Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2022

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych  podmiotów realizacji zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na terenie powiatu buskiego w 2023 roku.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z załączonym drukiem w terminie do 25 listopada 2022 roku.

 

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Boh. Warszawy 120
28-100 Busko – Zdrój

 

Do pobrania:

  • Zaproszenie, wzór zgłoszenia, klauzula informacyjna [ PDF ] [ DOC ]
  • ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [ PDF ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2022-11-16
Data publikacji:2022-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:101