Ogłoszenia i informacje o naborze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

2022-04-25

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza, konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.


1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju, Wełecz 146, 28 - 100 Busko - Zdrój.
2. Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju (1 etat).
3. Wymagania niezbędne od kandydatów:


1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) staż pracy: co najmniej 10 lat pracy w tym 7 lat stażu pracy w jednostkach zarządzających drogami na tożsamym lub podobnym stanowisku,
4) posiadanie aktualnego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie specjalności drogowej oraz mostowej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi,
5) znajomość ustaw:
- o samorządzie powiatowym,
- o pracownikach samorządowych,
- o drogach publicznych,
- prawo o ruchu drogowym,
- ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nieposzlakowana opinia,
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych.

2022-02-21

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Powiat Buski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów n/w jednostek oświatowych:

  1. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 6,
  2. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 23,
  3. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju, ul. Kusocińskiego 3B,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie, 28-100 Busko-Zdrój, Bronina 59,
  5. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju, ul. Kusocińskiego 3.
Czytaj więcej o: Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Chrobot
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:84735

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-27 09:42:05Mateusz OlszewskiZmieniono tytuł sekcjiOgłoszenia i informacje o naborze