Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

2021-05-05

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2021
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem
ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu i wirusa H5N1 u dzikiego ptactwa na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się, co następuje.

§ 1. Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu lub innych ptaków.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa świętokrzyskiego.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązuje niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 r. poz. 722).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 5. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wojewoda Świętokrzyski

Zbigniew Koniusz

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2020-12-18

Uchwała Nr 459/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

2020-11-27

Uchwała Nr 434/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej

2020-11-17

Uchwała Nr 428/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2021 roku.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2020-11-17

Uchwała Nr 429/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2020-10-15

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.

2020-10-15

UCHWAŁA NR 413/2020
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:62436