Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

2021-06-29

Uchwała Nr 536/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na  powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31.12.2021 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2021-05-21

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31.12.2021 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2021-05-21

Uchwała Nr 528/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31.12.2021 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozporządzenie nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego

2021-05-21

Rozporządzenie nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej o: Rozporządzenie nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

2021-05-05

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2021
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem
ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu i wirusa H5N1 u dzikiego ptactwa na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się, co następuje.

§ 1. Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu lub innych ptaków.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa świętokrzyskiego.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązuje niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 r. poz. 722).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 5. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wojewoda Świętokrzyski

Zbigniew Koniusz

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2020-12-18

Uchwała Nr 459/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-11-27

Uchwała Nr 434/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:66834