Ogłoszenia innych jednostek i podmiotów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach KR.ZUZ.l.4210.39.2023.AM z dnia 21 września 2023 r.

2023-09-28

Kielce, 21 września 2023r.

KR.ZUZ.l.4210.39.2023.AM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na terenie nieruchomości, zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: 0034 Skotniki Duże i 0030 Radzanów, gm. Busko-Zdrój, jednostka ewidencyjna: 260101_5 Busko-Zdrój - obszar wiejski, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do wód lub urządzeń wodnych, w ramach inwestycji pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łqczqcej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój" - odcinek 8 i 9, nie może być zakończone w terminie wynikającym z art. 35 § 3 ww, ustawy Kpa.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach KR.ZUZ.l.4210.39.2023.AM z dnia 21 września 2023 r.

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA z dnia 22.09.2023 r.

2023-09-25

Sandomierz, dn. 22.09.2023 r.

KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA      

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

-     art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2023 roku,  poz. 775 z późn.zm.);

-     art. 401 ust. 3 i 4, art. 389 ust. 2, ust. 6 i ust. 9,  art. 34, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4,   art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Busko - Zdrój, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Stępniak z dnia 12.04.2023 roku (data wpływu 14.04.2023 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) i uzupełnionego w dniach: 15.05.2023 r., 15.09.2023 r.  oraz 18.09.2023 r., wszczęto postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (...).

Czytaj więcej o: Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA z dnia 22.09.2023 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA z dnia 22.09.2023 r.

2023-09-25

Sandomierz, 22.09.2023 r.

KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte postępowanie z wniosku Gminy Busko - Zdrój, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Stępniak z dnia w 12.04.2023 roku (data wpływu 14.04.2023 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) i uzupełnionego w dniach: 15.05.2023 r., 15.09.2023 r. oraz 18.09.2023 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (...).

Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA z dnia 22.09.2023 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach KR.ZUZ.1.4210.33.2023.MR z dnia 14 września 2023 r.

2023-09-21

Kielce, 14 września 2023 r.

KR.ZUZ.1.4210.33.2023.MR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 220 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

informuje że postanowieniem podjął z urzędu, zawieszone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Mariusza Stępniak - pełnomocnika Gminy Busko-Zdrój złożony w dniu 08.02.2023r. (uzupełniony w dniu 04.04.2023r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na terenie nieruchomości, zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: 0030 Radzanów, 0043 Zbludowice i 0026 Owczary, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej do wód lub urządzeń wodnych, w ramach inwestycji pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łqczqcej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój" - odcinek 10, ponieważ ustąpiły przyczyny jego zawieszenia tj. wnioskodawca uzyskał ostateczną decyzję o ustaleniu linii linię brzegu Cieku od Broniny.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach KR.ZUZ.1.4210.33.2023.MR z dnia 14 września 2023 r.

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.188.2023.AW z dnia 11.09.2023 r.

2023-09-15

Sandomierz, dn. 11.09.2023 r.

KR.ZUZ.4.4210.188.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

-  art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2023 roku,  poz. 775 z późn. zm.);

-  art. 401 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 w związku z art. 389 pkt 1) i art. 35 ust. 3 pkt 7) oraz art. 389 pkt 6) i art. 16 pkt 65) lit. a) i lit. f) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z dnia 29.05.2023 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kielcach 30.05.2023 r., przekazany do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu w dniu 06.06.2023 r.) uzupełnionego w dniu 30.08.2023 r., w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Mateusz Ciołek; wszczęto postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.188.2023.AW z dnia 11.09.2023 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA z dnia 07.09.2023 r.

2023-09-11

Sandomierz, 07.09.2023 r.

KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2023 roku,  poz. 775 ze zm.) w związku z 401 ust. 1, ust. 3 i ust 4 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zawiadamia

strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA z dnia 07.09.2023 r. udzielono dla Gminy Busko - Zdrój, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Stępniak pozwolenia wodnoprawnego na:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA z dnia 07.09.2023 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach KR.ZUZ.1.4210.83.2022.AM z dnia 5 września 2023 r.

2023-09-11

Kielce, 5 września 2023 r.

KR.ZUZ.1.4210.83.2022.AM

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 4, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek Pana Przemysława Juśkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pn. P.H.U. E.P. Juśkiewicz Sp. J. Szczaworyż 2, 28-100 Busko-Zdrój, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/15a/04 z dnia 03.06.2004r. na odprowadzanie do rowu melioracyjnego w zlewni rzeki Maskalis, oczyszczonych ścieków sanitarnych z projektowanej stacji paliw z pensjonatem w miejscowości Szczaworyż, gm. Busko-Zdrój.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach KR.ZUZ.1.4210.83.2022.AM z dnia 5 września 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2023-08-23
Data publikacji:2023-08-23
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:115