Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2014 roku

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2014 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 16 działek, położonych w gminach: Busko - Zdrój, Gnojno, Pacanów i Stopnica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

22 stycznia 2018
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2014 roku

Obwieszczenie AB.6740.1.694.2017 z dnia 22.01.2018r.

                                                                                                                                                                      Busko Zdrój, 22.01.2018r

 STAROSTA BUSKI

 

Znak:AB.6740.1.694.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1627) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)

 

podaje się do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania z wniosku Elektrowni Słonecznej Tuczępy 2, Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów w sprawie :

 

decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,0 MW wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji tj. :

-konstrukcjami wsporczymi , panelami fotowoltaicznymi i inwerterami ,

-drogą wewnętrzną z miejscami parkingowymi,

-kontenerową stacją transformatorową,

-liniami kablowymi energetyczno-światłowodowymi,

-ogrodzeniem terenu,

-systemem monitoringu,

 

na dz.Nr 146/1 w miejscowości Dobrów gm.Tuczępy.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy , składać swoje uwagi i wnioski w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju Wydział Architektury i Budownictwa al.Mickiewicza 15 lub bezpośrednio w siedzibie Starostwa , pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³° .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Buski.

 

22 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.1.694.2017 z dnia 22.01.2018r.

Obwieszczenie AB.6740.1.693.2017 z dnia 22.01.2018r.

                                                                                                                                                                      Busko Zdrój, 22.01.2018r

 

STAROSTA BUSKI

Znak:AB.6740.1.693.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1627) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)

 

podaje się do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania z wniosku Elektrowni Słonecznej Tuczępy 1, Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów w sprawie :

 

decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,0 MW wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji tj. :

-konstrukcjami wsporczymi , panelami fotowoltaicznymi i inwerterami ,

-drogą wewnętrzną z miejscami parkingowymi,

-kontenerową stacją transformatorową,

-liniami kablowymi energetyczno-światłowodowymi,

-ogrodzeniem terenu,

-systemem monitoringu,

 

na dz.Nr 207/1 w miejscowości Dobrów gm.Tuczępy.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy , składać swoje uwagi i wnioski w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju Wydział Architektury i Budownictwa al.Mickiewicza 15 lub bezpośrednio w siedzibie Starostwa , pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³° .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Buski.

 

22 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.1.693.2017 z dnia 22.01.2018r.

Protokół Nr 157/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 157/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2017 r.  [ PDF ]

17 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Protokół Nr 157/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy: AB.6743.1.31.2017

W dniu 04.12.2017 roku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN w Skotnikach Dużych i Skotnikach Małych gm.Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 15.01.2018 roku.

5 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.

zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt 19a

W dniu 11.01.2018r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju ul.Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olganów gm.Busko-Zdrój ( na działkach w miejscowości Olganów - obręb 25 i miejscowości Radzanów - obręb 30)

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt 19a