 2011 rok [ pdf ]
 • 2010 rok [ pdf ]
 • 2009 rok [ pdf ]
 • 2008 rok [ pdf ]
 • 2007 rok [ pdf ]
 • 2006 rok [ pdf ]
 • 2005 rok [ pdf ]

 

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego:

 • 2022 rok [ pdf ]
 • 2021 rok [ pdf ]
 • 2020 rok [ pdf ]
 • 2019 rok [ pdf ]
 • 2018 rok [ pdf ]
 • 2017 rok [ pdf ]
 • 2016 rok [ pdf ]
 • 2015 rok [ pdf ]
 • 2014 rok [ pdf ]
 • 2013 rok [ pdf ]
 • 2012 rok [ pdf ]
 • 2011 rok [ pdf ]
 • 2010 rok [ pdf ]
 • 2009 rok [ pdf ]
 • 2008 rok [ pdf ]
 • 2007 rok [ pdf ]
 • 2006 rok [ pdf ]
 • 2005 rok [ pdf ]

 

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za:

 • 2022 rok [ pdf ]
 • 2021 rok [ pdf ]
 • 2020 rok [ pdf ]
 • 2019 rok [ pdf]
  • 2019 rok - korekta nr 1 [ pdf ]
 • 2018 rok [ pdf ]
 • 2017 rok [ pdf ]
 • 2016 rok [ pdf ]
 • 2015 rok [ pdf ]
 • 2014 rok [ pdf ]
 • 2013 rok [ pdf ]
 • 2012 rok [ pdf ]
 • 2011 rok [ pdf ]
 • 2010 rok [ pdf ]
 • 2009 rok [ pdf ]
 • 2008 rok [ pdf ]
 • 2007 rok [ pdf ]
 • 2006 rok [ pdf ]
 • 2005 rok [ pdf ]

 

Rachunek zysków i strat jednostki - Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za:

 • 2022 rok [ PDF ]
 • 2021 rok [ PDF ]
 • 2020 rok [ PDF ]
 • 2019 rok [ PDF ]
 • 2018 rok [ PDF ]
 • 2017 rok [ PDF ]
 • 2016 rok [ PDF ]
 • 2015 rok [ PDF ]
 • 2014 rok [ PDF ]
 • 2013 rok [ PDF ]
 • 2012 rok [ PDF ]
 • 2011 rok [ PDF ]
 • 2010 rok [ PDF ]

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za:

 • 2022 rok [ PDF ]
 • 2021 rok [ PDF ]
 • 2020 rok [ PDF ]
 • 2019 rok [ PDF ]
 • 2018 rok [ PDF ]
 • 2017 rok [ PDF ]
 • 2016 rok [ PDF]
  • 2016 rok - korekta nr 1 [ PDF ]
 • 2015 rok [ PDF ]
 • 2014 rok [ PDF ]
 • 2013 rok [ PDF ]
 • 2012 rok [ PDF ]
 • 2011 rok [ PDF ]
 • 2010 rok [ PDF ]

 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 • 2019 rok [ PDF]
 • 2018 rok [ PDF]

 

Sprawozdania finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju:

 • UCHWAŁA NR XLVIII/468/2023 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2022 rok oraz oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2021 rok - UCHWAŁA NR XXXVI/372/2022 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2021 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2020 rok - UCHWAŁA NR XXVII/294/2021 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2020 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2019 rok Uchwała Nr XX/231/2020 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2019 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2018 rok Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2018 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2017 rok Uchwała Nr XXXVIII/397/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przyul. Bohaterów Warszawy 67 za 2017 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2016 rok Uchwała Nr XXIX/290/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przyul. Bohaterów Warszawy 67 za 2016 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2015 rok Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2015 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2014 rok Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2014 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2013 rok Uchwała Nr XXXVIII/391/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2013 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2012 rok [ PDF ] Uchwała Nr XXVIII/292/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2012 rok [ PDF ]
 • 2011 rok [ PDF ] Uchwała Nr XX/186/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2011 rok [ PDF ]
 • 2010 rok [ PDF ] Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2010 rok [ PDF ]

 

 

Rachunek zysków i strat met. porównawczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Rachunek przepływów pieniężnych - ZOZ

Bilans gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r. [ PDF ]

Rachunek zysków i strat jednostki - Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych - sporządzone na dzień 31-12-2010 r. [ PDF ]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych - sporządzone na dzień 31-12-2010 r. [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Finansowo-Budżetowy
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Kamila Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:27333

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-07-06 07:57:07Mateusz OlszewskiDodano bilans za 2022Budżet Jednostek Organizacyjnych
2023-05-12 07:38:55Mateusz OlszewskiDodano informacje za rok 2022Budżet Jednostek Organizacyjnych
2022-09-26 13:51:18Mateusz OlszewskiDodano bilans skonsolidowany za 2021 r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2022-07-18 07:30:29Mateusz OlszewskiDodano link do uchwały NR XXXVI/372/2022Budżet Jednostek Organizacyjnych
2022-06-13 08:56:03Mateusz OlszewskiDodano informacje za 2021 r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2021-08-02 12:00:16Mateusz OlszewskiDodano bilans skonsolidowany za 2020Budżet Jednostek Organizacyjnych
2021-07-15 12:12:43Mateusz OlszewskiDodano linki do uchwały XXVII/294/2021Budżet Jednostek Organizacyjnych
2021-06-02 09:38:45Mateusz OlszewskiDodano informacje za 2020 rokBudżet Jednostek Organizacyjnych
2020-11-17 11:29:27Mateusz OlszewskiDodano link do uchwały Nr XX/231/2020Budżet Jednostek Organizacyjnych
2020-09-21 07:16:19Mateusz OlszewskiDodano korektę: "Bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019" oraz "Bilans skonsolidowany za 2019"Budżet Jednostek Organizacyjnych
2020-07-15 13:23:16Mateusz OlszewskiDodano sprawozdania za 2019r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2019-07-04 12:20:09Mateusz OlszewskiDodano bilans skonsolidowany za 2018 r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2019-07-04 08:49:22Mateusz OlszewskiDodano link do uchwały Nr IX/87/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej...Budżet Jednostek Organizacyjnych
2019-05-06 09:01:56Mateusz OlszewskiDodano informacje za 2018 rokBudżet Jednostek Organizacyjnych
2018-09-17 13:04:54Mateusz OlszewskiDodano bilans skonsolidowany za 2017 r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2018-06-21 09:36:01Mateusz Olszewskidodano uchwałę XXXVIII/397/2018Budżet Jednostek Organizacyjnych
2018-05-23 13:41:04Mateusz OlszewskiDodano link do rachunków przepływów pieniężnych ZOZBudżet Jednostek Organizacyjnych
2018-05-10 11:23:20Mateusz OlszewskiDodano informacje za 2017 r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2017-07-03 15:14:17Mateusz OlszewskiDodano Uchwałę Nr XXIX/290/2017 oraz Bilans skonsolidowany za 2016r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2017-05-29 11:47:02Mateusz OlszewskiDodano korektę do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2016 rokBudżet Jednostek Organizacyjnych
2017-05-04 10:38:55Mateusz OlszewskiDodano informacje za 2016 rokBudżet Jednostek Organizacyjnych
2016-07-06 14:37:09Mateusz OlszewskiDodano bilans skonsolidowany za 2015Budżet Jednostek Organizacyjnych
2016-06-20 13:45:22Mateusz OlszewskiDodano link do Uchwały Nr XIX/178/2016Budżet Jednostek Organizacyjnych
2016-05-05 13:43:41Mateusz OlszewskiDodano informacje za 2015r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2015-07-09 13:32:35Mariusz WalęzakSprawozdania za 2014 r.Budżet Jednostek Organizacyjnych
2015-07-03 16:14:02Mariusz WalęzakDodanie Uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu w Busku-ZdrojuBudżet Jednostek Organizacyjnych