Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.67.2024

2024-04-17

Znak sprawy: AB.6743.1.67.2024

W dniu 16.04.2024 roku Pan Ireneusz Woźniak dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1418 w miejscowości Skrobaczów gmina Stopnica.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1) znak sprawy: AB.6743.1.66.2024

2024-04-17

Znak sprawy: AB.6743.1.66.2024

W dniu 12.04.2024 roku Pan Piotr Kucharski dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce Nr 604/4 w miejscowości Mietel gmina Stopnica.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.2.2023 z dnia 16.04.2024r.

2024-04-16

Busko – Zdrój, dn. 16.04.2024r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.2.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 311),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.04.2024 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.2.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie ulicy Zachodniej w Busku-Zdroju – odcinek I,

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.2.2023 z dnia 16.04.2024r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.65.2024

2024-04-15

Znak sprawy: AB.6743.1.65.2024

W dniu 11.04.2024 roku Pani Elżbieta Olszowa dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 32 w miejscowości Borek gmina Stopnica.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.64.2024

2024-04-15

Znak sprawy: AB.6743.1.64.2024

W dniu 11.04.2024 roku Pani Monika Rogala dokonaa zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 167 w miejscowości Radzanów gmina Busko - Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.63.2024

2024-04-10

Znak sprawy: AB.6743.1.63.2024

W dniu 05.04.2024 roku Pani Karolina Kwiecień dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1106 w miejscowości Czyżów gmina Stopnica.

 


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 18.04.2024 roku

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.62.2024

2024-04-10

Znak sprawy: AB.6743.1.62.2024

W dniu 05.04.2024 roku Pan Robert Szostak dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 610 przy ulicy Długiej w miejscowości Owczary, gmina Busku-Zdroju.

 


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 18.04.2024 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Lidia Tomaszewska - Kwiecień
Osoba wprowadzająca dokument:Lidia Tomaszewska - Kwiecień
Liczba odwiedzin:73644