Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

3. Opis przedmiotu zamówienia
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju”

3.1. Przedmiot zamówienia
3.1.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym.
3.1.2.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów, które będą świadczone w dni robocze przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a)  usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym będą opłacane za pomocą opłaty z dołu
b)  usługi codziennego doręczania ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów przesyłek pocztowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.

3.4. Określenie kodów CPV
64.11.20.00-4 – usługi pocztowe dotyczące listów
64.11.30.00-1 – usługi  pocztowe dotyczące paczek

18 listopada 2015
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

2.    Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

3.    Opis przedmiotu zamówienia.
"Wykonanie i  dostawa dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju tablic rejestracyjnych."

4.    Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
Kodów CPV;
    45262670-8 - Obróbka metali
    30195000-2 - Tablice
    44423400-5 - Znaki i podobne elementy
    31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

24 listopada 2015
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CPV 09.13.51.00-5 - Olej opałowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 60 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie  i rozładunek w miejscu wskazanych przez Zamawiającego tj. kotłownia DPS -  pojemność całkowita zbiornika oleju opałowego 12.500 tysiąca litrów.

20 listopada 2015
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zgłoszenie art. 29 ust. 1 pkt. 19a

Znak:AB.6743.1.20.2015

W dniu 23.10.2015 roku, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Elżbiecin gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 23.11.2015 roku.

26 października 2015
Czytaj więcej o: Zgłoszenie art. 29 ust. 1 pkt. 19a

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt. 1a)

Znak:AB.6743.1.18.2015

W dniu 23.10.2015 roku, Państwo Mirella i Łukasz Jaroszowie dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na działce Nr 211 położonej w miejscowości Górnowola gm. Nowy Korczyn.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 23.11.2015 roku.

27 października 2015
Czytaj więcej o: Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt. 1a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 19a

AB.6743.1.19.2015

W dniu 23.10.2015 roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200mm oraz budowy sieci wodociągowej PE DN110mm w Busku-Zdroju przy ul. Zielonej i ul. Batalionów Chłopskich.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 23.11.2015 roku.

26 października 2015
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 19a

Protokół Nr 46/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 46/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2015 r. [ PDF ]

22 listopada 2015
Czytaj więcej o: Protokół Nr 46/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu