Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego

2018-05-23

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego w ramach projektu pn. "Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych"

Na przedmiot zamówienia składają się m.in. , Sprzęt komputerowy i programy komputerowe. Sprzęt sportowy i czyszczący. Meble. Sprzęt i urządzenia diagnostyczne do diagnostyki samochodowej.  Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do obróbki metali, budowlany i geodezyjny. Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do odnawialnych źródeł energii itp.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 poniżej wymienionych zadań:

ZADANIE 1 Sprzęt komputerowy i programy komputerowe
ZADANIE 2 Sprzęt sportowy i czyszczący
ZADANIE 3 Meble
ZADANIE 4 Sprzęt i urządzenia diagnostyczne do diagnostyki samochodowej
ZADANIE 5 Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do obróbki metali, budowlany i geodezyjny
ZADANIE 6 Narzędzia i sprzęt dydaktyczny do odnawialnych źródeł energii

Czytaj więcej o: Dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego

Zapytanie ofertowe - piec konwekcyjno-parowy FAGOR Advance Concept Model ACE 061

2018-05-08

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż, dostawę, wniesienie i montaż elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego FAGOR Advance Concept Model ACE 061 (6xGN1/1) prawe drzwi z podstawą pod piec typ MH-11B oraz przeszkolenie personelu.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - piec konwekcyjno-parowy FAGOR Advance Concept Model ACE 061

Zaproszenie do złożenia oferty - system do zarządzania obradami rady oraz rejestrowania, utrwalania i transmitowania obrad

2018-05-07

W związku z prowadzonym przez Powiat Buski, rozpoznaniem dostępnych na rynku rozwiązań zapewniających realizację nowych wymogów nałożonych na powiaty, w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na system umożliwiający zarządzanie obradami rady, przeprowadzanie głosowań, wizualizację wyników oraz rejestrowanie, utrwalanie i transmitowanie obrad rady.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty - system do zarządzania obradami rady oraz rejestrowania, utrwalania i transmitowania obrad

Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

2018-04-24

Busko -  Zdrój, dnia 24 kwietnia 2018 roku

Znak: GKN. 6641.3.5.1.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej nr 600/20 o pow. 102,36 ha położonej  w obrębie Jastrzębiec gm. Stopnica  polegającego na wydzieleniu z niej części faktycznie zajętej pod drogę publiczną powiatową urządzoną na grobli istniejących stawów rybnych.  
Przedmiotowa działka stanowi własność Gospodarstwa Rybackiego Wójcza spółka z o.o. z siedzibą w Biechowie .
Wydzielona działka łączyć będzie istniejące odcinki asfaltowej drogi powiatowej nr 0042T Jastrzębiec - Czyżów.
Zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica znak: GPIOŚ.I.6724.141.2017 z dnia 21.12. 2017 r. działka nr 600/20 podzielona zostanie na działki: nr 600/28 o przybliżonej powierzchni 89,88 ha, nr 600/29 o przybliżonej powierzchni 0,78 ha (droga) i nr 600/30 o przybliżonej powierzchni 11,70 ha.
Punkty graniczne wydzielonej pod drogę działki należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

Zapytanie ofertowe - zakup krzeseł obrotowych

2018-04-16

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju uprzejmie prosi o ofertę cenową na zakup krzeseł obrotowych Vire do biurka (z montażem, transportem i wniesieniem na parter) - ilość 24 szt.

Szczegóły w załączonym zapytaniu.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - zakup krzeseł obrotowych

Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

2018-04-12

Znak: GKN. 6641.3.5.2018   

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej nr 600/20 o pow. 102,36 ha położonej  w obrębie Jastrzębiec gm. Stopnica  polegającego na wydzieleniu z niej części faktycznie zajętej pod drogę publiczną powiatową urządzoną na grobli istniejących stawów rybnych.  Przedmiotowa działka stanowi własność Gospodarstwa Rybackiego Wójcza spółka z o.o. z siedzibą w Biechowie . Wydzielona działka łączyć będzie istniejące odcinki asfaltowej drogi powiatowej nr 0042T Jastrzębiec - Czyżów. Zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica znak: GPIOŚ.I.6724.141.2017 z dnia 21.12. 2017 r. działka  nr 600/20 podzielona zostanie na działki: nr 600/28 o przybliżonej powierzchni 89,88 ha, nr 600/29 o przybliżonej powierzchni 0,78 ha (droga) i nr 600/30 o przybliżonej powierzchni 11,70 ha.
Punkty graniczne wydzielonej pod drogę działki należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.
Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Wykonanie podziału działki

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

2018-03-21

Znak: GKN. 6641.3.4.1.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15,  28 - 100 Busko -Zdrój

2. Przedmiot zamówienia:

 Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0023T Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda  w obrębie Rzeszutki gm. Gnojno. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, do celów regulacji stanu prawnego zajętości pasa drogowego drogi powiatowej nr 0023T na długości ok. 0,3 km (od zachodniej granicy działki nr 108/1 do wschodniej granicy działki nr 118/1).

Droga ta oznaczona jest  w ewidencji gruntów obrębu Rzeszutki gm. Gnojno numerem działki 75/1..

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:63597