Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie GKN.6853.1.11.2017 z dnia 17.04.2018 r.

2018-04-19

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.11.2017 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Widuchowa.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.11.2017 z dnia 17.04.2018 r.

Obwieszczenie GKN.6853.1.8.2017 z dnia 16.04.2018 r.

2018-04-17

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.8.2017 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Owczary.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.6853.1.8.2017 z dnia 16.04.2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-04-17

Znak: GKN.6641.1.17.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek Nr 207, 204/1, 1045, 431, 430/2, 378/2, 257/2, 1044, 285/3, 285/2 - obręb Rataje Słupskie, gmina Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-04-16

Znak: GKN.6641.1.16.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek Nr 777 - obręb Rataje Słupskie, gm. Pacanów.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

2018-04-10

Busko-Zdrój, dnia 10.04.2018 r.

Znak: GKN.683.5.2018

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

            Starosta Buski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Busku-Zdroju, obręb 13, oznaczoną jako działka nr 208/3 o pow. 0,0271 ha.

            Przedmiotowa nieruchomość została objęta decyzją nr 5/17 Starosty Buskiego z dnia 31.01.2018 r., znak:AB.6740.15.5.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Rokosza (KDD-G) w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem odcinków cieku „Rów od Buska”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-04-06

Znak: GKN.6641.1.15.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek Nr 1324 - obręb Wolica gmina Stopnica.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-04-03

Znak: GKN.6641.1.13.2018

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działek Nr 513, 599 i 601 - obręb Wełnin, gmina Solec-Zdrój.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:26948