Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2021 (IV) - Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

2021-06-16

Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działek ewidencyjnych nr nr: 72/2, 75/1, 76, 84, 236/1, 236/2, 237 położonych w obrębie Skotniki Dolne, gmina Wiślica, zajętych przed dniem  1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0072T pn. „Gacki – Gorysławice”. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,25 km.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2021 (IV) - Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2021 (III) - Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

2021-05-26

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działki części drogi zajętej pod drogę wewnętrzną, parking i tereny zieleni administrowane przez Gminę Wiślica,  w sąsiedztwie działki 231/1 na długości ok. 0,10 km oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego  w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działek ewidencyjnych nr: 72/2, 75/1, 76, 84, 236/1, 236/2, 237 położonych w obrębie Skotniki Dolne, gmina Wiślica,  zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0072T pn.  „Gacki – Gorysławice”.  Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,25 km.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2021 (III) - Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2021 (II) - Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

2021-04-28

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działki części drogi zajętej pod drogę wewnętrzną, parking i tereny zieleni administrowane przez Gminę Wiślica,  w sąsiedztwie działki 231/1 na długości ok. 0,10 km oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego  w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działek ewidencyjnych nr nr: 72/2, 75/1, 76, 84, 236/1, 236/2, 237 położonych w obrębie Skotniki Dolne, gmina Wiślica,  zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0072T pn.  „Gacki – Gorysławice”.  Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,25 km.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2021 (II) - Wykonanie podziału działki nr 231/2 położonej w obrębie Skotniki Dolne, gm. Wiślica stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.3.2021 - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2017 roku

2021-04-22

1. Zamawiający:Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2017 roku z udziałem środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczące 12 działek położonych w gminach:  Busko – Zdrój, Gnojno, Wiślica.

3. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.3.2021 - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2017 roku

Przetarg nieograniczony: ZP.272.1.2021 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB

2021-03-22

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

TERYT  jedn. ewid.

Nazwa jedn. ewid.

Nr Teryt i nazwa obrębu ewid.

260102_2

Gnojno

260102_2.0001 Balice

 

Szczegółowy OPZ określono w załączniku nr 7 do SWZ.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.1.2021 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

2021-03-11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”.

Ilość testów: 2000 szt.

Parametry wymagane:

Lp.

Określenie parametru

1

Czułość testu -  ≥ 90%

2

Swoistość testu –  ≥ 97%

3

Chromatograficzny  test immunologiczny

4

Zestaw  kompletny, powinien zawierać wszystkie elementy potrzebne do jego wykonania łącznie z wymazówką

5

Na powierzchni płytki obecna linia testowa i kontrolna

6

Test posiadający certyfikat zgodności CE

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2021 - Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenów SARS COV- 2 w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

Rozpoznanie cenowe IP.062.2.2021 z dnia 01.03.2021 r.

2021-03-01

Busko-Zdrój, dn. 01.03.2021 r.

IP.062.2.2021

ROZPOZNANIE CENOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym opracowaniu dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030” z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu spójności z aktualnymi programami wieloletnimi oraz dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu.

Czytaj więcej o: Rozpoznanie cenowe IP.062.2.2021 z dnia 01.03.2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:140101