ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.7.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości, działek ewidencyjnych nr 431 i 425/4 położonych w Kielcach, przy ulicy Raciborskiego, obręb 0008 stanowiących część dawnej działki hipotecznej nr 7/1, przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) na rzecz spadkobierców byłego właściciela w związku z niewykorzystaniem jej zgodnie z celem wywłaszczenia.

Wydzielone działki mają stanowić pas gruntu będący przedłużeniem działki nr 401 do działki nr 425/6 stanowiącej pas drogowy – ul. Raciborskiego.

W ramach zlecenia należy ponadto sporządzić:

 • opinię prawną (wykaz i szkic synchronizacyjny) dla dawnej działki hipotecznej nr 7/1 obrazujący kolejne zmiany numeracji i powierzchni wnioskowanej do zwrotu nieruchomości, celem ustalenia jej położenia i oznaczenia w aktualnej ewidencji gruntów.
 • mapę sytuacyjną terenu będącego przedmiotem żądania zwrotu zawierającą wszelkie budowle i urządzenia znajdujące się na gruncie.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00088295/1

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie zarządzeniami.

Do pobrania:

 • Zapytanie [ PDF ] - Dodano dnia 03-08-2020 - poprawiono termin składania ofert
  • Zapytanie [ PDF ]
 • Wzór oferty [ DOC ]
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych [ DOC ]
 • Projekt umowy [ DOC ]

 • Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2020-07-30
Data publikacji:2020-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Zięba
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:2708

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-21 13:17:18Piotr CiraDodano: Protokół z wyboru najkorzystniejszej ofertyZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.7.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości
2020-08-03 15:06:35Mateusz OlszewskiDodano zapytanie z poprawionym terminem składania ofert.ZAPYTANIE OFERTOWE: GKN.6641.3.7.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej z projektem podziału nieruchomości