Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawy z zakresu komunikacji załatwiane są w kolejności wpływu wniosków, w miarę możliwości niezwłocznie w dniu złożenia wniosku. Z uwagi jednak na fakt, że liczba składanych w danym dniu wniosków z przyczyn obiektywnych nie jest wielkością stałą, nie zawsze jest możliwość załatwienia wszystkich spraw tego samego dnia. Wyznaczany jest wówczas termin odbioru dokumentów na kolejny dzień.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą, żeby w przypadku wystąpienia bezwzględnej potrzeby zarejestrowania pojazdu w danym, konkretnym dniu, uzgodnić wcześniej ten termin telefonicznie z pracownikiem Wydziału Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu 41 370 50 37

Klauzula informacyjna (ogólna) [ DOCX ]

 

 

REJESTRACJA POJAZDU ORAZ POZOSTAŁE SPRAWY DOKONYWANE Z ZAREJESTROWANYM POJAZDEM

 1. Rejestracja pojazdu
 2. Rejestracja czasowa pojazdu
 3. Wyrejestrowanie pojazdu
 4. Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
 5. Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu
 6. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu
 7. Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 8. Wtórnik nalepki kontrolnej
 9. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
 10. Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
 11. Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
 12. Wtórnik tablic rejestracyjnych, wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży
 13. Wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej, wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej
 14. Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu.

PRAWA JAZDY I INNE DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 1. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę
 2. Wpis w prawo jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
 3. Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności, utraty dokumentu, zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność oraz zmiany danych
 4. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 5. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 6. Przywrócenie cofniętego uprawnienia
 7. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia
 8. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 9. Wpis do ewidencji instruktorów
 10. Wpis do ewidencji wykładowców
 11. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
 12. Wydanie karty kwalifikacji kierowcy

TRANSPORT: LICENCJE, ZEZWOLENIA, ZAŚWIADCZENIA; HOLOWANIE POJAZDÓW

 1. Udzielenie Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego na: samochód osobowy, pojazd samochodowy 7-9
 3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie Pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 4. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 5. Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszarze powiatu
 6. Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
 7. Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7  i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 8. Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zmiana zaświadczenia
 9. Usuwanie i holowanie pojazdów – informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 10. Komunikat dla przedsiębiorców posiadających licencje i zezwolenia
 11. Informacja o możliwości sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego
 12. Informacje dla przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

ORGANIZACJA RUCHU, WYKORZYSTYWANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY, ZEZWOLENIA NA PRZEJAZDY POJAZDEM NIENORMATYWNYM

 1. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 2. Zatwierdzenie organizacji ruchu
 3. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:47787

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-01-05 11:52:27Mateusz OlszewskiDodano link do "Informacje dla przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego"Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2022-09-15 11:59:30Mateusz OlszewskiDodano opis procedury "Wydanie karty kwalifikacji kierowcy"Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-09-17 09:53:30Mateusz OlszewskiDodano informację o możliwości sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-09-17 09:36:46Mateusz OlszewskiDodano komunikat dla przedsiębiorców posiadających licencje i zezwoleniaSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-03-09 13:09:23Mateusz OlszewskiDodano nową usługę "Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy"Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-03-09 11:25:23Mateusz OlszewskiDodano nową usługę "Wpis do ewidencji wykładowców"Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-03-09 11:05:57Mateusz OlszewskiDodano nową usługę "Wpis do ewidencji instruktorów"Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-03-09 10:57:54Mateusz OlszewskiDodano nową usługę "Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców"Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-03-09 10:25:39Mateusz OlszewskiDodano nową usługę "Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia"Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-03-09 10:04:24Mateusz OlszewskiDodano nową usługę "Przywrócenie cofniętego uprawnienia"Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-02-22 10:13:39Mateusz OlszewskiZmieniono tytuł usługiSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2021-02-05 14:44:10Mateusz OlszewskiZaktualizowano link do artykułu: Wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej, wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnejSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2020-05-18 09:13:06Mateusz OlszewskiDodano procedurę: Zaświadczenie o posiadaniu pojazdu, zaświadczenie o karcie pojazduSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2020-03-06 09:20:19Mateusz OlszewskiDodano link do: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie Pośrednictwa przy przewozie rzeczySposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-19 10:44:59Mateusz OlszewskiPosegregowano artykułySposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-19 10:06:16Mateusz OlszewskiDodano: Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zmiana zaświadczeniaSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-18 11:24:27Mateusz OlszewskiDodano linki do art. poz. 26-28Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-17 11:46:44Mateusz OlszewskiDodano: Wydanie międzynarodowego prawa jazdySposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-17 11:20:45Mateusz OlszewskiDodano: Wtórnik tablic rejestracyjnych, wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży, Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności, Zawiadomienie o zmianie danych zamiesSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-17 08:35:44Mateusz OlszewskiDodano: Wtórnik dowodu rejestracyjnegoSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-17 07:34:10Mateusz OlszewskiDodano: Wtórnik nalepki kontrolnejSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-16 15:03:01Mateusz OlszewskiDodano: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu oraz Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniuSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-16 14:55:01Mateusz OlszewskiZaktualizowano klauzulę informacyjnąSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-16 13:52:27Mateusz OlszewskiDodano: Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężneSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-16 11:54:26Mateusz OlszewskiDodano: Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazduSposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)
2019-07-16 10:47:32Mateusz OlszewskiDodano link do: Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisySposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)