Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół Nr 108/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 108/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2017 r.  [ PDF ]

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Protokół Nr 108/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia

3 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań - GKN.683.7.2016, GKN.683.8.2016

Busko-Zdrój, dn. 16.01.2017 r.

Znak: GKN.683.7.2016
Znak: GKN.683.8.2016

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

18 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań - GKN.683.7.2016, GKN.683.8.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Buskiego – SOSW w Busku-Zdroju”

 

Przedmiotem inwestycji jest „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Buskiego – SOSW w Busku-Zdroju”

realizowanego w ramach projektu nr KIK-46 pn.

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej  i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”

Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:45000000-7, 09332000-5, 71300000-1, 45261215-4

Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” został określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym  – stanowiący załącznik do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ.

 

5 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - „Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Buskiego – SOSW w Busku-Zdroju”

Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 poz. 1113z póź. zm.).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV

  • 64110000-0, 64112000-4

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  • od 01.02.2017 r. do 31.12.2019 r.
12 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak:AB.6743.1.2.2017

W dniu 12.01.2017 roku Gmina Nowy Korczyn, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośco Górnowola gm. Nowy Korczyn.

16 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Protokół Nr 107/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 107/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r.  [ PDF ]

13 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Protokół Nr 107/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu