Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

2018-04-24

Busko -  Zdrój, dnia 24 kwietnia 2018 roku

Znak: GKN. 6641.3.5.1.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej nr 600/20 o pow. 102,36 ha położonej  w obrębie Jastrzębiec gm. Stopnica  polegającego na wydzieleniu z niej części faktycznie zajętej pod drogę publiczną powiatową urządzoną na grobli istniejących stawów rybnych.  
Przedmiotowa działka stanowi własność Gospodarstwa Rybackiego Wójcza spółka z o.o. z siedzibą w Biechowie .
Wydzielona działka łączyć będzie istniejące odcinki asfaltowej drogi powiatowej nr 0042T Jastrzębiec - Czyżów.
Zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica znak: GPIOŚ.I.6724.141.2017 z dnia 21.12. 2017 r. działka nr 600/20 podzielona zostanie na działki: nr 600/28 o przybliżonej powierzchni 89,88 ha, nr 600/29 o przybliżonej powierzchni 0,78 ha (droga) i nr 600/30 o przybliżonej powierzchni 11,70 ha.
Punkty graniczne wydzielonej pod drogę działki należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

Zapytanie ofertowe - zakup krzeseł obrotowych

2018-04-16

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju uprzejmie prosi o ofertę cenową na zakup krzeseł obrotowych Vire do biurka (z montażem, transportem i wniesieniem na parter) - ilość 24 szt.

Szczegóły w załączonym zapytaniu.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - zakup krzeseł obrotowych

Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

2018-04-12

Znak: GKN. 6641.3.5.2018   

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej nr 600/20 o pow. 102,36 ha położonej  w obrębie Jastrzębiec gm. Stopnica  polegającego na wydzieleniu z niej części faktycznie zajętej pod drogę publiczną powiatową urządzoną na grobli istniejących stawów rybnych.  Przedmiotowa działka stanowi własność Gospodarstwa Rybackiego Wójcza spółka z o.o. z siedzibą w Biechowie . Wydzielona działka łączyć będzie istniejące odcinki asfaltowej drogi powiatowej nr 0042T Jastrzębiec - Czyżów. Zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica znak: GPIOŚ.I.6724.141.2017 z dnia 21.12. 2017 r. działka  nr 600/20 podzielona zostanie na działki: nr 600/28 o przybliżonej powierzchni 89,88 ha, nr 600/29 o przybliżonej powierzchni 0,78 ha (droga) i nr 600/30 o przybliżonej powierzchni 11,70 ha.
Punkty graniczne wydzielonej pod drogę działki należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

2018-03-21

Znak: GKN. 6641.3.4.1.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój

2. Przedmiot zamówienia:

 Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda  w obrębie Rzeszutki gm. Gnojno. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, do celów regulacji stanu prawnego zajętości pasa drogowego drogi powiatowej nr 0023T na długości ok. 0,3 km (od zachodniej granicy działki nr 108/1 do wschodniej granicy działki nr 118/1).

Droga ta oznaczona jest  w ewidencji gruntów obrębu Rzeszutki gm. Gnojno numerem działki 75/1..

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

2018-03-08

Przedmiot zamówienia:

A. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0050T Ruczynów – Żerniki Górne w obrębach: Szczaworyż oraz  Żerniki Górne.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, do celów regulacji stanu prawnego zajętości pasa drogowego drogi powiatowej nr 0061T na długości ok. 2,0 km (od drogi krajowej Kielce - Tarnów do północnej granicy działki 330/1 w obrębie Żerniki Górne oraz odcinek od zachodniej granicy działki 285/1 do wschodniej granicy działki 293 w obrębie Żerniki Górne).

Droga ta oznaczona jest  w ewidencji gruntów obrębu Szczaworyż gm. Busko – Zdrój nr 106 i w dalszej części w obrębie Żerniki Górne gm. Busko – Zdrój nr 892/2 i 893/2  oraz 895.

 B. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda  w obrębie Rzeszutki

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, do celów regulacji stanu prawnego zajętości pasa drogowego drogi powiatowej nr 0023T na długości ok. 0,3 km oznaczonej numerem działki 75/1we wsi Rzeszutki gm. Gnojno.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

Ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

2018-02-28

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów okresy wypowiedzeń zawarte zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Wspólny Słownik zamówień CPV
09123000-7 – gaz ziemny
65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

2018-02-23

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:59610