Ewidencje, rejestry, archiwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ewidencje, rejestry, archiwa

2006-06-05

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej prowadzi:


EWIDENCJE:

1)    Ewidencja nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski. Ewidencja zawiera dane osobowe nauczycieli, którzy otrzymali z mocy prawa lub uzyskali, zgodnie z określoną procedurą, stopień awansu zawodowego. Informacje zawarte w ewidencji nie są udostępnianie od wiadomości publicznej, służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.

2)    Ewidencja wniosków nauczycieli kontraktowych o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W ewidencji rejestrowane są kolejne wnioski nauczycieli ubiegających się o wszczęcie postępowania zmierzającego do nadania im kolejnego stopnia awansu zawodowego. Informacje zawarte w ewidencji nie są udostępnianie do wiadomości publicznej, służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.

3)   Ewidencja zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego. Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Informacje zawarte w ewidencji nie są udostępnianie od wiadomości publicznej, służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.

4)   Ewidencja szkół i placówek niepublicznych. Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U.  z 2004 r. nr 256, poz. 2572). Dane zawarte w tej ewidencji są udostępniane zainteresowanym w Wydziale EK.


REJESTRY:

1)   Rejestr pism przychodzących. Informacje zawarte w rejestrze służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.

2)   Rejestr rachunków wystawionych przez ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych d/s awansu zawodowego nauczycieli. Informacje zawarte w rejestrze służą jedynie do celów administracyjnych, sprawozdawczych i statystycznych.

3) Rejestr skarg i wniosków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3132