Wydział Finansowo-Budżetowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Naczelnik SKARBNIK POWIATU Artur Polniak

Budynek – ul. Mickiewicza 15, I piętro, pok. Nr 16,

Tel. 41 370 50 52

 

Zakres dzialania

2015-05-23

Do podstawowych zakresów działań Wydziału należy:

 1. Koordynacja pracy w zakresie opracowania projektów budżetowych powiatu oraz nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem projektu przez wydziały, służby, instytucje i straże oraz inne jednostki organizacyjne,
 2. Zatwierdzanie planów finansowych wykonywanych bezpośrednio przez wydziały starostwa,
 3. Przekazywanie dotacji celowych, prowadzenie ewidencji i rozliczenie przekazywanych dotacji oraz kontrola prawidłowości ich wykonania,
 4. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych starostwa i dochodów skarbu państwa,
 5. Sporządzanie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej z wykonania budżetu powiatu oraz analiza tej sprawozdawczości .
 6. Przygotowanie bieżących i okresowych informacji i ocen z realizacji budżetu powiatu,
 7. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej zadnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 8. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
 9. Prowadzenie obsługi kasowej starostwa
 10. Zatwierdzenie do realizacji wszystkich dokumentacji (dowodów księgowych) dotyczących zadań, których obsługę finansowo-księgową prowadzi wydział,
 11. Obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Prowadzenie kontroli finansowych w samorządowych jednostkach budżetowych objętych budżetem powiatu i przedkładanie staroście propozycji wniosków i wystąpień pokontrolnych do kierowników kontrolowanych Nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:8114