Kadencja 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Interpelacje i zapytania Radnych złożone w 2023 r.

2023-01-25

2023

Imię i nazwisko Radnego Dotyczy Interpelacja / Zapytanie Odpowiedź na interpelację / zapytanie
Teresa Krupska w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Buskiego na 2023 rok środków finansowych na remont wskazanych odcinków dróg Nr 81/2023 Odpowiedź
Teresa Krupska Sprzeciw w zakresie budowy wieży telefonii komórkowej w miejscowości Winiary Nr 82/2023 Odpowiedź
Stanisław Lolo dot. przebudowy uznanego przez UW za bardzo niebezpieczny odcinek drogi powiatowej Nr 0145T w Niegosławicach Nr 83/2023 Odpowiedź
Grzegorz Jankowski dot. zapytań odnośnie wykonanych inwestycji budowlano - technicznych w Szpitalu Powiatowym w Busku - Zdroju; które firmy wygrały poszczególne przetargi i za ile; jakie są terminy realizacji oraz czy wystąpiły problemy z odbiorem robót przez komisje. Nr 84/2023 Odpowiedź
Grzegorz Jankowski dot. prośby o przedstawienie do wglądu dokumentacji dotyczącej przetargu organizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - Oddział Pediatrii Nr 85/2023 Odpowiedź
Stanisław Lolo w sprawie zamontowania lustra w m. Podwale Nr 86/2023 Odpowiedź
Stanisław Lolo w sprawie zamontowania dwóch luster na ostrych zakrętach drogi Nr 0113T w m. Podwale gm. Pacanów Nr 87/2023 Odpowiedź
Grzegorz Jankowski dotyczy udostępnienia uchwały Rady Gminy Solec - Zdrój w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej Ludwinów - Parchocin realizowanej przez Powiat Buski Nr 88/2023

Odpowiedź

Odpowiedź 2

Interpelacje i zapytania Radnych złożone w 2022 r.

2022-01-17

2022

Imię i nazwisko Radnego Dotyczy Interpelacja / Zapytanie Odpowiedź na interpelację / zapytanie
Stanisław Lolo dot. wyjaśnienia zasad wykonywania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju prac pielęgnacyjnych przydrożnej zieleni Nr 77/2022  Odpowiedź
Stanisław Lolo dot. wyjaśnienia czy Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju i podległe jej Komisariaty dysponują wystarczającą ilością funkcjonariuszy oraz udzielenie wyjaśnień w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Buskiego w szczególności ochrony ich życia, zdrowia i mienia. Nr 78/2022 Odpowiedź
Stanisław Lolo dot. publicznej informacji Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o bezprawnym "wynoszeniu" dokumentów zawierających dane osobowe w tym dane wrażliwe ze Szpitala Powiatowego, którym kieruje. Nr 79/2022 Odpowiedź 
Stanisław Lolo dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 0145T w Niegosławicach, w tym budowy chodnika Nr 80/2022 Odpowiedź

Interpelacje i zapytania Radnych złożone w 2021 r.

2021-01-14

2021

Imię i nazwisko Radnego Dotyczy Interpelacja / Zapytanie Odpowiedź na interpelację / zapytanie
Stanisław Lolo Zapytanie dotyczące powodów niewypłacenia personelowi medycznemu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju należnego dodatku związanego z COVID-19. Kiedy zostanie on wypłacony i czy wypłacone zostaną odsetki za zwłokę Nr 72/2021 Odpowiedź
Stanisław Lolo Działanie sprzeczne z prawem władz Powiatu Buskiego w zakresie wydatków z budżetu Powiatu - na podstawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Nr 73/2021 Odpowiedź 
Stanisław Lolo Sprzeczne z prawem działania władz Powiatu Buskiego w zakresie wydatków z budżetu Powiatu ujawnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nr 74/2021 Odpowiedź
Piotr Wąsowicz Dotyczy modernizacji drogi powiatowej Nr 0060T przez miejscowość Młyny Nr 75/2021

Odpowiedź

Odpowiedź nr 2

Stanisław Lolo Dotyczy sprawdzenia możliwości przystąpienia Szpitala w Busku - Zdroju do prowadzonego w Polsce od początku roku programu badań klinicznych nad stosowaniem amantadyny w leczeniu COVID-19 Nr 76/2021 Odpowiedź

Interpelacje i zapytania Radnych złożone w 2020 r.

2020-01-09

2020

Imię i nazwisko Radnego Interpelacja / Zapytanie Dotyczy Odpowiedź na interpelację / zapytanie
Jan Bartosik Nr 59/2020   Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 60/2020  

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Ludomir Leszczyński  Nr 61/2020    
Ludomir Leszczyński  Nr 62/2020   Odpowiedź
Ludomir Leszczyński  Nr 63/2020   Odpowiedź
Jan Bartosik Nr 64/2020   Odpowiedź
Jan Bartosik Nr 65/2020   Odpowiedź
Jan Bartosik Nr 66/2020   Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 67/2020   Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 68/2020   Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 69/2020  

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Ludomir Leszczyński Nr 70/2020 Zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego jakie wnioski i na jaką kwotę zostały zgłoszone przez Powiat Buski w ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Odpowiedź
Jan Bartosik Nr 71/2020 Dot. dostosowania pomieszczeń po ZSTiO w Busku - Zdroju pod potrzeby Poradni działających przy ZOZ w Busku - Zdroju. Kto wykonał to zadanie i w jakim trybie zostało ono zlecone. Prośba o wydanie kserokopii dokumentów w przedmiotowej sprawie. Odpowiedź 

Interpelacje i zapytania Radnych złożone w 2019 r.

2019-12-17

2019

Imię i nazwisko Radnego Interpelacja / Zapytanie Odpowiedź na interpelację / zapytanie
Stanisław Lolo Nr 14/2019

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Ludomir Leszczyński Nr 15/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 16/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 17/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 18/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 19/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 20/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 21/2019 Odpowiedź
Teresa Krupska Nr 22/2019

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Zbigniew Zioło Nr 23/2019

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Stanisław Lolo Nr 24/2019 Odpowiedź
Piotr Wąsowicz Nr 25/2019 Odpowiedź
Piotr Wąsowicz Nr 26/2019 Odpowiedź
Teresa Krupska Nr 27/2019 Odpowiedź
Teresa Krupska Nr 28/2019 Odpowiedź
Grzegorz Jankowski Nr 29/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 30/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 31/2019 Odpowiedź
Piotr Wąsowicz Nr 32/2019 Odpowiedź
Piotr Wąsowicz Nr 33-34/2019 Odpowiedź
Grzegorz Jankowski Nr 35/2019 Odpowiedź 
Grzegorz Jankowski Nr 36/2019 Odpowiedź 
Teresa Krupska Nr 37/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 38/2019 Odpowiedź 
Ludomir Leszczyński Nr 39/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 40/2019 Odpowiedź 
Ludomir Leszczyński Nr 41/2019 Odpowiedź
Grzegorz Jankowski Nr 42/2019 Odpowiedź
Piotr Wąsowicz Nr 43/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 44/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 45/2019 Odpowiedź 
Ludomir Leszczyński Nr 46/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 47/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 48/2019 Odpowiedź 
Ludomir Leszczyński Nr 49/2019 Odpowiedź 
Ludomir Leszczyński Nr 50/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 51/2019 Odpowiedź
Teresa Krupska Nr 52/2019 Odpowiedź 
Teresa Krupska Nr 53/2019 Odpowiedź 
Stanisław Lolo Nr 54/2019 Odpowiedź
Stanisław Lolo Nr 55/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 56/2019 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 57/2019 Odpowiedź
Tadeusz Jewiarz Nr 58/2019

Odpowiedź

Odpowiedź nr 2

Interpelacje i zapytania Radnych złożone w 2018 r.

2019-12-17

2018

Imię i nazwisko Radnego Interpelacja / Zapytanie
Odpowiedź na interpelację / zapytanie
Ludomir Leszczyński Nr 1/2018

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Ludomir Leszczyński Nr 2/2018

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Ludomir Leszczyński Nr 3/2018

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Ludomir Leszczyński Nr 4/2018 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 5/2018 Odpowiedź
Ludomir Leszczyński Nr 6/2018

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Wiesław Marzec Nr 7/2018 Odpowiedź
Stanisław Lolo Nr 8/2018 Odpowiedź
Tadeusz Jewiarz Nr 9/2018

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Piotr Wąsowicz Nr 10-11/2018

Odpowiedź na interpelację nr 10/2018

Odpowiedź na interpelację nr 11/2018

Piotr Wąsowicz Nr 12-13/2018

Odpowiedź na interpelację nr 12/2018

Odpowiedź na interpelację nr 13/2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-12-19
Data publikacji:2018-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:56166

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-17 11:15:59Mateusz OlszewskiLinki do poszczególnych interpelacji i zapytań przeniesiono do artykułów podzielonych wg roku złożenia.Kadencja 2018-2023
2019-12-17 11:08:14Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 57Kadencja 2018-2023
2019-12-13 13:33:41Mateusz OlszewskiDodano interpelację nr 57Kadencja 2018-2023
2019-11-18 15:26:08Mateusz OlszewskiDodano odpowiedzi na interpelacje nr 54, 55, 56Kadencja 2018-2023
2019-11-08 15:45:58Mateusz OlszewskiDodano interpelację nr 56Kadencja 2018-2023
2019-11-07 14:58:56Mateusz OlszewskiDodano odpowiedzi na interpelacje nr 52,53Kadencja 2018-2023
2019-11-06 13:34:41Mateusz OlszewskiDodano interpelacje 54 i 55Kadencja 2018-2023
2019-10-30 07:18:28Mateusz OlszewskiDodano interpelacje nr 52 i 53Kadencja 2018-2023
2019-10-09 14:04:57Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 51Kadencja 2018-2023
2019-10-07 14:19:28Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 50Kadencja 2018-2023
2019-09-30 08:51:18Mateusz OlszewskiDodano interpelacje nr 50 i 51Kadencja 2018-2023
2019-08-23 14:59:44Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 45Kadencja 2018-2023
2019-08-22 12:57:07Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 43Kadencja 2018-2023
2019-08-20 10:53:17Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 48Kadencja 2018-2023
2019-08-16 10:40:18Mateusz OlszewskiDodano - Odpowiedź na interpelację nr 47Kadencja 2018-2023
2019-08-14 08:38:05Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelacje nr 46,49Kadencja 2018-2023
2019-08-09 15:01:16Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 44Kadencja 2018-2023
2019-08-09 07:12:31Mateusz OlszewskiDodano interpelacje nr 44-49Kadencja 2018-2023
2019-08-07 07:34:36Mateusz OlszewskiDodano interpelację nr 43Kadencja 2018-2023
2019-07-12 22:12:16Mateusz OlszewskiDodano: Odpowiedź na int. nr 38Kadencja 2018-2023
2019-07-12 09:06:37Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 40Kadencja 2018-2023
2019-07-11 11:20:47Mateusz OlszewskiDodano odpowiedzi na interpelacje nr 39,41,42Kadencja 2018-2023
2019-07-02 15:26:45Mateusz OlszewskiDodano interpelacje nr 38-42Kadencja 2018-2023
2019-06-12 12:10:37Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 37Kadencja 2018-2023
2019-06-07 12:45:59Mateusz OlszewskiDodano odpowiedzi na interpelacje 35-36Kadencja 2018-2023
2019-06-03 15:06:43Mateusz OlszewskiDodano interpelacje 35-37 oraz odpowiedź na interpelacje 33-34Kadencja 2018-2023
2019-06-03 15:03:37Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 32Kadencja 2018-2023
2019-05-27 15:13:04Mateusz OlszewskiDodano interpelacje 32 - 34Kadencja 2018-2023
2019-05-23 09:32:29Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 27Kadencja 2018-2023
2019-05-23 07:36:20Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 31Kadencja 2018-2023
2019-05-21 10:07:34Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 28Kadencja 2018-2023
2019-05-20 14:39:21Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 29Kadencja 2018-2023
2019-05-20 14:11:28Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 30Kadencja 2018-2023
2019-05-13 11:03:08Mateusz OlszewskiZmieniono formę zapisuKadencja 2018-2023
2019-05-13 10:59:08Mateusz OlszewskiDodano interpelacje nr 27 - 31Kadencja 2018-2023
2019-04-05 13:54:19Piotr CiraDodano odpowiedź na interpelację nr 25Kadencja 2018-2023
2019-04-05 11:28:07Piotr CiraDodano odpowiedź na interpelację nr 26Kadencja 2018-2023
2019-04-01 11:06:35Piotr CiraDodano - Interpelacja nr 25/2019 i Interpelacja nr 26/2019Kadencja 2018-2023
2019-02-26 09:25:51Piotr CiraDodano: odpowiedź nr 2 do interpelacji nr 22 oraz odpowiedź nr 2 do interpelacji nr 23Kadencja 2018-2023
2019-02-13 08:19:11Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 24Kadencja 2018-2023
2019-02-12 08:16:58Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 15Kadencja 2018-2023
2019-02-11 13:26:54Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 16Kadencja 2018-2023
2019-02-07 15:09:17Mateusz OlszewskiDodano odpowiedzi na interpelacje nr 19 i 20Kadencja 2018-2023
2019-02-07 14:51:21Mateusz OlszewskiDodano odpowiedz na interpelację nr 17Kadencja 2018-2023
2019-02-06 14:29:45Mateusz OlszewskiDodano odpowiedz nr 2 na interpelację nr 14Kadencja 2018-2023
2019-02-05 11:03:36Mateusz OlszewskiDodano interpelację nr 24/2019 oraz odpowiedzi na interpelacje 22 i 23Kadencja 2018-2023
2019-02-04 13:40:23Mateusz OlszewskiDodano odpowiedz nr 2 na interpelację nr 6Kadencja 2018-2023
2019-01-30 10:47:12Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 21/2019Kadencja 2018-2023
2019-01-29 09:05:51Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 18/2019Kadencja 2018-2023
2019-01-28 15:04:40Mateusz OlszewskiDodano interpelacje nr 15/2019 - 23/2019Kadencja 2018-2023
2019-01-23 11:28:41Mateusz OlszewskiDodano odp. nr 2 na interpelację nr 9Kadencja 2018-2023
2019-01-22 09:13:10Mateusz OlszewskiDodano odp. nr 2 na interpelację nr 1Kadencja 2018-2023
2019-01-18 09:42:15Mateusz OlszewskiDodano dodatkowe odpowiedzi na interpelacje nr 2 i 3Kadencja 2018-2023
2019-01-18 09:38:01Mateusz OlszewskiDodano odpowiedź na interpelację nr 14Kadencja 2018-2023
2019-01-18 08:54:10Mateusz OlszewskiZmieniono układ Kadencja 2018-2023
2019-01-15 09:23:37Piotr CiraDodano odpowiedz na interpelację nr 12Kadencja 2018-2023
2019-01-14 14:21:42Piotr CiraDodano interpelację nr 14Kadencja 2018-2023
2019-01-04 14:07:30Piotr CiraDodano - Odpowiedź na interpelację nr 13Kadencja 2018-2023
2019-01-03 11:56:24Piotr CiraDodano odpowiedzi na interpelację nr 10Kadencja 2018-2023
2019-01-02 20:50:57Piotr CiraDodano - Odpowiedź na interpelację nr 5Kadencja 2018-2023
2019-01-02 20:49:39Mateusz OlszewskiDodano - Odpowiedź na interpelację nr 5Kadencja 2018-2023
2019-01-02 11:39:05Mateusz OlszewskiDodano interpelacje nr 12-13Kadencja 2018-2023
2019-01-02 10:17:43Mateusz OlszewskiDodano odpowiedzi na interpelacje nr 1,4,7,8,11Kadencja 2018-2023
2018-12-31 15:02:28Mateusz OlszewskiDodano odpowiedzi na interpelacje nr 2,3,6,9Kadencja 2018-2023
2018-12-31 11:48:30Mateusz OlszewskiDodano interpelacje nr 10 - 11Kadencja 2018-2023