Informacje o wniesionych petycjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Petycja mieszkańca wsi Zaborze w spawie zorganizowania transportu dla dzieci

2022-09-06

Petycja mieszkańca wsi Zaborze w spawie zorganizowania transportu dla dzieci

Czytaj więcej o: Petycja mieszkańca wsi Zaborze w spawie zorganizowania transportu dla dzieci

Petycja mieszkańców miejscowości Zbludowice ul. Krakowska i Świętokrzyska w sprawie ewentualnej budowy masztu stacji nadawczej telefonii komórkowej

2022-09-06

Petycja mieszkańców miejscowości Zbludowice ul. Krakowska i Świętokrzyska w sprawie ewentualnej budowy masztu stacji nadawczej telefonii komórkowej

Czytaj więcej o: Petycja mieszkańców miejscowości Zbludowice ul. Krakowska i Świętokrzyska w sprawie ewentualnej budowy masztu stacji nadawczej telefonii komórkowej

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

2022-06-13

Busko - Zdrój, dnia 13.06.2022 r.

Znak: BR.066.1.2022

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uprzejmie informuję, że w 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju nie wpłynęła żadna petycja do rozpatrzenia której, właściwa byłaby Rada Powiatu w Busku – Zdroju.

Czytaj więcej o: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

2021-04-30

Busko - Zdrój, dnia 27.04.2021 r.

Znak: BR.066.1.2021

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Powiatu w Busku - Zdroju w 2020 roku.

Liczba zgłoszonych petycji

Przedmiot zgłoszonych petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pożogi, gm. Gnojno.

Petycję przekazano Wójtowi Gminy Gnojno celem jej rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Wnosząca petycję w imieniu mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie miejscowości Pożogi została zawiadomiona o przekazaniu petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

Czytaj więcej o: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pożogi gm. Gnojno

2020-10-28

Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pożogi gm. Gnojno

Czytaj więcej o: Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pożogi gm. Gnojno

Petycja dot. programu dla zdrowia i dobra środowiska

2020-08-14

Petycja dot. programu dla zdrowia i dobra środowiska

Czytaj więcej o: Petycja dot. programu dla zdrowia i dobra środowiska

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju

2020-05-11

Busko - Zdrój, dnia 28.04.2020 r.

Znak: BR.066.1.2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Powiatu w Busku - Zdroju w 2019 roku.

Liczba zgłoszonych petycji

Przedmiot zgłoszonych petycji

Sposób załatwienia petycji

2

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(w sprawie wprowadzenia nieodpłatnych miejsc parkingowych przy szpitalu).

Wnoszącej petycję udzielono odpowiedzi na petycję.

Petycja w sprawie zorganizowania
i uruchomienia porządnej, bezpiecznej
i wygodnej komunikacji autobusowej między miastem uzdrowiskowym Busko - Zdrój
a stolicą województwa - Kielcami.

Petycję przekazano według właściwości Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-12-02
Data publikacji:2015-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Sekretarz Powiatu
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:6965