Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oferta realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego

Oferta realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój, pn. Z nami nie tylko dobra zabawa  [ PDF ]

6 maja 2016
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego

Informacje w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania rozchodow [2016]

  • Informacja zbiorcza za I kwartał [ PDF ]
6 maja 2016
Czytaj więcej o: Informacje w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania rozchodow [2016]

Informacja Starosty Buskiego z dnia 5 maja 2016 r.

Znak: RLO.6341.15.2016

INFORMACJA

STAROSTY BUSKIEGO

Z DNIA 5 MAJA 2016 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwa Aliny i Ireneusza Jewiarzów i dla Pana Tadeusza Jewiarza na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w związku z planowaną przebudową zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 973 w km 11+684,30 (działka nr ewid. 2.436) na działkę nr ewid. 1.230/2 w miejscowości Dobrowoda gm. Busko-Zdrój.

5 maja 2016
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego z dnia 5 maja 2016 r.

Oferta realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego

Oferta realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko-Zdrój, pn. Betlejemskie Światło Pokoju !  [ PDF ]

4 maja 2016
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego

Protokół Nr 72/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 72/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 i 22 kwietnia 2016 r. [ PDF]

2 maja 2016
Czytaj więcej o: Protokół Nr 72/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak:AB.6743.1.11.2016

W dniu 05.04.2016 roku Gmina Stopnica dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Szczytniki, Kuchary i Skrobaczów gm. Stopnica.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie zgłoszenia z dnia 29.04.2016 roku.

6 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego nad prawidłowym i zgodnym ze SIWZ wykonaniem usługi pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wiślica - I etap".

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ PDF ]
2 maja 2016
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego