Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.6.2024 (II) - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2020 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

2024-06-13

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2020 roku z udziałem środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczące 10 działek położonych w gminach:  Gnojno, Tuczępy, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Stopnica.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.6.2024 (II) - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2020 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.10.2024 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego

2024-06-25

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do części działek ewidencyjnych nr nr: 238/3, 239/1, 239/2 239/3 położonych w obrębie Czyżów, gmina Stopnica, zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 1016T pn. „Jastrzębiec - Czyżów”. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działek faktycznej zajętości pasa drogowego na długości ok. 0,25 km.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.10.2024 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego

Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.5.2024 (II) - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”

2024-05-22

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”:

  • Wykonanie podziału działki nr 728/22 położonej w obrębie Wierzbica, gm. Tuczępy powiat buski, woj. świętokrzyskie stanowiącej część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów - Grzybów” zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym zgodą PKP S.A. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działki części zajętej pod drogę powiatową nr 0860T na długości ok. 0,13 km.
  • Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do działek nr: 728/21, 728/22, położonych w obrębie Wierzbica, gmina Tuczępy, powiat buski, woj. świętokrzyskie zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”.
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.5.2024 (II) - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.6.2024 - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2020 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

2024-05-28

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2020 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczące 10 działek położonych w gminach:  Gnojno, Tuczępy, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Stopnica.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.6.2024 - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2020 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.4.2024 (II) - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

2024-04-29

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków odnośnie działek nr 1199, 1200 położonych w obrębie ewid. (0001) Nowy Korczyn gminy Nowy Korczyn, poprzez doprowadzenie do zgodności stanu w ewidencji gruntów i budynków odnośnie w/w działek zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z dokumentów własności.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.4.2024 (II) - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.5.2024 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”

2024-05-09

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”:

  • Wykonanie podziału działki nr 728/22 położonej w obrębie Wierzbica, gm. Tuczępy powiat buski, woj. świętokrzyskie stanowiącej część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów - Grzybów” zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym zgodą PKP S.A. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działki części zajętej pod drogę powiatową nr 0860T na długości
    ok. 0,13 km.
  • Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do działek nr: 728/21, 728/22, położonych w obrębie Wierzbica, gmina Tuczępy, powiat buski, woj. świętokrzyskie zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”.
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.5.2024 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”

Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.3.2024 - Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1006T

2024-03-06

Przedmiot zamówienia:

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1006T pn. „Gnojno-Gorzakiew-Skadla” dla działek ewidencyjnych położonych w obrębie Skadla, gm. Gnojno.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.3.2024 - Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1006T

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
Data utworzenia:2024-01-15
Data publikacji:2024-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2395