Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2015-06-03
Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu „Programu Aktywizacja i Integracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku – Zdroju w 2015 roku” realizowanego  na  podstawie  art. 62a  ustawy  z dnia  20 kwietnia  2004 roku  o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) w ramach bloku integracja, polegającego na realizacji działań w zakresie integracji  społecznej bezrobotnych, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystających  ze  świadczeń  pomocy społecznej,  w szczególności  realizujących  kontrakt  socjalny,  o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Ogłoszenie o wynikach konkursu (Zarząd Powiatu)

2015-04-15
UCHWAŁA NR 70/2015
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wynikach konkursu (Zarząd Powiatu)

Zaproszenie (Zarząd Powiatu)

2015-03-09

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  • kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • edukacji ekologicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 16 marca 2015 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie (Zarząd Powiatu)

Ogłoszenie o konkursie (Zarząd Powiatu)

2015-02-27
Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju
Uchwałą Nr 42/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku [ PDF ] Ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r. w zakresie:  kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, edukacji ekologicznej. Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie (Zarząd Powiatu)

Ogłoszenie o wynikach konkursu (Zarząd Powiatu)

2014-03-27
Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku z zakresu:
a) kultury,
b) kultury fizycznej i turystyki,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) edukacji ekologicznej. Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wynikach konkursu (Zarząd Powiatu)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:11607