Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.130.2024

2024-07-11

Znak sprawy: AB.6743.1.130.2024

W dniu 08.07.2024 roku Pan Ryszard Patryak dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 857 położonej w miejscowości Piestrzec, gmina Solec-Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.129.2024

2024-07-11

Znak sprawy: AB.6743.1.129.2024

W dniu 08.07.2024 roku Pan Mirosław Adamczyk dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 91 położonej w miejscowości Górki, gmina Wiślica.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.128.2024

2024-07-11

Znak sprawy: AB.6743.1.128.2024

W dniu 10.07.2024 roku Pani Jagoda Arabik dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach Nr 566/2 i 566/3 położonej w miejscowości Rataje Słupskie, gmina Pacanów.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.6.2024 z dnia 10.07.2024r.

2024-07-10

Busko – Zdrój, dn. 10.07.2024r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.6.2024 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniach 13.06.2024 roku, 20.06.2024 roku, 21.06.2024 roku, 27.06.2024 roku, 01.07.2024 roku wpłynęły odwołania od decyzji znak: AB.670.4.6.2024 z dnia 11.06.2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie Nr 8 Skotniki Małe,

w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.6.2024 z dnia 10.07.2024r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2024 z dnia 05.07.2024r.

2024-07-05

Busko – Zdrój, dn. 05.07.2024r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.7.2024 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniach 24.06.2024 roku, 26.06.2024 roku, 28.06.2024 roku wpłynęły odwołania od decyzji znak: AB.670.4.7.2024 z dnia 12.06.2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie Nr 10 w m. Radzanów,

w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2024 z dnia 05.07.2024r.

Informacja z art. 34a ustawy Pb znak:AB.6740.178.2024

2024-07-05

Busko-Zdrój, dn. 05.07.2024r.

STAROSTA BUSKI

Znak:AB.6740.178.2024

 

 

 

 

 

Informacja

 

 

 

Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku

poz. 725)

 

Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości poprzez:

 

  • udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

  • ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,

 

informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej, na wniosek Inwestora: P4 Sp. z o.o.,ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z dnia 05.07.2024 roku, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

Budowastacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4463A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzi: wieża telekomunikacyjna o wysokości 56,55 m n.p.t., anteny sektorowe (9 szt.), anteny radiolinii (5 szt.), wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, kanalizacja teletechniczna na potrzeby przyłącza światłowodowego, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo - odbiorcze na działkach Nr 257/1 i Nr 257/4 położonych w miejscowości Skorzów, gmina Busko – Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.127.2024

2024-07-05

Znak sprawy: AB.6743.1.127.2024

W dniu 03.07.2024 roku Pan Jarosław Kosmala dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 185/16 położonej przy ul. Witosa w Stopnicy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Lidia Tomaszewska - Kwiecień
Osoba wprowadzająca dokument:Lidia Tomaszewska - Kwiecień
Liczba odwiedzin:75214