Ogłoszenia dotyczące realizacji zadań publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

2021-04-30

Uchwała Nr 515/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

 

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Informacja dla organizacji pozarządowych, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

2021-04-30

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju Uchwałą Nr 515/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku informuję, że organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku, proszone są przed zawarciem umowy o kontakt telefoniczny z Wydziałem merytorycznym Starostwa Powiatowego Busku – Zdroju, odpowiadającym zakresowi realizowanego zadania publicznego:

➢ kultura oraz kultura fizyczna i turystyka - Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 413705043;

➢ ochrona i promocja zdrowia - Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej - tel. 413705045;

edukacja ekologiczna - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  tel. 41 370 50 65.

Czytaj więcej o: Informacja dla organizacji pozarządowych, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2021-03-19

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU-ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2021 roku w zakresie:
    • kultury,
    • kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
    • ochrony i promocji zdrowia,
    • edukacji ekologicznej.
      

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2021-03-18

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert

2020-12-22

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

 

Uchwała Nr 458/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

2020-10-26

Uchwała Nr 414/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

2020-09-25

Uchwała Nr 395/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-08-27
Data publikacji:2015-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Cira
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:36817