Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

2019-01-04

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

   Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

   Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

jednostka prowadząca

adres

dni i godziny
dyżurów

telefon
do zapisów

Radcy prawni
i adwokaci

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 15

28-100 Busko-Zdrój

pon. –  godz. 1200  - 1600

wt. –  godz.  900 - 1300

śr. –  godz. 800 - 1200

czw. –  godz.  900 - 1300

pt. –   godz.  900 - 1300

 

41 370 50 29

Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
ul. Amałowicza-Tatara 7
04-474 Warszawa

Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5
28-136 Nowy Korczyn                                     

pon. –   godz. 800 -1300
śr. –   godz. 900 -1400  
pt. –    godz. 900 -1400

 

41 234 54 27

Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
ul. Amałowicza-Tatara 7
04-474 Warszawa

Stara Plebania
w Solcu-Zdroju
ul. Kościelna 3
28-131 Solec-Zdrój                                                         

wt. –  godz.  900  - 1400
czw. –  godz.  800  - 1300

 

41 377 67 32

 

 Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy

Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2019-01-04

   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
   W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
   Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

   Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

   Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

jednostka prowadząca
adres
dni i godziny
dyżurów
telefon
do zapisów
Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
ul. Amałowicza-Tatara 7
04-474 Warszawa
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Stopnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 15
28-130 Stopnica                                     
pon. –    godz.     800  - 1300
wt. –      godz.     800  - 1300
śr. –       godz.     800 -  1300
czw. –   godz.      800  - 1300
pt. –      godz.      800  - 1300
 
 
41 377 98 57

 

 

 

 

 

 

 

 

   Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy. Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy,  w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2019-08-20

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.


Do pobrania:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2015-12-21
Data publikacji:2015-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4529

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-04 11:13:10Mateusz OlszewskiPrzeniesiono treść do artykułówInformacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego
2017-02-09 13:42:48Mateusz OlszewskiZaaktualizowano infoprmację w związku ze zmianami w przpeisachInformacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego