Archiwum zamówien publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2020 - Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą

2020-07-06

Przedmiotem zamówienia jest "Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 2 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą."

Zakres robót:

 • roboty ziemne
 • roboty fundamentowe
 • roboty murarskie
 • roboty betoniarskie
 • roboty  pokryciowe
 • roboty izolacyjne
 • roboty elewacyjne
 • roboty tynkarskie
 • roboty wykończeniowe
 • roboty elektryczne
 • roboty instalacyjne
 • montaż stolarki
 • montaż windy
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2020 - Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą

Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2020 - Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w Broninie

2020-07-08

Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej  SOSW w Broninie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 • Zadanie 1. Komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne
 • Zadanie 2. Sprzęt do terapii SI
 • Zadanie 3. Sprzęt sportowy
 • Zadanie 4. Meble szkolne
 • Zadanie 5. Sprzęt dydaktyczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2020 - Dostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w Broninie

Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych (...)

2020-07-09

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028).

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.8.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych (...)

Rozeznanie cenowe: SOZ.5520.40.2020 - Dostawa sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”

2020-07-30

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZEZNANIE CENOWE

Powiat Buski zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Rozeznanie cenowe: SOZ.5520.40.2020 - Dostawa sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.7.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

2020-07-30

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych nr 431 i 425/4 położonych w Kielcach, przy ulicy Raciborskiego, obręb 0008 stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 7/1, przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) na rzecz spadkobierców byłego właściciela w związku z niewykorzystaniem jej zgodnie z celem wywłaszczenia.

Wydzielone działki mają stanowić pas gruntu będący przedłużeniem działki nr 401 do działki nr 425/6 stanowiącej pas drogowy – ul. Raciborskiego.

W ramach zlecenia należy ponadto sporządzić:

 • opinię prawną (wykaz i szkic synchronizacyjny) dla dawnej działki hipotecznej nr 7/1 obrazujący kolejne zmiany numeracji i powierzchni wnioskowanej do zwrotu nieruchomości, celem ustalenia jej położenia i oznaczenia w aktualnej ewidencji gruntów.
 • mapę sytuacyjną terenu będącego przedmiotem żądania zwrotu zawierającą wszelkie budowle i urządzenia znajdujące się na gruncie.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00088295/1

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie zarządzeniami.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.7.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

Przetarg nieograniczony: ZP.272.10.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego)

2020-09-02

Przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w roku 2020, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu  osobowego-bus (17 osobowego)  dla  Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.10.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego)

ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.8.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

2020-09-11

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości, działek  ewidencyjnych nr 431 i 425/4 położonych w Kielcach, przy ulicy Raciborskiego, obręb 0008:

 • stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 6/3,
 • stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 7/1,

przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) na rzecz spadkobierców byłego właściciela w związku z niewykorzystaniem jej zgodnie z celem wywłaszczenia.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.8.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

Przetarg nieograniczony: ZP.272.11.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego)

2020-09-14

Zakup i dostawa samochodu osobowego – bus (17 osobowego) w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „ Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w roku 2020, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu  osobowego-bus (17 osobowego)  dla  Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.11.2020 - Zakup i dostawa samochodu osobowego - bus (17 osobowego)

Przetarg nieograniczony: SOZ.272.1.2020 - Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

2020-10-06

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów ochrony osobistej i środków higieny oraz niezbędnego sprzętu medycznego przeznaczonych na zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Buskim dla podmiotów i osób najbardziej potrzebujących oraz zaangażowanych w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: SOZ.272.1.2020 - Zakup środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na realizację projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”

Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

2020-10-26

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem:

Zadanie 1. Macierz dyskowa oraz serwery

Zadanie 2. Komputery, monitory, tablety, drukarki, oprogramowanie oraz inne akcesoria

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Zadnie1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.13.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy oraz innych akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:17618