Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.29.2019 z dnia 10.03.2020 r.

2020-03-12

Busko-Zdrój, dnia 10.03.2020

Znak: GKN.6853.1.29.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO
o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 10 marca 2020 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.1.29.2019 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Piasek Mały, gmina Solec-Zdrój oznaczonej jako działka nr 139 o pow. 0.4200 ha, poprzez udzielenie inwestorowi PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, działającej przez pełnomocnika Pana Artura Wielocha, zezwolenia na przeprowadzenie elektroenergetycznej linii ziemno-kablowej średniego napięcia 15 kV.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.29.2019 z dnia 10.03.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:11986