Budżet Powiatu Buskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
WYNIKAJĄCA Z ART. 37 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)
 
 
Kwartalne informacje:
 
1. Kwartalne informacje z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu bądź nadwyżki:
 
SPRAWOZDANIA ZA ROK BUDŻETOWY
 
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 
3. Informacje zbiorcze w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania deficytu i rozchodów za 
 
Roczne informacje:
 
ZA ROK BUDŻETOWY 
 
 
 • UCHWAŁA NR XLVIII/466/2023 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok [ PDF ]
  UCHWAŁA NR XXXVI/370/2022 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021rok [ PDF ]
 • UCHWAŁA NR XXVII/293/2021 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok [ PDF ]
 • UCHWAŁA NR XXVII/292/2021 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok [ PDF ]
 • UCHWAŁA NR XXIII/254/2021 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2021 [ PDF ]
 • UCHWAŁA NR XIV/146/2019 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XXXVIII/396/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XXXVIII/395/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 833/2017 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 832/2017 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XXIX/289/2017  Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XXIX/288/2017  Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiegona lata 2017 - 2030. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXV/234/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2017. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 527/2016 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 526/2016 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. [ treść uchwały ]
 • UCHWAŁA NR XV/184/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok [ treść uchwały ]
 • UCHWAŁA NR XV/183/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok [ treść uchwały ]
 • UCHWAŁA NR XV/131/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016 [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 252/2015 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 listopada 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 253/2015 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 1004/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 1003/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXXVIII/390/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXXVIII/389/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXVIII/290/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XX/188/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2012 - 2030. [ treść uchwały ]
 • Uchwała XX/185/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała XX/184/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XVI/132/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2012-2030. Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012. Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik3a , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała Nr 207/2011 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik 1
 • Uchwała Nr 206/2011 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Załącznik 1
 • Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku. Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok.
 • Uchwała Nr 524/2010 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik 1
 • Uchwała Nr 523/2010 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Załącznik 1
 • Uchwała Nr XL/336/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
 • Uchwała Nr 366/2009 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4
 
 
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
 
2023
 • Uchwała Nr 34/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2023 rok [ PDF]
 • Uchwała Nr 33/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego [ PDF]
2022
 • Uchwała Nr 61/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami [ PDF]
 • Uchwała Nr 37/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2022 rok [ PDF]
 • Uchwała Nr 36/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego [ PDF]
 2021
 • Uchwała Nr 199/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2022 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 198/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2022 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 197/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2022 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 131/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2021 roku [ PDF ]
 • Uchwała Nr 73/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania Powiatu Buskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 45/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2021 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego. [ PDF ]
2020
 • Uchwała Nr 196/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 195/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2021 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 64/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 27/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego [ PDF ]
 
2019
 • Uchwała Nr 188/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2020 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 189/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 123/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2019 roku [ PDF ]
 • Uchwała Nr 59/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i bjaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 30/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego [ PDF ]
 • Uchwała Nr 29/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2019 rok [ PDF ]
2018
 • Uchwała Nr 193/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie opini o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2019 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 67/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wzkonania budżetu Powiatu Buskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 35/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego [ PDF ]
 • Uchwała Nr 36/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2018 rok [ PDF ]
 
2017
 • Uchwała Nr 153/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 152/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2018 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 151/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na 2018 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 93/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 września 2017 roku, w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 roku [ PDF ]
 • Uchwała Nr 67/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2017 roku, w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 46/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 23/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2017 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 22/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego. [ PDF ]
 
2016
 • Uchwała Nr 116/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2017 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 115/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 114/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na 2017 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 80/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2016 roku, w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Busko-Zdrój za I półrocze 2016 roku. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 56/2016  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 czerwca 2016r. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 42/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 27/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2016 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 26/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju. [ PDF ]
 
2015
 • Uchwała Nr 92/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 października 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Busko-Zdrój za I półrocze 2015 roku. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 126/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na rok 2016. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 127/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2016 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 128/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 41/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 21/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2015 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 20/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]
2014
 • Uchwała Nr 141/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 140/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Busko-Zdrój na 2015 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 139/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2015 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 88/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 września 2014 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Busko-Zdrój za I półrocze 2014 roku. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 40/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 28/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]

2013
 • Uchwała nr 136/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała nr 135/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2014 rok [ PDF ]
 • Uchwała nr 134/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Busko-Zdrój na 2014 rok [ PDF ]
 • Uchwała nr 96/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Busko-Zdrój za I półrocze 2013 roku. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 46/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 28/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]
 • Uchwała Nr 27/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2013 rok [ PDF ]

2012
 • Uchwała Nr 126/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Buskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 125/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2013 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 124/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2013 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1992/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 października 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2012 roku [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1968/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej rady powiatu w sprawie absolutorium [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1963/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1915/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1914/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2012 rok [ PDF ]

2011
 • Uchwała Nr 1891/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2012 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1890/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Buskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1889/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2012 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1859/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 października 2011 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2011 roku [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1813/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i wyjaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1799/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu buskiego [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1798/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu buskiego na 2011 rok [ PDF ]

2010
 • Uchwała Nr 1770/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2011 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1769/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Buskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1768/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2011 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1722/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 października 2010 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2010 r. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1675/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2009 rok [ PDF ]

2009
 • Uchwała Nr 1604/2009 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na 2010 rok wraz z informacją o stanie miania komunalnego i objaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1605/2009 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na rok 2010 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1606/2009 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie opinii prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na rok 2010 [ PDF ]
 • Uchwała Składu Orzekającego Nr III Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2009 rok [ PDF ]
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w projekcie budżetu na 2009 rok [ PDF ]
 • Uchwała Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o "Prognozie długu publicznego na lata 2008 - 2019" [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Finansowo-Budżetowy
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:kamila Cholewa
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:55553

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-07-06 14:27:40Piotr CiraDodano uchwały 370/2022 i 466/2023Budżet Powiatu Buskiego
2023-03-06 07:29:52Piotr CiraDodano linki do uchwał RIOBudżet Powiatu Buskiego
2022-05-11 13:23:41Piotr CiraDodano linki do uchwał RIOBudżet Powiatu Buskiego
2022-02-21 14:24:29Piotr CiraDodano linki do uchwał RIOBudżet Powiatu Buskiego
2022-01-05 07:25:51Piotr CiraDodano linki do uchwał RIOBudżet Powiatu Buskiego
2021-10-18 09:29:46Piotr CiraDodano link do Uchwały 131/2021 (RIO)Budżet Powiatu Buskiego
2021-07-15 12:02:01Piotr CiraDodano linki do uchwał XXVII/293/2021 oraz XXVII/292/2021Budżet Powiatu Buskiego
2021-05-14 10:08:01Piotr CiraDodano - Uchwała Nr 73/2021Budżet Powiatu Buskiego
2021-04-21 08:51:32Mateusz OlszewskiDodano uchwałę RP NR XXIII/254/2021Budżet Powiatu Buskiego
2021-04-07 07:32:34Mateusz OlszewskiDodano uchwały 44/2021, 45/2021 RIOBudżet Powiatu Buskiego
2021-01-29 12:10:44Mateusz OlszewskiDodano uchwały RIO 195/2020 i 196/2020Budżet Powiatu Buskiego
2020-06-17 14:24:21Mateusz OlszewskiDodano link do "Roczne informacje za rok budżetowy 2019"Budżet Powiatu Buskiego
2020-05-25 12:39:17Mateusz OlszewskiDodano link do sprawozdan za 2020Budżet Powiatu Buskiego
2020-05-21 14:12:13Mateusz OlszewskiDodano link do informacji o dochodach i wydatkach w roku 2020Budżet Powiatu Buskiego
2020-05-14 11:37:40Mateusz OlszewskiDodano link do uchwały RIO 64/2020Budżet Powiatu Buskiego
2020-02-26 12:53:33Mateusz OlszewskiDodano uchwałę RIO 27/2020Budżet Powiatu Buskiego
2020-02-12 08:14:44Mateusz OlszewskiDodano uchwały RIO 188, 189 oraz dodano link do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego [2019]Budżet Powiatu Buskiego
2020-01-09 12:23:53Mateusz OlszewskiDodano link do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020Budżet Powiatu Buskiego
2019-11-07 15:13:58Mateusz OlszewskiDodano Uchwałę Nr 123/2019Budżet Powiatu Buskiego
2019-07-04 12:14:15Mateusz OlszewskiDodano link do: Roczne informacje za rok budżetowy 2018Budżet Powiatu Buskiego
2019-07-04 08:33:09Mateusz OlszewskiDodano uchwały RP i uchwałę RIOBudżet Powiatu Buskiego
2019-07-04 08:20:30Mateusz OlszewskiDodano link do sprawozdań za I kwartał 2019 r.Budżet Powiatu Buskiego
2019-03-07 13:00:44Mateusz OlszewskiDodano uchwały RIOBudżet Powiatu Buskiego
2018-12-31 11:56:03Mateusz OlszewskiDodano uchwąłę Nr 193/2018 Budżet Powiatu Buskiego
2018-06-21 09:42:28Mateusz OlszewskiDodano uchwały XXXVIII/396/2018 i XXXVIII/395/2018Budżet Powiatu Buskiego
2018-05-30 09:49:06Mateusz OlszewskiDodano uchwałę 67/2018 Budżet Powiatu Buskiego
2018-04-24 11:11:17Mateusz OlszewskiDodano link do sprawozdań za 2018Budżet Powiatu Buskiego
2018-02-27 08:27:16Mateusz OlszewskiDodano uchwały RIOBudżet Powiatu Buskiego
2018-02-02 14:45:33Mateusz OlszewskiDodano uchwały 151/2017, 152/2017, 153/2017 VI Składu Orzekającego RIO w KielcachBudżet Powiatu Buskiego
2017-11-21 12:27:25Mateusz OlszewskiDodano uchwały Zarządu 832/2017 i 833/2017Budżet Powiatu Buskiego
2017-10-05 13:13:32Mateusz OlszewskiDodano Uchwałę Nr 93/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w KielcachBudżet Powiatu Buskiego
2017-09-28 12:03:30Mateusz OlszewskiDodano - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego [2017]Budżet Powiatu Buskiego
2017-07-03 13:53:49Mateusz OlszewskiDodano uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/288/2017 i Nr XXIX/289/2017Budżet Powiatu Buskiego
2017-07-03 13:50:57Mateusz OlszewskiDodano Uchwałę Nr 67/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w KielcachBudżet Powiatu Buskiego
2017-05-08 14:37:38Mateusz OlszewskiDodano uchwałę Nr 46/2017Budżet Powiatu Buskiego
2017-04-10 10:04:27Mateusz OlszewskiDodano link do informacji rocznej za 2016r.Budżet Powiatu Buskiego
2017-03-20 07:45:06Mateusz OlszewskiDodano uchwały RIO z dnia 24 lutego 2017 r.Budżet Powiatu Buskiego
2017-03-01 11:52:40Mateusz OlszewskiDodano uchwały XXV/235/2017 i XXV/234/2017Budżet Powiatu Buskiego
2016-12-27 13:57:12Mateusz OlszewskiDodano Uchwały VI Składu Orzekającego RIOBudżet Powiatu Buskiego
2016-12-15 09:32:51Mateusz OlszewskiDodano linki do uchwał 526/2016 i 527/2016Budżet Powiatu Buskiego
2016-10-13 14:59:02Mateusz OlszewskiDodano Uchwałę Nr 80/2016 III Składu Orzekającego RIOBudżet Powiatu Buskiego
2016-07-04 12:28:58Mateusz OlszewskiDodano uchwały Nr XX/183/2016 oraz Nr XX/184/2016Budżet Powiatu Buskiego
2016-06-20 12:34:36Mateusz OlszewskiDodano Uchwałę Nr 56/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w KielcachBudżet Powiatu Buskiego
2016-05-12 12:19:38Mateusz OlszewskiDodano uchwałę 42/2016Budżet Powiatu Buskiego
2016-04-15 09:56:07Piotr CiraDodano rok 2016 w sprawozdaniachBudżet Powiatu Buskiego
2016-03-17 13:54:17Mateusz OlszewskiDodano Uchwałę Nr 92/2015Budżet Powiatu Buskiego
2016-02-26 14:38:19Mateusz OlszewskiDodano uchwały Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w KielcachBudżet Powiatu Buskiego
2016-02-22 13:27:43Mateusz OlszewskiDodano link do Uchwały NR XV/131/2016Budżet Powiatu Buskiego
2016-01-27 14:45:41Mateusz OlszewskiDodano uchwały Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w KielcachBudżet Powiatu Buskiego
2015-11-24 12:27:54Mariusz WalęzakDodano uchwały 252/2015 oraz 253/2015Budżet Powiatu Buskiego
2015-11-04 12:00:44Mariusz WalęzakZmiana podstawy prawnejBudżet Powiatu Buskiego
2015-10-05 13:40:28Mariusz WalęzakDodanie informacji za I półrocze 2015r.Budżet Powiatu Buskiego
2015-07-03 16:20:57Mariusz WalęzakDodanie Uchwał Nr VIII/70/2015 i VIII/70/2015 Rady Powiatu w Busku-ZdrojuBudżet Powiatu Buskiego