Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2014 roku

2018-01-22

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2014 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 16 działek, położonych w gminach: Busko - Zdrój, Gnojno, Pacanów i Stopnica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE - Badanie sprawozdania finansowego ZOZ w Busku-Zdroju za 2017 i 2018

2017-12-08

Działając z upoważnienia Rady Powiatu w Busku-Zdroju, Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą o udzielenie informacji cenowej określającej całkowity koszt przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok oraz sporządzenia sprawozdania z tego badania, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, tel/fax 41 378 27 68.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Badanie sprawozdania finansowego ZOZ w Busku-Zdroju za 2017 i 2018

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych

2017-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Zamawiający: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój .

2.Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów biurowych według zestawienia – (załącznik Nr 1)

3.Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018r.

4.Kryteria wyboru oferty: kryterium oceny stanowi cena -100%

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe - zakup ręczników

2017-12-05

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju uprzejmie prosi o ofertę cenową na zakup ręczników fortte zwoltex, wzór Paulo.

Szczegóły w załączonym zapytaniu.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - zakup ręczników

Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu komputerowego

2017-12-05

Busko-Zdrój, dnia 05-12-2017 r.

OR.2600.4.4.2017

Wykonawcy

wg rozdzielnika

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Buski – Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, w zgodnie z §4 Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stosowanego przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, fabrycznie nowego1, pozbawionego wad, objętego standardową gwarancją producenta, sprzętu komputerowego wyszczególnionego w poniższej tabeli:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na 2018 rok

2017-11-29

Przedmiot zamówienia obejmuje:

sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004r.), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na 2018 rok

Zapytanie ofertowe - zakup mebli Adam

2017-11-23

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju uprzejmie prosi o ofertę cenową na zakup mebli Adam.

Szczegóły w załączonym zapytaniu.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - zakup mebli Adam

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:53323