Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

2020-01-29
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2020 - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 (...)

2020-01-10

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 położonych  w gminach: Gnojno, Stopnica i  Wiślica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2020 - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 (...)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.23.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (...)

2020-01-07

Opis przedmiotu zamówienia.
    
Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.23.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (...)

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów szewnych oraz drobnego jednorazowego sprzętu dla zabiegów operacyjnych dla ZOZ w Busku-Zdroju

2019-12-31

Dostawa materiałów szewnych oraz drobnego jednorazowego sprzętu dla zabiegów operacyjnych dla ZOZ w Busku-Zdroju

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów szewnych oraz drobnego jednorazowego sprzętu dla zabiegów operacyjnych dla ZOZ w Busku-Zdroju

Przetarg nieograniczony: ZP.272.22.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)

2019-12-12

Opis przedmiotu zamówienia.

Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.22.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.21.2019 - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

2019-12-05

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na rzecz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z póź. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.21.2019 - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

Zapytanie ofertowe: KT.272.2.2019 - Usuwanie pojazdów z dróg powiatu buskiego na parking strzeżony

2019-12-02

Usuwanie pojazdów całodobowo przez 7 dni w tygodniu z dróg powiatu buskiego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji uprawnionych organów wydanej zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1990 ze zmianami).

Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1990 ze zmianami).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: KT.272.2.2019 - Usuwanie pojazdów z dróg powiatu buskiego na parking strzeżony

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:107069