Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Busko-Zdrój: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tuczępy - I etap
Numer ogłoszenia: 102379 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

 

9 lipca 2015
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Konkurs ofert (ZOZ)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój działając napodstawieUstawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofertw sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju;

  • Oddział Chorób Wewnętrznych
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Stacja Dializ
  • Oddział Geriatryczny
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
23 lipca 2015
Czytaj więcej o: Konkurs ofert (ZOZ)

IX Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 września 2014 roku

zwołuję

IX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu 3 sierpnia 2015 roku o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

23 lipca 2015
Czytaj więcej o: IX Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (ZOZ)

Busko-Zdrój: Dostawa zespoleń do zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
Numer ogłoszenia: 181110 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015

23 lipca 2015
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (ZOZ)

Informacja Starosty Buskiego z dnia 22 lipca 2015 roku (RLO)

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PHU „Zieliński" Zieliński Zbigniew ul. Klasztorna 27A 26-035 Raków na wykonanie odcinka rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej nr 0485T (działka nr 29) na długości działki nr 57 oraz dwóch przepustów ø50cm pod zjazdami publicznymi z w/w drogi gminnej na działkę nr 57 w miejscowości Gnojno gm. Gnojno.

22 lipca 2015
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego z dnia 22 lipca 2015 roku (RLO)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

Znak:AB.6743.1.4.2015

W dniu 17.07.2015 roku, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200mm na działkach Busku-Zdroju przy ul. Langiewicza.

 

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

Znak:AB.6743.1.2.2015

W dniu 29.06.2015 roku, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200mm oraz sieci wodociągowej PE DN110mm na działkach Busku-Zdroju przy ul. Zielonej.


 Nie wniesiono sprzeciwu w dniu 20.07.2015 roku.

30 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a