Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2015-06-03
Starosta Buski działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), W związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 8 i 113 ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne W sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną W Busku - Zdroju - obrębie 13, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 184/2 o pow. 0,0153 ha i nr 184/4 o pow. 0,0135 ha, która z dniem 30 lipca 2014 r. stała się własnością Gminy Busko - Zdrój na podstawie decyzji Nr 3/13 Starosty Buskiego znak: AB.6740.15.3.2013 z dnia 24 czerwca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów pod inwestycje W strefie A ochrony uzdrowiskowej W Busku - Zdroju”.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zawiadomienie

2015-05-19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych.
Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
Zawiadamiam Panią, że w dniu 12.06.2015 roku o godzinie 10.00 w miejscowości Zagórzany zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 545 dla której w Sądzie Rejonowym W Busku-Zdroju założona jest księga wieczysta ### z działką sąsiednią numer 535 przez geodetę mgr inż. Zbigniewa Pająka mającego uprawnienia zawodowe nr 1519, w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 11 wymienionej ustawy.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Zawiadomienie

2015-05-19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych.
Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
Zawiadamiam Pana, że w dniu 12.06.2015 roku o godzinie 10.00 w miejscowości Zagórzany zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 545 dla której w Sądzie Rejonowym W Busku-Zdroju założona jest księga wieczysta ### z działką sąsiednią numer 535 przez geodetę mgr inż. Zbigniewa Pająka mającego uprawnienia zawodowe nr 1519, w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 11 wymienionej ustawy.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Zawiadomienie

2015-05-19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych.
Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
Zawiadamiam Pana, że w dniu 12.06.2015 roku o godzinie 10.00 w miejscowości Zagórzany zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 545 dla której w Sądzie Rejonowym W Busku-Zdroju założona jest księga wieczysta ### z działką sąsiednią numer 175/1 przez geodetę mgr inż. Zbigniewa Pająka mającego uprawnienia zawodowe nr 1519, w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 11 wymienionej ustawy.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2015-04-16
Starosta Buski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o:
zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 433, położonej w obrębie 10 Świniary, gm. Solec-Zdrój, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, zezwolenia na budowę urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej w zakresie montażu słupa energetycznego szt. 1 o długość linii napowietrznej 23 m, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 433, położonej w obrębie 10 Świniary, gm. Solec-Zdrój.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2015-03-24
INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Solec-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2015-03-24
Starosta Buski informuje, że:
rozpoczęto prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia jej o dane dotyczące budynków i lokali dla gminy Pacanów.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:9009