Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2020 - Dostawa i wykonanie testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – (wymaz), w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu: „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

2020-10-30

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie Testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – (wymaz)

W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia - wraz z analizą wyników i dostarczeniem gotowych wyników to jest ok. 500 testów. Test należy wykonać i dostarczyć jego wynik do Pacjenta badanego w terminie max 24 godzin od pobrania wymazu. Dostarczenie do Pacjenta badanego wyniku z badania wymazu może nastąpić w sposób dowolny – dopuszcza się przekazanie wyników drogą elektroniczną. Jednocześnie dodatnie (stwierdzające wystąpienie wirusa SARS-CoV-2) wyniki z badania wymazu dostarczone zostaną w sposób dowolny (dopuszcza się przekazania wyników drogą elektroniczną) do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku–Zdroju.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.2.2020 - Dostawa i wykonanie testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – (wymaz), w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu: „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

2020-10-26

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem:

Zadanie 1. Macierz dyskowa oraz serwery

Zadanie 2. Komputery, monitory, tablety, drukarki, oprogramowanie oraz inne akcesoria

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Zadnie1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.1.2020 - Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

2020-10-06

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów ochrony osobistej i środków higieny oraz niezbędnego sprzętu medycznego przeznaczonych na zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Buskim dla podmiotów i osób najbardziej potrzebujących oraz zaangażowanych w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.1.2020 - Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego – bus (17 osobowego) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

2020-09-29

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w roku 2020, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu  osobowego-bus (17 osobowego)  dla  Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego – bus (17 osobowego) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Przetarg nieograniczony: ZP.272.11.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego)

2020-09-14

Zakup i dostawa samochodu osobowego – bus (17 osobowego) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „ Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w roku 2020, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu  osobowego-bus (17 osobowego)  dla  Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.11.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego)

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.8.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

2020-09-11

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości, działek  ewidencyjnych nr 431 i 425/4 położonych w Kielcach, przy ulicy Raciborskiego, obręb 0008:

  • stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 6/3,
  • stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 7/1,

przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) na rzecz spadkobierców byłego właściciela w związku z niewykorzystaniem jej zgodnie z celem wywłaszczenia.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.8.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

Przetarg nieograniczony: ZP.272.10.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego)

2020-09-02

Przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w roku 2020, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu  osobowego-bus (17 osobowego)  dla  Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.10.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:125069