Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg: ZP.272.5.2022 - „Dostawa serwera, licencji oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju"

2022-09-29

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, licencji oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1) dostawa serwera- 1 szt.

2) dostawa licencji- 2 szt.

3) dostawa punktu dostępowego Wi-fi – 3 sztuki

Pozycja nr 1- dostawa serwera będzie realizowana w ramach projektu pn. "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjnypowiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

Czytaj więcej o: Przetarg: ZP.272.5.2022 - „Dostawa serwera, licencji oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju"

Zapytanie ofertowe: 6641.3.12.2022 - Wykonanie podziału działki nr 3881 o pow. 1,3239 ha (droga) położonej w obrębie Biechów, gm. Pacanów zgodnie z załączonym wstępnym projektem podziału nieruchomości

2022-09-21

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki nr 3881 o pow. 1,3239 ha (droga) położonej w obrębie Biechów, gm. Pacanów poprzez wydzielenie części drogi o długości ok. 100 m znajdującej się poza ciągiem drogi powiatowej nr 0125T pn. „Biechów – Pacanów” i stanowiącej drogę dojazdową do Kościoła w Biechowie. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Buskiego i jest objęta KW KI1B/00059767/9.

Podział działki wykonać zgodnie z Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów Nr IGPM.6724.6.222 z dnia 09.09.2022r. opiniującym wstępny projekt podziału dz. 3881 (Załącznik nr 5). Granice podziału zastabilizować trwale.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: 6641.3.12.2022 - Wykonanie podziału działki nr 3881 o pow. 1,3239 ha (droga) położonej w obrębie Biechów, gm. Pacanów zgodnie z załączonym wstępnym projektem podziału nieruchomości

Zapytanie ofertowe: 6641.3.10.2022 (IV) - Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5

2022-09-19

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5 o pow. 1,0300 ha w celu zwrotu na rzecz byłego właściciela zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022r. poz. 933 t.j. z późn.zm.).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: 6641.3.10.2022 (IV) - Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5

Zapytanie ofertowe: 6641.3.10.2022 (III) - Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5

2022-09-05

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5 o pow. 1,0300 ha w celu zwrotu na rzecz byłego właściciela zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022r. poz. 933 t.j. z późn.zm.).

Podział nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5 o pow. 1,0300 ha polegać będzie na wydzieleniu z działki 124/5 stanowiącej obecnie własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach działki o pow. 0,22 ha, która to powierzchnia w działce nr 124/5 zgodnie z ostateczną decyzją Naczelnika Gminy Wiślica z dnia 12.04.1990r. znak: G-9260-1/2/90 została przyznana byłemu właścicielowi na dożywotnie użytkowanie.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: 6641.3.10.2022 (III) - Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.3.2022 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz bramki do dezynfekcji, w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”

2022-08-31

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie środków służących do ochrony indywidualnej oraz bramki do dezynfekcji, w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.3.2022 - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz bramki do dezynfekcji, w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”

Zapytanie ofertowe: 6641.3.10.2022 (II) - Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5

2022-08-22

Podział nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5 o pow. 1,0300 ha polegać będzie na wydzieleniu z działki 124/5 stanowiącej obecnie własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach działki o pow. 0,22 ha, która to powierzchnia w działce nr 124/5 zgodnie z ostateczną decyzją Naczelnika Gminy Wiślica z dnia 12.04.1990r. znak: G-9260-1/2/90 została przyznana byłemu właścicielowi na dożywotnie użytkowanie.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: 6641.3.10.2022 (II) - Opracowanie projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Hołudza, gmina Wiślica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 124/5

Przetarg nieograniczony: ZP.272.4.2022 - Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

2022-08-12

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju, wraz z opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, uzupełnienie metadanymi, ich integracją z obiektami baz danych PZGiK, wykonaniem stosownych raportów i wykazów oraz dokumentacji przeprowadzonych prac

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do SWZ.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.4.2022 - Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:162108