Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja Starosty Buskiego w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych

Informacja
Starosty Buskiego

w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych


Do pobrania:

  • Informacja Starosty Buskiego [ PDF ]
25 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak:AB.6743.1.4.2017

W dniu 31.03.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 24.04.2017 r.

4 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Obwieszczenie AB.6740.15.2.2017 z dnia 24.04.2017 r.

Busko-Zdrój, dn. 24.04.2017r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.15.2.2017
dot. spr. Znak: AB.6740.15.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f ust. 8 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 ze zmianami) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami),

podaje się do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zmianę pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na : ,,Zad. 1 Rozbudowa ulicy Dygasińskiego w Busku-Zdroju, Zad. 2 Budowa ulicy Dygasińskiego w Busku-Zdroju – II linia zabudowy" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

24 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.15.2.2017 z dnia 24.04.2017 r.

Sprawozdania za rok budżetowy 2017

24 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdania za rok budżetowy 2017

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy: AB.6743.1.5.2017

W dniu 04.04.2017 r. Gmina Solec-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Leśnej w Solcu-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 24.04.2017 r.

 

5 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Sprawozdania za rok budżetowy 2016

Rb-27S

Rb-28NWS


Rb-28S

Rb-34S


Rb-50

Rb-N


Rb-Z


Rb-NDS

Rb-UZ


Rb-ST

Rb-N ZOZ

 

Rb-Z ZOZ

 

Rb-UN ZOZ

 

RB-UZ ZOZ

15 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Sprawozdania za rok budżetowy 2016

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI KT.7135.4.2017

Busko – Zdrój, dn. 21.04.2017r.

KT.7135.4.2017

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Starosta Buski na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 pkt 1, 2, 3 i art. 106 ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 599 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 25.04.2017r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju przy ul. Mickiewicza 15/

Sala Konferencyjna pokój nr 1/odbędzie się:

II LICYTACJA RUCHOMOŚCI

zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, po przepadku na rzecz Powiatu Buskiego w trybie określonym w art. 130a - ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r., (Dz. U. z 2017r., poz. 128 ze zmianami) pojazdu (motoroweru):

 

- marka: Yamaha,
- model: MBK Flipper,
- pojemność silnika: 49ccm/ 2kW,
- nr identyfikacyjny VIN: VG5SA03F000004139,
- liczba cylindrów: 1,
- rok produkcji: 2007,
- przebieg rzeczywisty: 9318km,
- stan techniczny: pojazd uszkodzony.

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE O LICYTACJI KT.7135.4.2017