Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
ul. Armii Krajowej 19
28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 82 82

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
lek. med. Wanda Skórska

 

KOMUNIKAT

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dalsza ważność takich orzeczeń jest określona w przepisach przejściowych ustawy, gdzie wskazano nowy okres ich ważności.

Przyjęte zmiany, mówią że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:

do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (5 sierpnia 2023 r.) - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Ważność kart parkingowych

W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia.

Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy.

 

STRUKTURA

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą następujące stanowiska pracy:

• Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta
• Lekarze orzecznicy
• Pracownicy socjalni
• Psycholog
• Doradca zawodowy
• Pedagog

ZAKRES DZIAŁANIA

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku- Zdroju orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatów Buskiego i Kazimierskiego

Orzeczenia wydawane są do następujących celów:

1. Odpowiednie zatrudnienie
2. Szkolenia w tym specjalistycznego
3. Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
4. Uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne
6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
7. Konieczności stałej, lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji
9. Spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 128)
10.Prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju


Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 511)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1110)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17, poz. 162 )
• Rozporządzenie Ministra  Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej Dz. U. 2014r. poz. 818)
• Rozporządzenie Ministra  Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych Dz. U. 2016r. poz. 1438)

 

WZORY DRUKÓW NIEZBĘDNYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA O USTALENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 • Klauzula informacyjna (ogólna) [ PDF ]
 • Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność [ PDF ] [ XLSX]
  •  Klauzula informacyjna [ PDF ] [ DOCX ]
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej [ PDF ] [ XLS ]
  •  Klauzula informacyjna [ PDF ] [ DOCX ]

Druki dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do ukończenia 16 roku życia:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia (FORMULARZ WNIOSKU)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA)
 • Zaświadczenie o niemożności uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego (Formularz zaświadczenia)
 • OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WNIESIENIA ODWOŁANIA  (Formularz oświadczenia)

 

Druki dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopnień niepełnosprawności po 16 roku życia:

 

ULGI KOMUNIKACYJNE [ PDF ]


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od chwili wypełnienia przez lekarza ważne jest 30 dni.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Kokoszczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:56570

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-05-18 13:23:48Mateusz OlszewskiDodano komunikatPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2023-01-16 07:36:28Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskówPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2022-04-01 15:26:51Mateusz OlszewskiZaktualizowano klauzule ogólnąPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2022-04-01 12:05:43Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawnośćPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2021-12-20 12:03:31Mateusz OlszewskiZaktualizowano klauzulę informacyjnąPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2021-08-16 14:20:33Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie karty parkingowejPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2021-07-01 12:28:12Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie karty parkingowejPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2020-05-12 14:13:17Mateusz OlszewskiDodano wzory oświadczeńPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2020-04-29 07:33:06Mateusz OlszewskiZaktualizowno klauzulę informacyjnąPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2020-03-13 13:01:33Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioskiPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-09-27 11:39:09Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie legitymacji i karty parkingowejPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-09-25 15:08:36Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioskiPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-07-13 10:27:56Piotr CiraZaktualizowano - wniosek o wydanie orzeczenia o stopnień niepełnosprawności po 16 roku życia | Dodano - Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawnośćPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-05-25 07:17:03Piotr CiraDodano - Klauzula informacyjna (ogólna)Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-05-22 08:25:21Piotr CiraZaktualizowano podstawę prawnąPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-04-05 14:18:27Piotr CiraZaktualizowano wnioski i zaświadczeniaPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2018-01-02 09:18:10Piotr CiraUsunięto nieaktualny wniosek o wydanie legitymacjiPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-09-01 11:22:10Piotr CiraZaktualizowano wniosek o legitymacjęPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-08-08 13:58:17Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o wydanie legitymacjiPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-03-04 16:17:54Piotr CiraZaktualizowano treść oraz wnioski dla dzieci i dorosłychPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-01-12 08:47:47Piotr CiraZmienono podstawy prawnePowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
2017-01-11 09:58:57Mariusz WalęzakDodano sprawozdaniaPowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności