Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

22 lutego 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza – Iwanowa (obręb 008)

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza – Iwanowa (obręb 008),  oznaczonej w aktualnej ewidencji gruntów numerami  358/2 o pow. 0,1272 ha i 358/3 o pow. 0,2587 ha polegającej na wydzieleniu z nich części przeznaczonych do zwrotu.
Działki te stanowią część dawnej działki hipotecznej nr 16.
Wydzielone działki zostaną zwrócone w trybie art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147    z późn. zm.) na rzecz byłego właściciela w związku  z niewykorzystaniem jej zgodnie z celem wywłaszczenia. Działki objęte są KW KI1L/00045151/7 w której jako właściciel wpisana jest Gmina Kielce.
Punkty graniczne wydzielonych działek  zastabilizować w sposób  trwały.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie zarządzeniami.

27 lutego 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza – Iwanowa (obręb 008)

XXVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 września 2014 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXI/202/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku

zwołuję

XXVI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,

w dniu 3 marca 2017 roku o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: XXVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Ogłoszenie o naborze - DWA STANOWISKA PRACY PSYCHOLOGA W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR

NA 2 (DWA) STANOWISKA PRACY PSYCHOLOGA

W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - DWA STANOWISKA PRACY PSYCHOLOGA W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Buskim

24 lutego 2017
Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Buskim

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  • kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • edukacji ekologicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 06 marca 2017 roku.

 

23 lutego 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Zarząd Powiatu w Busku–Zdroju Uchwałą Nr 623/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku [ PDF ] ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r. w zakresie:  kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, edukacji ekologicznej.

23 lutego 2017
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.