Ogłoszenia dotyczące realizacji zadań publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2024-04-02

Oferta realizacji zadania publicznego pn.

Belon w muzycznej Tężni. Oferta szerszego dostępu do kultury
oraz imprez i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu Buskiego.

zaproponowanego do realizacji przez

Lokalną Organizację Turystyczną "Moc Ponidzia".

Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r

2024-02-22

Informacja dla organizacji pozarządowych, którym udzielone zostaną  dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju Uchwałą Nr 1204/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku informuję,  że organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku, proszone są przed zawarciem umowy o kontakt telefoniczny z Wydziałem merytorycznym Starostwa Powiatowego Busku – Zdroju, odpowiadającym zakresowi realizowanego zadania publicznego:

 • kultura oraz kultura fizyczna i turystyka - Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 41 370 50 43;
 • ochrona i promocja zdrowia - Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej - tel. 41 370 50 45;
 • edukacja ekologiczna - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  tel. 41 370 50 65.

 

Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2024-01-04

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez w/w podmioty w zakresie:

 • kultury,
 • kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • edukacji ekologicznej.
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych (...) w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

2024-01-04

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych (...) w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej

2023-03-17

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku przez w/w podmioty w zakresie:

 • kultury,
 • kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • edukacji ekologicznej.
Czytaj więcej o: Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych

2023-03-17

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych

Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej

2022-11-16

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych  podmiotów realizacji zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na terenie powiatu buskiego w 2023 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-08-27
Data publikacji:2015-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Cira
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:52435