Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie cenowe Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

2019-10-03

Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Nazwa projektu: „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”.

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Przetarg nieograniczony: ZP.272.16.2019 - Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

2019-08-29

Przedmiotem zamówienia

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych wyprodukowanych w roku 2019, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych dwóch samochodów  osobowych dla  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie

3.1.2 Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

3.1.3  Przeznaczenie pojazd.

Pojazdy przeznaczone są do przewozu osób niepełnosprawnych.

3.1.4 Warunki eksploatacji.

Pojazd musi  być przystosowany do:

1) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

2)  jazdy po drogach twardych i gruntowych,

3) przechowywania na wolnym powietrzu,

4) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.16.2019 - Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Ogłoszenie o zamówieniu: ZOZ/DO/OM/ZP/30/19 - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi

2019-08-13

Ogłoszenie: 583371-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Przedmiot zamówienia: Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/30/19

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZOZ/DO/OM/ZP/30/19 - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi

Przetarg nieograniczony: ZP.272.15.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

2019-08-05

Opis przedmiotu zamówienia.

„Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.15.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

2019-07-26

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO. dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2019 - WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Przetarg nieograniczony: ZP.272.14.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

2019-07-24

 Opis przedmiotu zamówienia

Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.14.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2019 - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej

2019-07-05

         Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane wznoszenia obiektów i zagospodarowania terenu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, Bronina 59, o połączony funkcjonalnie budynek 2-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Do wykonania są następujące elementy

 • Ławy, stopy i ściany  fundamentowe.
 • Mury zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy.
 • Konstrukcja stropodachu i pokrycie dachu.
 • Klatki schodowe i szyby windowe.
 • Posadzki.
 • Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Roboty  ocieplające.
 • Izolacja przeciwwilgociowa.
 • Instalacje i wykończenie wewnętrzne.
 • Instalacje i wykończenie zewnętrzne.      
 • Roboty zewnętrzne
 • Zbiornik p.poż na wodę zewnętrzny, otwarty.

 

               Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków PFRON do dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz budżetu państwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku braku finansowania z powyższych źródeł.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.12.2019 - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:101668