Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.26.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.26.2024

W dniu 16.02.2024 roku Pani Maria Maj dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 318 w m. Niziny, gm. Tuczepy.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 01.03.2024 roku.

20 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.26.2024

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.12.2024

Informacja o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr nr 159/22, 200/1, 198/1, 181, 180, 179, 178, 541, 159/20 położonych w obrębie Zagórzany gm. Solec-Zdrój.

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Ogłoszenie o naborze - Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT

W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.37.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.37.2024

W dniu 29.02.2024 roku Pani Janina Siemieniec dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym na działce Nr 596 przy ulicy Grunwaldzkiej w Busku - Zdroju.

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.37.2024

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.36.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.36.2024

W dniu 29.02.2024 roku Pani Milena Patrzałek dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym na działce Nr 1455 w miejscowości Skrobaczów gmina Stopnica.

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.36.2024

Zaproszenie do współpracy w zakresie świadczeń stomatologicznych dla uczniów

Starosta Buski - działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078) - uprzejmie zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy w zakresie realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Buski, zgodnie z zapisami powołanej ustawy.

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Zaproszenie do współpracy w zakresie świadczeń stomatologicznych dla uczniów

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.29.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.29.2024

W dniu 20.02.2024 roku Pan Janusz Malara dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku na działce Nr 255/2 w miejscowości Łagiewniki gmina Busko - Zdrój.

 


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 01.03.2024 roku.

21 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.29.2024