Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony: ZP.272.22.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)

Opis przedmiotu zamówienia.

Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.22.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB (...)

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.21.2019 - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na rzecz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z póź. zm.).

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.21.2019 - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.34.2019

Znak sprawy: AB.6743.1.34.2019

W dniu 09.12.2019 roku Gmina Busko-Zdrój, ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej 0082T w miejscowości Oleszki, polegającej na budowie linii kablowej oswietlenia ulicznegow miejscowości Oleszki gmina Busko-Zdrój.

11 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.34.2019

Ogłoszenie GKN.6853.1.24.2019 z dnia 06.12.2019 r.

Busko-Zdrój, dn. 06.12.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.24.2019

O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 36  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)      

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1.492/2 i 1.493 o łącznej pow. 0,28 ha, położonej w obrębie 17 Zborów, gm. Solec-Zdrój, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z. o. o. z siedzibą Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. wykonanie kabla linii ziemnej FTTH 12FO w rurze 2xHDPE, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

11 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie GKN.6853.1.24.2019 z dnia 06.12.2019 r.

Ogłoszenie GKN.6853.1.23.2019 z dnia 06.12.2019 r.

Busko-Zdrój, dn. 06.12.2019 r.

Znak: GKN.6853.1.23.2019

O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 36  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)      

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2.24 i 1.494 o łącznej pow. 1,1800 ha, położonej w obrębie 17 Zborów, gm. Solec-Zdrój, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z. o. o. z siedzibą Warszawie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. umieszczenie napowietrznego kabla światłowodowego FTTH 12FO oraz doziemnego kabla światłowodowego FTTH 12FO w rurze 2xHDPE, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

11 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie GKN.6853.1.23.2019 z dnia 06.12.2019 r.

Sprawozdania za rok budżetowy 2019

2 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania za rok budżetowy 2019

Przetarg nieograniczony: DPS PN 1/2019 - SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBOROWIE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego w Zborowie, ul. Pałacowa 4,  28-131 Solec-Zdrój, powiat buski,  woj. Świętokrzyskie.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: DPS PN 1/2019 - SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBOROWIE