Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - sygn. akt VIII Ns 1253/16

8 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie depozytu sądowego - sygn. akt VIII Ns 1253/16

Ewidencje, rejestry, archiwa

Wydział Komunikacji i Transportu prowadzi następujące ewidencje:

 1. Ewidencja i rejestry pojazdów,
 2. Wykaz dokumentów komunikacyjnych,
 3. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 4. Ewidencja kierowców,
 5. Rejestr wydanych praw jazdy,
 6. Rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 7. Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów,
 8. Ewidencja ośrodków szkolenia,
 9. Ewidencja i rejestr instruktorów nauki jazdy,
 10. Ewidencja i rejestr wydanych licencji i wniosków licencyjnych na krajowe drogowe przewozy osób i rzeczy,
 11. Ewidencja i rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
 12. Archiwum zakładowe.
23 maja 2006
Czytaj więcej o: Ewidencje, rejestry, archiwa

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1113) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

8 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.53a.2016 z dnia 5 grudnia 2016r.

Znak: RLO.6341.53a.2016

INFORMACJA

STAROSTY BUSKIEGO

Z DNIA 5 GRUDNIA 2016 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz F.H.U. „VALDI” Waldemar Wojewoda ul. Przemysłowa 39, 33‑100 Tarnów, pozwolenia wodno-prawnego na budowę wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu ścieków deszczowych w/w wylotem do rowu, w związku z inwestycją pn. „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych oraz myjni samochodowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, jak również rozbiórka istniejących elementów infrastruktury”, projektowaną na terenie działki nr 654/4 przy ul. Wojska Polskiego, obręb Mikułowice gm. Busko – Zdrój.

 

8 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.53a.2016 z dnia 5 grudnia 2016r.

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.57.2016 z dnia 6 grudnia 2016r.

Znak: RLO.6341.57.2016

INFORMACJA

STAROSTY BUSKIEGO

Z DNIA 6 GRUDNIA 2016 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz „LEMAR” R.L.E. Leśniak Spółka Jawna 32-120 Nowe Brzesko Hebdów 169, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków(1) opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw w Elżbiecinie nr 33 gm. Busko – Zdrój, istniejącym wylotem do ziemi - do rowu melioracyjnego, na okres 10 lat obowiązywania.

Informuję również, że w związku z powyższym, organ wszczął jednocześnie z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/17/06 z dnia 5.01.2007 r.

 

8 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.57.2016 z dnia 6 grudnia 2016r.

Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski i podległe jednostki

 • lata 2001 - 2008 [ PDF ]
 • 2009 rok [ PDF ]
 • 2010 rok [ PDF ]
 • 2011 rok [ PDF ]
 • 2012 rok [ PDF ]
 • 2013 rok [ PDF ]
 • 2014 rok [ PDF ]
 • 2015 rok [ PDF ]
 • 2016 rok [ PDF ]
23 maja 2006
Czytaj więcej o: Wykaz programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Buski i podległe jednostki

Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKTÓW, PÓŁPRODUKTÓW ORAZ SUROWCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE NA 2017 ROK

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy artykułów spożywczych suchych, mięs i wędlin, produktów głęboko mrożonych, pieczywa i ciast, jaj kurzych, mleka i przetworów mlecznych, warzyw i owoców oraz ziemniaków   dla   Domu Pomocy Społecznej  w Gnojnie, Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno. Dowóz  artykułów  musi się odbywać transportem Wykonawcy , zgodnie     z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i zasadami systemu HACCP.

 

Klasyfikacja CPV:

 • Dostawa artykułów spożywczych suchych – CPV: 15800000-6, 15871000-4, 15612000-1, 15320000-7, 15210000-3, 15400000-2, 15131310-1
 • Dostawa mięs i wędlin  - CPV: 15100000-9, 15112000-6
 • Dostawa produktów głęboko mrożonych - CPV: 15220000-6, 15331170-9, 15896000-5
 • Dostawa pieczywa i ciast - CPV: 15810000-9, 15842300-5
 • Dostawa jaj kurzych  - CPV: 03142500-3
 • Dostawa mleka i przetworów mlecznych  - CPV: 15510000-6, 15540000-5, 15551000-5, 15530000-2
 • Dostawa warzyw  - CPV: 03221000-6
 • Dostawa owoców krajowych i importowanych – CPV: 03222000-3
 • Dostawa ziemniaków - CPV: 03212100-1
21 listopada 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKTÓW, PÓŁPRODUKTÓW ORAZ SUROWCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE NA 2017 ROK