Dofinansowanie prac przy zabytku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

2024-02-08

Busko – Zdrój, dnia 8 lutego 2024 r.

Znak: SOZ.4123.1.2024

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Buskiego w 2024 roku.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2023.

2023-11-15

INFORMACJA

-wykaz przyznanych dotacji
na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2023.

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043) – informujemy, że w 2023 roku, przyznane zostały dotacje dla następujących podmiotów:

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Wysokość przyznanej dotacji

Nazwa dofinansowanego zadania

Numer i data uchwały przyznającej dotację

1

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu

20 000,00 zł

Konserwacja techniczna i estetyczna konstrukcji ołtarza (I etap prac) z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu

L/ 511/ 2023

z 27 października 2023 r.

2

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim

20 000,00 zł

Konserwacja techniczna ołtarza głównego (I etap prac) z kościoła pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim

L/ 508/ 2023

z 27 października 2023 r.

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju

20 000,00 zł

Prace konserwatorsko – restauratorskie przy wybranych elementach wnętrza kościoła filialnego pw. św. Stanisława w Chotelku Zielonym – etap IV

L/ 510/ 2023

z 27 października 2023 r.

4

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach

20 000,00 zł

Konserwacja techniczna ołtarza głównego (I etap prac – elementy snycerskie) z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach

L/ 509/ 2023-11-14 z 27 października 2023 r.

 

Sławomir Dalach

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,

Zdrowia i Obrony Cywilnej

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

2023-10-11

Busko – Zdrój, dnia 11 października 2023 r.

Znak: SOZ.4123.10.2023

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Buskiego w 2023 roku.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2023-01-19

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju
ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

1.     Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania:

Zgodnie z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które mogą zostać dofinansowane w formie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które zgłoszone zostaną przez Powiat Buski do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez powiat dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania, powiat przekaże dofinansowanie w formie dotacji dla Wnioskodawcy zadania wyłonionego w ramach niniejszego naboru. Dotacja zostanie przekazana stosowaną Uchwałą Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2022.

2022-08-01

INFORMACJA

-wykaz przyznanych dotacji

na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2022.

Zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043) – informujemy, że w przedmiotowym zakresie, w 2022 roku, przyznane zostały dotacje dla następujących podmiotów:

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Wysokość przyznanej dotacji

Nazwa dofinansowanego zadania

Numer i data uchwały przyznającej dotację

1

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu

20 000,00 zł

Konserwacja techniczna i estetyczna ambony wraz z rzeźbami: czterej Ewangeliści i Chrystus Dobry Pasterz z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu

XXXVI/383/2022

z dnia 30-06-2022 r.

2

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu

20 000,00 zł

Prace wzmacniające skarpę zabytkowego cmentarza przykościelnego, stanowiącego element zespołu kościoła parafialnego w Szczaworyżu

-IV etap (część II)

XXXVI/381/2022

z dnia 30-06-2022 r.

3

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju

10 000,00 zł

Konserwacja techniczna wewnętrznych powierzchni drewnianych ścian kościoła filialnego pw. św. Stanisława w Chotelku Zielonym – etap III

XXXVI/379/2022

z dnia 30-06-2022 r.

4

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Storożyskach

15 000,00 zł

Ratunkowe prace konserwatorskie gotyckiego sklepienia wraz z kamiennymi żebrami, zwornikami i wspornikami we wnętrzu nawy (przęsło zachodnie) kościoła parafialnego z 1378 r. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach

XXXVI/382/2022

z dnia 30-06-2022 r.

5

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim

15 000,00 zł

Konserwacja techniczna i estetyczna ambony z kościoła pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim

XXXVI/380/2022

z dnia 30-06-2022 r.

 

Sławomir Dalach

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,

Zdrowia i Obrony Cywilnej

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

2022-05-11

Busko – Zdrój, dnia 11 maja 2022 r.

Znak: SOZ.4123.4.2022

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Buskiego w 2022 roku.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Informacja - wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2021.

2021-07-06

Zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043) – informujemy, że w przedmiotowym zakresie, w 2021 roku, przyznane zostały dotacje dla następujących podmiotów:

Czytaj więcej o: Informacja - wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach w roku 2021.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-09-03
Data publikacji:2020-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4207