Struktura

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura

2006-05-23

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska załatwia sprawy wynikające z następujących ustaw:
- o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- o lasach,
- o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
- prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego,
- o rybactwie śródlądowym,
- o odpadach, o ochronie przyrody,
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W skład Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wchodzą następujace stanowiska pracy:

1. Naczelnik Wydziału
2. Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rolnictwa, leśnictwa i łowictwa.
3. Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych
   i gospodarki odpadami.
4. Stanowisko geologa powiatowego.
5. Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony przyrody, ochrony środowiska.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:7484