Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Popularyzacja Obrony Cywilnej w powiecie buskim.

Sprawdzonymi formami upowszechniania obrony cywilnej wśród młodzieży szkolnej na terenie powiatu buskiego są turnieje wiedzy z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz konkursy plastyczne o tematyce ochrony ludności. Nadzór i koordynację przy ścisłej współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich , Zdrowia i Obrony Cywilnej w powiatowych jednostkach oświatowych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w tym zakresie sprawuje Wydział Edukacji , Kultury i Kultury Fizycznej. Niezależnie od tego w poszczególnych gminach powiatu w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzone są podobne formy upowszechniania obrony cywilnej wśród młodzieży szkolnej.

 • w Zespole Szkół Techniczno- informatycznych w Busku-Zdroju w miesiącu październiku 2009 roku zaplanowano realizację Szkolnego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej i Zarządzaniu Kryzysowym,
 • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy zaplanowano imprezy dotyczące popularyzacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wynikające z prowadzenia zajęć w klasach realizujących innowację pedagogiczną ,, Edukacja dla bezpieczeństwa ”gdzie :
 • przewidziane są wyjazdy młodzieży do jednostek służb mundurowych tj .policy, strażi wojska na manewry szkoleniowe ,
 • planowane jest uczestnictwo w konkursach i debatach o charakterze edukacyjno – prewencyjnym np. ,, Sprawni jak żołnierze ” , ,, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ”.
 • w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Broninie planowane są spotkania , pogadanki i konkursy dotyczące zagadnień obrony cywilnej zarządzania kryzysowego np.:
 • pogadanka z młodzieżą na temat obowiązujących na terenie Ośrodka przepisami BHP i p.poż. i innymi zagrożeniami , zachowanie w czasie zagrożeń . Zapoznanie wychowanków z numerami alarmowymi instytucji niosących pomoc,
 • ćwiczenia z praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu szkolnego,
 • spotkania z przedstawicielami wydziału ds. prewencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju , profilaktyka przeciwpożarowa , zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa p.poż. ,
 • spotkania z przedstawicielami wydziału ds. prewencji Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju , omówienie m.in. drobnych przestępstw , wykroczeń drogowych oraz przyczyn i skutków ich popełnienia ,
 • prowadzenie cyklu zajęć z wychowania komunikacyjnego , zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa poruszania się po drogach,
 • przyswojenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy , prezentacja technik pomocy przedmedycznej ,
 • konkursy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ,
 • konkursy plastyczne dotyczące bezpiecznych wakacji.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:7609