Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.15.2023 Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 1066T pn. „Stopnica - Borek” w obrębach: Mariampol, Borek, gm. Stopnica

2023-09-21

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 1066T pn. „Stopnica - Borek” w obrębach: Mariampol, Borek, gm. Stopnica:

 • Wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących linię graniczną pasa drogowego tj. działek: nr 747, 368/10, 369/2, 711/4, 728/4 położonych w obrębie Mariampol, oraz działek nr: 24, 105 (część) położonych w obrębie Borek, gm. Stopnica;
 • Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do działek nr: 368/10, 369/2, 711/4, 728/4, położonych w obrębie Mariampol, oraz części działek nr: 8, 4, 5, 25, 26/1, 22, 23 położonych w obrębie Borek, gmina Stopnica, zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 1066T pn. „Stopnica-Borek”.
 • Wykonanie projektu podziału działek nr: 748 położonej w obrębie Mariampol, oraz działek nr: 6, 105 położonych w obrębie Borek gmina Stopnica;
 • Przedmiot zamówienia dotyczy drogi powiatowej na odcinku około 2,4 km (załącznik graficzny).
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.15.2023 Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 1066T pn. „Stopnica - Borek” w obrębach: Mariampol, Borek, gm. Stopnica

Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.14.2023 - • Wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących linię graniczną pasa drogowego

2023-09-11

Przedmiot zamówienia:

 • Wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących linię graniczną pasa drogowego tj. działek: nr 53 położonej w obrębie Gorysławice, części działki nr 328 położonej w obrębie Sielec, gm. Wiślica oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działek ewidencyjnych nr nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/1, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 67, 670 położonych w obrębie Gorysławice, 327, 391 położonych w obrębie Sielec, gmina Wiślica, zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 1042T pn. „Sielec przez wieś”. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,6 km.
 • Wykonanie projektu podziału działki nr 14/3 położonej w obrębie Gorysławice, gmina Wiślica.
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.14.2023 - • Wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących linię graniczną pasa drogowego

Zapytanie ofertowe IP.2511.9.2023 - Remont pokrycia dachu na budynku SALI GIMNASTYCZNEJ I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju

2023-08-09

1. Zamawiający: Powiat Buski, 28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 15, NIP: 655-192-53-75

2.  Przedmiot zamówienia:

2.1). Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych pn. 

"Remont pokrycia dachu na budynku SALI GIMNASTYCZNEJ I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 13".

2.2). Zakres zadania obejmuje: Remont pokrycia dachu na budynku SALI GIMNASTYCZNEJ 

I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 13 oraz montaż siatki zabezpieczającej sufitowej.

2.3). Lokalizacja budynku, będącego przedmiotem zamówienia: Al. Mickiewicza 13, 28-100  Busko-Zdrój, obiekt od strony ul. Armii Krajowej.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe IP.2511.9.2023 - Remont pokrycia dachu na budynku SALI GIMNASTYCZNEJ I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju

Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.13.2023 - Opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

2023-08-08

1. Zamawiający: Powiat Buski, al. Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko -Zdrój
2. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczącej działek nr 1288, 1501, 1502, 1495, 1497, 1452, 1494, 1496, 1451, 1493, 1445, 1450, 1492, 1444, 1449, 1491, 1443, 1448, 1490, 1442, 1441, 1447, 1489, 1440, 1446, 1439 położonych w obrębie Świniary gm. Solec-Zdrój.
3. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe GKN.6641.3.13.2023 - Opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

Zapytanie ofertowe IP.2511.9.2023 - Remont pokrycia dachu na budynku SALI GIMNASTYCZNEJ I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 13

2023-07-26

Remont pokrycia dachu na budynku SALI GIMNASTYCZNEJ I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 13 oraz montaż siatki zabezpieczającej sufitowej.

Do pobrania:

 • Zapytanie ofertowe [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ PDF ] [ DOC ] - klauzula informacyjna,
 • Załącznik nr 2 [ PDF ] - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • Załącznik nr 3 [ PDF ] - przedmiar robót,
 • Załącznik nr 4 [ PDF ] [ DOC ] - wzór oferty,
 • Załącznik nr 5 [ PDF ] [ DOC ] - wzór umowy,
 • Załącznik nr 6 [ PDF ] [ DOC ] – wykaz robót.

Zapytanie ofertowe IP.055.1.3.2023: Materiały promocyjne

2023-07-13

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

 • Trwałe oznakowanie i dostawa 500 sztuk czapek z daszkiem.
 • Trwałe oznakowanie i dostawa 500 sztuk podkładek pod mysz.
 • Zaprojektowanie, nadrukowanie i dostawa 300 sztuk pamięci USB 32 GB.
 • Trwałe oznakowanie i dostawa 2 000 sztuk samozaciskowych opasek odblaskowych.
 • Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 000 sztuk notesów formatu A-6.
 • Oznakowanie i dostawa 500 sztuk podkoszulków bawełnianych.
 • Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 000 sztuk smyczy.
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe IP.055.1.3.2023: Materiały promocyjne

Zapytanie ofertowe IP.042.20.7.2023 - Dostawa i montaż platformy

2023-07-10

Zakres zadania obejmuje: Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku-Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem platformy.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe IP.042.20.7.2023 - Dostawa i montaż platformy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:176792