Ochrona zabytków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ochrona Zabytków

2010-03-01

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH NA DOFINANSOWANIE PRAC PRZY ZABYTKACH

Program Opieki nad Zabytkami na lata: [ 2009 - 2013] [ 2013 - 2016 ] [ 2017 - 2020 ]

DOTACJE NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW

 • Uchwała Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLV/380/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1
 • Uchwała nr 259/2009 [ PDF ]
 • Uchwała Nr XII/96/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII / 203 / 2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. pdf
  Uzasadnienie

 

Wzory dokumentów związane z procedurą udzielania dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach.

 • WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI [ DOC ]
  Karta oceny wymogów formalnych [ DOC ]
 • Karta oceny wymogów merytorycznych [ DOC ]
 • Sprawozdanie [ DOC ]

 

Procedura wydawania zgody na oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

 

 

Informacja nt. zabytków

2009-09-10

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKACH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW.

Czytaj więcej o: Informacja nt. zabytków

Wzory dokumentów

2009-03-18

Wzory dokumentów związane z procedurą udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • Uchwała nr 25/2009 [ PDF ]
 • Karta oceny wymogów formalnych [ DOC ]
 • Karta oceny wymogów merytorycznych [ DOC ]
 • Sprawozdanie [ DOC ]

Oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków

2014-01-29

Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
pokój nr 30
tel. 41 370 50 45, 41 370 50 50

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta.

Sposób realizacji:

 1.  Druk wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie należy pobrać w pokoju nr 1 D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
 2.  Do wniosku należy dołączyć wymagane we wniosku dokumenty, w tym oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym (druk do podrania [ doc ] [ pdf ] ).
 3.  Wniosek jest rozpatrywany przez Starostę Buskiego bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Przyjmowanie wniosków:

Wnioski można składać w ciągu całego roku.


Opłaty:

10 zł - opłata ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz część I pkt 53 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282

17 zł. – pełnomocnik - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282.


Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy jak dla decyzji administracyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Lasak
Liczba odwiedzin:11273

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-04-17 12:53:56Adrian LasakPrzeniesiono do SOZOchrona zabytków