Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie art. 29 ust. 1 pkt 19a

Znak:AB.6743.1.1.2015

W dniu 29.06.2015 roku, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200mm  w miejscowości Łagiewniki, gm. Busko-Zdrój.

1 lipca 2015
Czytaj więcej o: Zgłoszenie art. 29 ust. 1 pkt 19a

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

Znak:AB.6743.1.2.2015

W dniu 29.06.2015 roku, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonało zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200mm oraz sieci wodociągowej PE DN110mm na działkach Busku-Zdroju przy ul. Zielonej.

30 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Busko-Zdrój: Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2011 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW.
Numer ogłoszenia: 95167 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

29 czerwca 2015
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Informacja Starosty Buskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku (RLO)

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72 25-602 Kielce, na przebudowę istniejącego na rowie Młynówka przepustu, pod koroną drogi w  km 73+300 drogi wojewódzkiej nr 756, na działce ewidencyjnej gruntu nr 261 w miejscowości Stopnica gm. Stopnica.

29 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku (RLO)

Protokół Nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2015 r. [ PDF ]

26 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Protokół Nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Busko-Zdrój: Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej (0113T) Szczeglin-Chrzanów-Wójcza-Biechów-Podwale-Oblekoń w obrębie Szczeglin gmina Stopnica
Numer ogłoszenia: 94027 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015

25 czerwca 2015
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zawiadomienie (RLO)

Znak: RLO.6341.8.2015

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

zawiadamia

że w dniu 23.06.2015 r. wpłynęło do tut. Starostwa uzupełnienie - aktualizacja operatu wodnoprawnego więc został już zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania dla Pana Zbigniewa Morawieckiego, decyzji legalizacyjnej wykonanych urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”, „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”, „Przebudowa początkowego odcinka rowu otwartego”, „Budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu PVC-U od 100 mm oraz w postaci wylotu PVC-U od 160 mm”.

25 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Zawiadomienie (RLO)