Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.2.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

2020-02-26

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów dotyczącej działeknr 524/1, 525 i 526/1 położonych w Zbludowicach, Gm. Busko – Zdrój.

Stan ujawniony w aktualnej ewidencji gruntów zarówno w części kartograficznej jak i opisowej jest niezgodny ze stanem prawnym uwidocznionym w księgach wieczystych.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.2.2020 - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

2020-02-06

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.2.2020 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

2020-02-03

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Część I Zamówienia:

 • Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 • Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Ubezpieczenia autocasco,
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • Ubezpieczenia Assistance.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.272.1.2020 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2020 z dnia 03-02-2020 r. - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 (...)

2020-02-03

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 położonych  w gminach: Gnojno, Stopnica i  Wiślica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2020 z dnia 03-02-2020 r. - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 (...)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

2020-01-29
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2020 - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 (...)

2020-01-10

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 położonych  w gminach: Gnojno, Stopnica i  Wiślica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.1.2020 - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2016 (...)

Przetarg nieograniczony: ZP.272.23.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (...)

2020-01-07

Opis przedmiotu zamówienia.
    
Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.23.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (...)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:111212