Ewidencje, rejestry, archiwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ewidencje, rejestry, archiwa

2006-06-05

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej prowadzi:

EWIDENCJE:

  1. Ewidencja nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski. Ewidencja zawiera dane osobowe nauczycieli, którzy otrzymali z mocy prawa lub uzyskali, zgodnie z określoną procedurą, stopień awansu zawodowego. Informacje zawarte w ewidencji nie są udostępnianie do wiadomości publicznej, służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.
  2. Ewidencja wniosków nauczycieli początkujących o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W ewidencji rejestrowane są kolejne wnioski nauczycieli ubiegających się o wszczęcie postępowania zmierzającego do nadania im kolejnego stopnia awansu zawodowego. Informacje zawarte w ewidencji nie są udostępnianie do wiadomości publicznej, służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.
  3. Ewidencja zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego. Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Informacje zawarte w ewidencji nie są udostępnianie od wiadomości publicznej, służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.
  4. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych. Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane zawarte w tej ewidencji są udostępniane zainteresowanym w Wydziale EK.


REJESTRY:

  1. Rejestr pism przychodzących. Informacje zawarte w rejestrze służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.
  2. Rejestr rachunków wystawionych przez ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych d/s awansu zawodowego nauczycieli. Informacje zawarte w rejestrze służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:6980