Wydział Organizacyjny i Kadr

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021 r.

2021-04-08

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021 r. [ PDF ]

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.3.2020 z dnia 12-03-2021 r.

2021-03-16

Kielce, dnia 12-03-2021

Znak: SPN.III.7821.1.3.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Buskiego Nr 7/19 z dnia 04.09.2020r., znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.3.2020 z dnia 12-03-2021 r.

Komunikat nr 8/2020 Starosty Buskiego z dnia 02.11.2020 r.

2020-11-03

W związku z  rosnącą liczbą zachorowań oraz wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19 uprzejmie informuję, iż w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju od dnia 03.11.2020r. do odwołania zawiesza się przyjęcia interesantów (wstrzymuje się możliwość osobistego załatwienia sprawy).

Zaleca się aby wszystkie wnioski składać drogą elektroniczną, pocztą lub do wrzutni umieszczonych w budynku przy ul. Mickiewicza 15 lubw budynku przy ul. Kopernika 6 ( dotyczy wniosków kierowanych do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej o: Komunikat nr 8/2020 Starosty Buskiego z dnia 02.11.2020 r.

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - Sygn. akt VIII Ns 602/19

2020-06-05

Ogłoszenie Sygn. akt VIII Ns 602/19 [ PDF]

Komunikat nr 3/2020 Starosty Buskiego z dnia 18.03.2020 r.

2020-03-18

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego zawiesza przyjęcia interesantów od dnia 19.03.2020r. do odwołania.

Jedynie w sytuacjach niecierpiących zwłoki możliwa jest osobista wizyta w Starostwie przy ul. Mickiewicza 15 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Czytaj więcej o: Komunikat nr 3/2020 Starosty Buskiego z dnia 18.03.2020 r.

Komunikat nr 2/2020 Starosty Buskiego z dnia 13.03.2020 r.

2020-03-16

Mając na celu bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, a zarazem zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa od dnia 16.03.2020r. do dnia 27.03.2020r.nastąpiła zmiana w zakresie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.

Budynek przy ul. Kopernika 6 gdzie mieszczą się wydziały:
- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
BĘDZIE ZAMKNIĘTY, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI INTERESANCI

Wszystkie wnioski należy składać drogą elektroniczną, pocztą lub w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa przy ul. Mickiewicza 15.

Read More

Geodeci, firmy projektowe, jak również osoby fizyczne w sytuacjach pilnych mogą kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
- 41 370 50 60 (wypisy, wyrysy)
- 41 370 50 13 (gospodarka nieruchomościami)
- 41 370 50 58 (mapy)
- 41 370 50 57 (geodeci)
- 41 370 50 63 (ZUD)

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- 41 370 50 64, 41 370 50 65, 41 370 50 66

W budynku Starostwa przy ul. A. Mickiewicza 15, do użytku publicznego pozostaje Biuro Obsługi Interesanta, Kasa.

W celu ułatwienia załatwienia spraw informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Busku-Zdroju (bip.powiat.busko.pl) w zakładce ,,Dane kontaktowe” znajduje się wykaz numerów bezpośrednich  do pracowników Starostwa. W celu uniknięcia oczekiwania proszę o telefoniczne umawianie wizyty w Starostwie.

W zakładce Wydziały, Referaty, Biura znajdą państwo informacje o sposobie załatwienia spraw w poszczególnych Wydziałach, druki wniosków oraz informacje o wysokości ewentualnych opłat. Nr rachunków dostępne na stronie internetowej BIP w zależności od załatwianej sprawy – szczegóły telefonicznie.

W celu ograniczenia możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o ograniczenie wizyt w Starostwie.

Decyzje z sprawie sposobu funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz przyjmowania w nich interesantów podejmują ich Dyrektorzy.

Obsługa klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej tut. Starostwa.

Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tel. kontaktowy 41 370 50 11).

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres starostwo@powiat.busko.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek dostępny na stronie BIP Starostwa w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Starosta Buski
Jerzy Kolarz

Komunikat nr 1/2020 Starosty Buskiego z dnia 13.03.2020 r.

2020-03-13

Mając na celu bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, a zarazem zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa od dnia 16.03.2020r. do dnia 27.03.2020r. nastąpi zmiana w zakresie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.

Budynek przy ul. Kopernika 6 gdzie mieszczą się wydziały:
- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
BĘDZIE ZAMKNIĘTY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI INTERESANCI

Wszystkie wnioski należy składać drogą elektroniczną, pocztą lub w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa przy ul. Mickiewicza 15.

 

Czytaj więcej o: Komunikat nr 1/2020 Starosty Buskiego z dnia 13.03.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:44687