Jesteś tutaj: Start / Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SEKRETARZ POWIATU:

mgr Krzysztof Welenc

Budynek – ul. Mickiewicza 15, I piętro, pok. Nr 15,

Tel. 41 370 50 24

ZADANIA SEKRETARZA POWIATU:

  1. Sekretarz odpowiada przed starostą w szczególności za prawidłową organizację pracy starostwa, porządek i dyscyplinę pracy, właściwe i terminowe załatwianie spraw, przestrzeganie przepisów prawa, efektywną kontrolę wewnętrzną.
  2. Sekretarz przedkłada staroście bieżące, ogólne informacje o realizacji spraw załatwianych w trybie k.p.a. przez wydziały oraz propozycje rozstrzygnięć wynikłych sporów kompetencyjnych.
  3. Sekretarz odpowiedzialny jest ponadto za organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań określonych przez radę i zarząd, a ciążących na wydziałach starostwa.
  4. Współdziałając z naczelnikami wydziałów, kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, sekretarz czuwa nad właściwym przygotowaniem materiałów na sesje rady, posiedzenia komisji, posiedzenia zarządu oraz narady organizowane przez starostę.
  5. Sekretarz pełni funkcję rzecznika prasowego starosty. Przygotowuje materiały i informacje do zamieszczenia ich w prasie, utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu na zasadach określonych przez starostę, podejmuje działania zmierzające do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy starostwa oraz zapewnia udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe, radiowe i telewizyjne.
  6. W trakcie wykonywania swoich obowiązków sekretarz ma prawo żądać informacji i wyjaśnień od pracowników starostwa oraz udzielać technicznych wskazówek co do trybu i form działania.
  7. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie starostwa, warunki jego działania, dobrej organizacji pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich jednostek organizacyjnych starostwa.
  8. Do zadań sekretarza należy koordynacja pracy Wydziału Organizacyjnego i Kadr z Biurem Obsługi Rady i Zarządu.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:8778

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-06-18 09:35:09Mariusz WalęzakZaktualizowano dane SekretarzaSekretarz Powiatu