Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.7.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

2020-07-30

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych nr 431 i 425/4 położonych w Kielcach, przy ulicy Raciborskiego, obręb 0008 stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 7/1, przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) na rzecz spadkobierców byłego właściciela w związku z niewykorzystaniem jej zgodnie z celem wywłaszczenia.

Wydzielone działki mają stanowić pas gruntu będący przedłużeniem działki nr 401 do działki nr 425/6 stanowiącej pas drogowy – ul. Raciborskiego.

W ramach zlecenia należy ponadto sporządzić:

 • opinię prawną (wykaz i szkic synchronizacyjny) dla dawnej działki hipotecznej nr 7/1 obrazujący kolejne zmiany numeracji i powierzchni wnioskowanej do zwrotu nieruchomości, celem ustalenia jej położenia i oznaczenia w aktualnej ewidencji gruntów.
 • mapę sytuacyjną terenu będącego przedmiotem żądania zwrotu zawierającą wszelkie budowle i urządzenia znajdujące się na gruncie.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00088295/1

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie zarządzeniami.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.7.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

Rozeznanie cenowe: SOZ.5520.40.2020 - Dostawa sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”

2020-07-30

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZEZNANIE CENOWE

Powiat Buski zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Rozeznanie cenowe: SOZ.5520.40.2020 - Dostawa sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”

Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych (...)

2020-07-09

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028).

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych (...)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2020 - Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w Broninie

2020-07-08

Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej  SOSW w Broninie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 • Zadanie 1. Komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne
 • Zadanie 2. Sprzęt do terapii SI
 • Zadanie 3. Sprzęt sportowy
 • Zadanie 4. Meble szkolne
 • Zadanie 5. Sprzęt dydaktyczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2020 - Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w Broninie

Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2020 - Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą

2020-07-06

Przedmiotem zamówienia jest "Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 2 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą."

Zakres robót:

 • roboty ziemne
 • roboty fundamentowe
 • roboty murarskie
 • roboty betoniarskie
 • roboty  pokryciowe
 • roboty izolacyjne
 • roboty elewacyjne
 • roboty tynkarskie
 • roboty wykończeniowe
 • roboty elektryczne
 • roboty instalacyjne
 • montaż stolarki
 • montaż windy
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2020 - Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.4.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

2020-07-03

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działek ewidencyjnych nr nr: 651, 239, 240, 242, 244, 246, 248, położonych w obrębie Piestrzec, gmina Solec-Zdrój, zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0100T pn. „Magierów-Piestrzec-Ugory-Zołcza”.

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,15 km.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.4.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.5.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

2020-07-03

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działki ewidencyjnej nr 472 położonej w obrębie Ruda gm. Gnojno, zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0023T pn. „Chmielnik-Zrecze Małe-Maciejowice-Ruda”.

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,01 km.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.5.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:119467