Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Postępowanie przetargowe nr: ZP.272.5.2023 - „Wykonanie i dostawa dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie „starych” wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.”

2023-10-31

Powiat Buski w dniu 31.10.2023 r. zamieścił na platformie e-Zamówienia postępowanie przetargowe: ZP.272.5.2023 - „Wykonanie i  dostawa dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie „starych” wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.”

Postępowanie dostępne jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0440d609-77c3-11ee-9aa3-96d3b4440790

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w tym dorabianie wtórników tablic rejestracyjnych, z równoczesnym odbiorem od Zamawiającego i utylizacją „starych” tablic wycofanych z użytku na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Bezpłatny odbiór każdej partii tablic przekazanych do złomowania odbywać się będzie na podstawie wykazów sporządzonych przez Zamawiającego nie częściej niż raz na kwartał.

 

Czytaj więcej o: Postępowanie przetargowe nr: ZP.272.5.2023 - „Wykonanie i dostawa dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie „starych” wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.”

Postępowanie przetargowe: ZP.272.4.2023 - „Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla 16 obrębów ewidencyjnych gm. Solec-Zdrój”

2023-07-03

Powiat Buski w dniu 03.07.2023 r. zamieścił na platformie e-Zamówienia postępowanie przetargowe: ZP.272.4.2023 -  „Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla 16 obrębów ewidencyjnych gm. Solec-Zdrój”

Postępowanie dostępne jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4c6fa21-1995-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla 16 obrębów ewidencyjnych gm. Solec-Zdrój oraz doprowadzenie baz danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Postępowanie przetargowe: ZP.272.3.2023 - „Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla 16 obrębów ewidencyjnych gm. Nowy Korczyn”

2023-06-13

Powiat Buski w dniu 13.06.2023 r. zamieścił na platformie e-Zamówienia Postępowanie przetargowe: ZP.272.3.2023 -  „Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla 16 obrębów ewidencyjnych gm. Nowy Korczyn”

Postępowanie dostępne jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4ebaab8-09bc-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla 16 obrębów ewidencyjnych gm. Nowy Korczyn:

opracowanie numerycznej mapy EGiB dla 16 obrębów ewidencyjnych gm. Nowy Korczyn oraz doprowadzenie baz danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.Postępowanie przetargowe: ZP.272.2.2023 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

2023-05-23

Powiat Buski w dniu 23.05.2023 r. zamieścił na platformie e-Zamówienia postępowanie przetargowe: ZP.272.2.2023 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju,  w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

Postępowanie dostępne jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-614aa3d6-f943-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”:

 1. Monitor komputerowy - 40 szt.
 2. Komputer stacjonarny - 20 szt.
 3. UPS - 20 szt.
 4. Mysz komputerowa - 20 szt.
 5. Klawiatura USB z czytnikiem Smart Card - 20 szt.
 6. Sieciowy skaner dokumentów z ADF  - 3 szt.
 7. Sieciowa drukarka termotransferowa z zestawem materiałów eksploatacyjnych - 2 kpl.
 8. Skaner kodów kreskowych 1D oraz kodów 2D - 1 szt.

Przetarg: ZP.272.8.2022 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

2022-11-24

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju”.

1)   Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu, a w szczególności za następujące usługi:

 1. nadane przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe – krajowe,
 2. nadane przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - krajowe;
 3. nadane paczki pocztowe - priorytetowe i ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - krajowe;
 4. nadane przesyłki pobraniowe z usługą pobranie - priorytetowe i ekonomiczne (wszystkie dostępne przesyłki pocztowe z usługą pobrania zarówno paczki jak i przesyłki kurierskie);
 5. przesyłki zwrócone po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia;
 6. usługę polegającą na odbiorze przesyłek objętych niniejszą umową z miejsca i w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca utworzy w miejscowości Baćkowice placówkę, wówczas Zamawiający dostarczy we własnym zakresie korespondencję do tej placówki. W takim wypadku nie będzie wnosił o odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego.
Czytaj więcej o: Przetarg: ZP.272.8.2022 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

Przetarg: ZP.272.7.2022 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju

2022-11-09

Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja i modernizacja pomieszczeń budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju.

Przedmiotem są roboty budowlane:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty posadzkowe rozbiórkowe
 • Wykonanie i wymiana posadzki
 • Wymiana stolarki drzwiowej
 • Przebudowa pomieszczeń sanitarnych
 • Roboty malarskie
 • Wymiana instalacji elektrycznej
 • Wykonanie instalacji teletechnicznej
Czytaj więcej o: Przetarg: ZP.272.7.2022 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju

Przetarg: ZP.272.6.2022 - Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

2022-10-19

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju, wraz z opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, uzupełnienie metadanymi, ich integracją z obiektami baz danych PZGiK, wykonaniem stosownych raportów i wykazów oraz dokumentacji przeprowadzonych prac. W skład dokumentacji wchodzą m.in. operaty techniczne dotyczące: operatów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Czytaj więcej o: Przetarg: ZP.272.6.2022 - Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
Data utworzenia:2024-01-15
Data publikacji:2024-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:931