Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych

do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych  (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP. Adres ESP: 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ePUAP

  Uwaga: aby można było złożyć wniosek on-line do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne - zakładanie konta: instrukcja
  adres ESP: /5bx94u8gs3/SkrytkaESP

 2. Dostarczenie dokumentów:
 • od poniedziałku - do piątku: 7:30 -15:30 do:

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 • na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW
 • Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • Do podpisania dokumentów wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy. 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju:

 1. Do podpisania dokumentów wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy.

 2. Akceptowalne formaty załączników to:  

 • dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, Open Document
 • dokumenty zawierające informacje graficzne w formatach: jpg (jpeg), gif, tif (tiff), png
 • dokumenty o powyższych formatach skompresowane do: .zip, .tar, .rar
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:13385