Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2021 - Wykonanie i dostawa dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie „starych” wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

2021-11-16

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w tym dorabianie wtórników tablic rejestracyjnych, z równoczesnym odbiorem od zamawiającego i utylizacją „starych” tablic wycofanych z użytku.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2021 - Wykonanie i dostawa dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie „starych” wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2021 - Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

2021-11-10

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego.

Podstawowym celem Zamówienia jest digitalizacja dokumentacji papierowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie. W wyniku podjętych działań wynikowa baza musi zostać przygotowana do wykonania kolejnych, planowanych w ramach projektu zadań, a w szczególności budowy zaawansowanego Geoportalu powiatowego, pozwalającego na bieżącą obsługę w sposób w pełni zautomatyzowany zgłoszeń prac geodezyjnych, realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju, wraz z opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, uzupełnienie metadanymi, ich integracją z obiektami baz danych PZGiK, wykonaniem stosownych raportów i wykazów oraz dokumentacji przeprowadzonych prac.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2021 - Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju (II)

2021-11-09

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacyjny  budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju na dz. nr 22/1.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju (II)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.4.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju

2021-10-06

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju

 

Przedmiot zamówienia dofinansowany częściowo jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Działania 3.3. poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.4.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju

Przetarg nieograniczony: ZP.272.3.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju

2021-10-06

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju.

 

Uwaga!

W budynku  na parterze mieści się biblioteka oraz Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Działania 3.3. poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.3.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.4.2021 - Dostawa i wykonanie Testów diagnostycznych (przeciwciała przeciw wirusowi SARS CoV 2 IgG ilościowo)

2021-09-24

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na pobraniu materiału od osób skierowanych przez Zamawiającego celem przeprowadzenia testów na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, wykonanie testów oraz przekazanie wyniku badania.

W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia - wraz z analizą wyników i dostarczeniem gotowych wyników to jest ok. 1 000 testów. Test należy wykonać i dostarczyć jego wynik do Pacjenta badanego w terminie max 24 godzin od pobrania materiału. Dostarczenie do Pacjenta badanego wyniku z pobranego materiału może nastąpić w sposób dowolny – dopuszcza się przekazanie wyników drogą elektroniczną.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.4.2021 - Dostawa i wykonanie Testów diagnostycznych (przeciwciała przeciw wirusowi SARS CoV 2 IgG ilościowo)

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.5.2021 - Wykonanie podziału działki nr 247/2 położonej w obrębie Skadla, gm. Gnojno

2021-09-24

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie podziału działki nr 247/2 położonej w obrębie Skadla, gm. Gnojno poprzez wydzielenie części znajdującej się poza ciągiem drogi powiatowej nr 0027 T pn. „Gnojno-Gorzakiew-Skadla” oraz wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących linię graniczną pasa drogowego tj. działki nr 247/2 położonej w obrębie Skadla, gm. Gnojno do wysokości działek nr nr 36 i 147 włącznie. Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie podziału i ustalenie przebiegu granic pasa drogowego na długości ok. 0,60 km.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.5.2021 - Wykonanie podziału działki nr 247/2 położonej w obrębie Skadla, gm. Gnojno

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:149266