Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe - zakup foteli

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju uprzejmie prosi o ofertę cenową na zakup foteli biurowych.

Szczegóły w załączonym zapytaniu.

22 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - zakup foteli

Zapytanie ofertowe - zakup mebli

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju uprzejmie prosi o ofertę cenową na zakup mebli.

Szczegóły w załączonym zapytaniu.

22 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - zakup mebli

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych p.poż. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku SOSW w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja inwestycji odbywać się będzie: Busko – Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 Nr ewid. gruntu 3/2, 3/11, 3/12, 3/17 obręb 14

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu  wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych p.poz.  w budynku SOSW w Busku – Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1. 

 - obudowy pożarowej klatek schodowych zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30 ,

 - instalacji oddymiania grawitacyjnego  klatek nawiew przez drzwi i okna nawiewne – wywiew przez okna oddymiające,

- podzielenie na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną

- wykonanie robót budowlanych  polegających na wykuciu w ścianach otworów pod montaż okien oddymiających i wymianę istniejących drzwi na EI 30

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż systemu oddymiania (centrale, czujki, siłowniki itp.)

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków

45000000-7 prace budowlane

13 listopada 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych p.poż. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku SOSW w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

STAROSTWO POWIATOWE

w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Stanowisko: INSPEKTOR
Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Wymiar czasu pracy: PEŁNY
Rodzaj umowy o pracę: NA CZAS NIEOKREŚLONY
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 STYCZEŃ 2018 r.

15 listopada 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.72.2017

Znak: RLO.6341.72.2017    

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  16  LISTOPADA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla Państwa Elżbiety i Franciszka Kowalików pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej Nr 767 w km 13+064 strona prawa,  w związku z planowaną :

- budową przepustu pod zjazdem publicznym w km 13+064

- likwidacją przepustu pod zjazdem indywidualnym w km 13+074,

celem połączenia komunikacyjnego działki nr 635/1 w msc. Wełecz gm. Busko-Zdrój z siecią dróg publicznych.

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.72.2017

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy: AB.6743.1.29.2017

W dniu 16.11.2017 roku Gmina Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach w m. Wełecz gm. Busko-Zdrój.

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy: AB.6743.1.28.2017

W dniu 16.11.2017 roku Gmina Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach w m. Mikułowice gm. Busko-Zdrój.

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)