Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w PCPR Busko-Zdrój.

 

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Informacja Starosty Buskiego z dnia 11 lutego 2016r. (RLO)

Znak: RLO.6341.42.2015

INFORMACJA

STAROSTY BUSKIEGO

Z DNIA 11 LUTEGO 2016 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Ostrowska 122 63‑700 Krotoszyn, na:

- wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 w postaci budowy przepustu na potrzeby zjazdu publicznego;

- wykonanie przebudowy rowu „Młynówka” w postaci skanalizowania na potrzeby zagospodarowania działki nr 264/2,

- na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu do ziemi wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i manewrowych oraz powierzchni zadaszonej budowanego obiektu handlowo-usługowego w Stopnicy.

11 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego z dnia 11 lutego 2016r. (RLO)

Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Busku – Zdroju
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 120,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 0-41-378-24-72,
fax: 0-41-378-85-15
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

 

nauczane języki obce:
język angielski
język niemiecki

Osobami ubiegającymi się o przyjęcie do szkoły mogą być:

  • osoby pełnoletnie, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum,
  • osoby, które ukończyły 16 lat, ale sytuacja życiowa lub zdrowotna uniemożliwia lub utrudnia im kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
  • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.

 

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych jest bezpłatna        

24 stycznia 2014
Czytaj więcej o: Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę warsztatów szkolnych ZSTI-I w Busku-Zdroju o budynek dydaktyczny kształcenia zawodowego oraz modernizacja warsztatów" przy ul. Kusocińskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej: projekty budowlano - wykonawcze w oparciu o przedstawioną i zaakceptowaną koncepcję, kosztorysy inwestorskie, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowanie mapy do celów projektowych wraz z dostarczeniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

21 stycznia 2016
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę warsztatów szkolnych ZSTI-I w Busku-Zdroju o budynek dydaktyczny kształcenia zawodowego oraz modernizacja warsztatów" przy ul. Kusocińskiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wiślica - I etap

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych do uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków poprzez:

  • Pomiar w terenie budynków których brak w bazie mapy numerycznej lub które są błędne.

  • Utworzenie obiektów budynków w bazie mapy numerycznej.

  • Utworzenie obiektów budynków i lokali w części opisowej.

  • Ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych.

  • Założenie baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej.

  • Aktualizację użytków gruntowych zabudowanych .

Ilość obrębów podlegających opracowaniu: 20

Przybliżona liczba budynków: 6 954

Przybliżona liczba lokali: 56

Ilość działek: 19 509

Ilość jednostek rejestrowych: 5 890

Powierzchnia ewidencyjna obszaru opracowania: 10 032 ha

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wiślica - I etap

Protokół Nr 58/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 58/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2016 r. [ PDF]

5 lutego 2016
Czytaj więcej o: Protokół Nr 58/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 57/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 57/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2016 r. [ PDF]

5 lutego 2016
Czytaj więcej o: Protokół Nr 57/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu