Ogłoszenia i informacje o naborze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa

2024-05-09

STAROSTWO POWIATOWE
W  BUSKU-ZDROJU  
AL. MICKIEWICZA 15

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

REFERENT

W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

2023-12-22

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

2023-12-22

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2023-11-07

Uchwała Nr 1127/2023
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Na podstawie 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Chrobot
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:97059

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-27 09:42:05Mateusz OlszewskiZmieniono tytuł sekcjiOgłoszenia i informacje o naborze