Zakres działania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do podstawowego zakresu działania należy prowadzenie spraw związanych z:

 1. Rejestracją pojazdów mechanicznych,
 2. Czasowa rejestracja pojazdów, 
 3. Dokonywanie adnotacji o zmianach konstrukcyjnych w pojeździe lub zapisu o   zastwie bankowym i jego zniesieniu
 4. Przyjmowanie pisemnej informacji o zbyciu pojazdu,
 5. Wycofanie pojazdów z ruchu,
 6. Pobieranie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych,
 7. Wydawanie zgody na nabicie numerów na podwoziu, nadwoziu lub silniku w uzasadnionych przypadkach,
 8. Wydawanie zaświadczeń na wniosek właściciela o posiadaniu lub posiadanych pojazdach,
 9. Kierowanie pojazdów na badanie techniczne,
 10. Dopuszczenie do ruchu na drogach motoroweru wraz z wydaniem tabliczki rejestracyjnej,
 11. Przechowywanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 12. Zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 13. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu,
 14. Współpraca z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie zaopatrywania w druki niezbędne do rejestracji,
 15. Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
 16. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 17. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,
 18. Wydawanie wtórników praw jazdy,
 19. Kierowanie na egzaminy kontrolne i badanie lekarskie,
 20. Zatrzymanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 21. Zatrzymywanie, cofanie zezwoleń szkołom jazdy,
 22. Wpis i skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz nadzór nad szkoleniem kierowców,
 23. Wydawanie i cofanie zezwoleń szkołom jazdy,
 24. Wydawanie zezwoleń jednostkom na prowadzenie szkoleń instruktorów,
 25. Prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym w zakresie osób uprawnionych do kierowania pojazdami,
 26. Współpraca z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie wydawania druków praw jazdy,
 27. Wydawanie, odmową wydawania, zmianą, cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 28. Wydawanie wpisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 29. Wydawanie, odmową wydawania, zmianą, cofaniem zezwoleń na wykonanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, dla linii wykraczających poza obszar jednej gminy, a nie wykraczających poza granicami powiatu,
 30. Wydawanie zaświadczeń na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 31. Wyznaczanie jednostki uprawnionej do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 32. Wyznaczanie parkingów strzeżonych, na których przechowywane będą pojazdy usunięte z drogi do czasu uiszczenia opłat za ich usunięcie,
 33. Sporządzenie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 34. Pobieranie opłaty ewidencyjnej za czynności zwiazane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 35. Sporządzania i przekazywanie comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy,
 36. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców dla przedsiebiorców i szkół jazdy,
 37. Prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora,
 38. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem wykonywanym przez przedsiębiorców i szkoły jazdy,
 39. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie badań technicznych pojazdów,
 40. Przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie zgodności z wymogami określonymi w ustawie - Prawo o ruchu drogowym,
 41. Cofaniem zezwoleń na prowadzenie badań technicznych pojazdów,
 42. Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych dla diagnostów,
 43. Prowadzenie informacji merytorycznej dla interesantów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3427