Wydział Organizacyjny i Kadr

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4211.6.2022.MJW z dnia 17.11.2022 r.

2022-11-22

Sandomierz, 17.11.2022 r.

KR.ZUZ.4.4211.6.2022.MJW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735);

- art. 411, art. 411 lit. a), art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Pana Arkadiusza Bartocha z dnia 28.07.2022 r. (data wpływu do ZZ w Sandomierzu) oraz uzupełnienia z dnia 28.10.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4211.6.2022.MJW z dnia 17.11.2022 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KR.ZUZ.4.4212.6.2022.MJW z dnia 17.11.2022 r.

2022-11-22

Sandomierz, 17.11.2022 r.

KR.ZUZ.4.4212.6.2022.MJW

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek Pana Arkadiusza Bartocha, postępowanie zgodnie  z art. 411 i art. 411 lit.a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) polegające na:

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KR.ZUZ.4.4212.6.2022.MJW z dnia 17.11.2022 r.

Komunikat Starosty Buskiego

2021-12-28

K O M U N I K A T

W związku z zaplanowanym remontem budynku
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6,
uprzejmie informuję, że od dnia 10.01.2022 r., na czas trwania remontu,

- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

zostają przeniesione do nowej siedziby położonej
przy al. Mickiewicza 27

(budynek, w którym siedzibę miała dotychczas
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021 r.

2021-04-08

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021 r. [ PDF ]

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.3.2020 z dnia 12-03-2021 r.

2021-03-16

Kielce, dnia 12-03-2021

Znak: SPN.III.7821.1.3.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Buskiego Nr 7/19 z dnia 04.09.2020r., znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.3.2020 z dnia 12-03-2021 r.

Komunikat nr 8/2020 Starosty Buskiego z dnia 02.11.2020 r.

2020-11-03

W związku z  rosnącą liczbą zachorowań oraz wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19 uprzejmie informuję, iż w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju od dnia 03.11.2020r. do odwołania zawiesza się przyjęcia interesantów (wstrzymuje się możliwość osobistego załatwienia sprawy).

Zaleca się aby wszystkie wnioski składać drogą elektroniczną, pocztą lub do wrzutni umieszczonych w budynku przy ul. Mickiewicza 15 lubw budynku przy ul. Kopernika 6 ( dotyczy wniosków kierowanych do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej o: Komunikat nr 8/2020 Starosty Buskiego z dnia 02.11.2020 r.

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - Sygn. akt VIII Ns 602/19

2020-06-05

Ogłoszenie Sygn. akt VIII Ns 602/19 [ PDF]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:40291