Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2020 - Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2020

Przedmiotem zamówienia jest "Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 2 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą."

Zakres robót:

 • roboty ziemne
 • roboty fundamentowe
 • roboty murarskie
 • roboty betoniarskie
 • roboty  pokryciowe
 • roboty izolacyjne
 • roboty elewacyjne
 • roboty tynkarskie
 • roboty wykończeniowe
 • roboty elektryczne
 • roboty instalacyjne
 • montaż stolarki
 • montaż windy

Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ DOC ] - Formularz oferty
 • Załącznik nr 1a [ DOC ] - Oświadczenie o podwykonawcach
 • Załącznik nr 2 [ DOCX ] - Oświadczenie o niezaleganiu
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia
 • Załącznik nr 5 [ DOC ] - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 6 [ DOC ] - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 • Załącznik nr 7 [ DOCX ] - Wzór umowy
 • Załącznik nr 8 [ DOC ] - Wykaz robót budowlanych
 • Załącznik nr 9 [ ZIP ] - Przedmiar
 • Załącznik nr 10 [ ZIP ] - Dokumentacja projektowa
 • Załącznik nr 11 [ DOC ] - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo    

 • Informacja z otwarcia ofert [ PDF ]
 • Informacja o wynikach [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Inwestycji i Promocji
Data utworzenia:2020-07-06
Data publikacji:2020-07-06
Osoba sporządzająca dokument:Tadeusz Sempioł
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2091