Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

Busko -  Zdrój, dnia 24 kwietnia 2018 roku

Znak: GKN. 6641.3.5.1.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej nr 600/20 o pow. 102,36 ha położonej  w obrębie Jastrzębiec gm. Stopnica  polegającego na wydzieleniu z niej części faktycznie zajętej pod drogę publiczną powiatową urządzoną na grobli istniejących stawów rybnych.  
Przedmiotowa działka stanowi własność Gospodarstwa Rybackiego Wójcza spółka z o.o. z siedzibą w Biechowie .
Wydzielona działka łączyć będzie istniejące odcinki asfaltowej drogi powiatowej nr 0042T Jastrzębiec - Czyżów.
Zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica znak: GPIOŚ.I.6724.141.2017 z dnia 21.12. 2017 r. działka nr 600/20 podzielona zostanie na działki: nr 600/28 o przybliżonej powierzchni 89,88 ha, nr 600/29 o przybliżonej powierzchni 0,78 ha (droga) i nr 600/30 o przybliżonej powierzchni 11,70 ha.
Punkty graniczne wydzielonej pod drogę działki należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

Ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów okresy wypowiedzeń zawarte zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Wspólny Słownik zamówień CPV
09123000-7 – gaz ziemny
65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi

28 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Sprawozdania za rok budżetowy 2018

Rb-27s

Rb-28s

Rb-34s

Rb-N

Rb-NDS

Rb-NWS

Rb-Z

Rb-ST

Rb-UZ

Rb-N ZOZ

Rb-Z ZOZ

 

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Sprawozdania za rok budżetowy 2018

Protokół Nr 168/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 168/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2018 r.  [ PDF ]

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Protokół Nr 168/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Obwieszczenie GKN.6853.1.11.2017 z dnia 17.04.2018 r.

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.11.2017 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Widuchowa.

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.11.2017 z dnia 17.04.2018 r.

Obwieszczenie GKN.6853.1.8.2017 z dnia 16.04.2018 r.

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.8.2017 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Owczary.

17 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.8.2017 z dnia 16.04.2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Klub Seniora" pn. "Aktywny wypoczynek mieszkańców powiatu buskiego".

17 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego