Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wyniki analizy statystycznej.

 Wyniki analizy statystycznej, w zakresie:
  • średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,
  • liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r. Poz. 627 ze zmianami), Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych na terenie powiatu.

Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji przekazywanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Dane obejmują liczbę wszystkich podejść do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

5 grudnia 2013
Czytaj więcej o: Wyniki analizy statystycznej.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.30.2023

Znak sprawy: AB.6743.1.30.2023

W dniu 01.02.2023 roku Państwo Ewa i Tomasz Prasałek dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1264/2 w m. Czyżów, gm. Stopnica.

2 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.30.2023

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.29.2023

Znak sprawy: AB.6743.1.29.2023

W dniu 01.02.2023 roku Pani Jadwiga Beer i Pan Roman Beer dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 637/3 przy ulicy Partyzantów w Busku-Zdroju.

2 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.29.2023

Informacja o wyborze dostawcy systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych w szkołach ogólnodostępnych ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

 Busko - Zdrój, 1 lutego 2023 r.

Znak: EK.4350.2.1.2023

INFORMACJA

o wyborze dostawcy systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych w szkołach ogólnodostępnych ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Powiat Buski informuje, że - po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego w celu wyłonienia dostawcy systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych w szkołach ogólnodostępnych ponadpodstawowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2023/2024 - wybrano dostawcę, który zaproponował najniższą cenę, tj.:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe,

ul. Jana Pawła II 10, 61 – 139 Poznań.

2 lutego 2023
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze dostawcy systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych w szkołach ogólnodostępnych ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski i podległe jednostki

  • Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski i podległe jednostki [ PDF ]
23 maja 2006
Czytaj więcej o: Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski i podległe jednostki

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a) znak sprawy: AB.6743.1.10.2023

Znak sprawy: AB.6743.1.10.2023

W dniu 12.01.2023 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV - Etap I na działkach Nr 86, 87, 147, 180/1, 184/1, 185, 189/2, 202, 106/1, 207/1, 207/2, 37 obr. 13 w Busku-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 31.01.2023r.

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a) znak sprawy: AB.6743.1.10.2023

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a) znak sprawy: AB.6743.1.9.2023

Znak sprawy: AB.6743.1.9.2023

W dniu 12.01.2023 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV - Etap II na działkach Nr 268/2, 297/3, 267/4, 267/6, 275/26, 275/7 obr. 32 w Siesławicach, 154/7, 154/2, 153/2, 151/2, 216, 76/3, 76/2, 150/3, 202, 150/2, 74/2, 201/1, 149/5, 149/3, 148/1, 156/3, 154/8, 204, 168/1, 168/2, 168/6, 169/2, 171/2, 179/15, 215/1, 179/30, 179/26, 205/1, 183/11, 183/7, 184/2, 213/1, 188/1, 190/2, 123/3, 207/1, 207/2, 37 obr. 13 w Busku-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 31.01.2023r.

18 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a) znak sprawy: AB.6743.1.9.2023